1. Наука
  2. Автори
  3. Сідченко С. О.

Сідченко С. О.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Теоретичні основи створення технологій протидії прихованим інформаційним атакам в сучасній гібридній війні. А. М. Алімпієв, В. В. Бараннік, Т. В. Белікова, С. О. Сідченко Системи обробки інформації 2017 / № 4
Підхід до визначення раціонального складу окремих сил та засобів протидії негативному інформаційно-психологічному впливу противника на війська та населення. Г. В. Пєвцов, А. М. Гордієнко, С. В. Залкін, С. О. Сідченко, К. І. Хударковський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2017 / № 3
Методика оцінювання ефективності виконання заходів протидії негативному інформаційно-психологічному впливу противника. Г. В. Пєвцов, А. М. Гордієнко, С. В. Залкін, С. О. Сідченко, К. І. Хударковський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 1
Методичний підхід до вибору оптимального сценарію проведення інформаційно-психологічної операції. Г. В. Пєвцов, А. М. Гордієнко, С. В. Залкін, С. О. Сідченко, К. І. Хударковський Системи обробки інформації 2016 / № 9
Аналіз структури, функцій та завдань органів управління інформаційно-психологічної боротьби в збройних силах провідних країн світу. Г. В. Пєвцов, С. В. Залкін, С. О. Сідченко, К. І. Хударковський, А. М. Гордієнко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 3
Досвід і концепції ведення інформаційної боротьби у провідних країнах світу. Г. В. Пєвцов, А. М. Гордієнко, С. В. Залкін, С. О. Сідченко, К. І. Хударковський Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 1
Метод составления текста с заданной суггестивной направленностью контекста. С. А. Сидченко, Т. В. Сапрыкина, В. А. Школяренко Системи обробки інформації 2014 / № 4
Реалізація підходів інформаційної війни Російською Федерацією в сучасному інформаційному просторі України. Г. В. Пєвцов, С. В. Залкін, С. О. Сідченко, К. І. Хударковський, А. М. Гордієнко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Основні особливості ознак проведення інформаційно-психологічної операції Російської Федерації в автономній республіці Крим. Г. В. Пєвцов, С. В. Залкін, С. О. Сідченко, К. І. Хударковський, А. О. Феклістов, А. В. Антонов Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Методичний підхід до виявлення ознак проведення спеціальної інформаційної операції. С. В. Залкін, С. О. Сідченко, К. І. Хударковський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 2
Способ представления изображений стойких к дешифрированию на основе плавающей схемы кодирования. С. А. Сидченко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 3
Обоснование единственности системы оснований дешифрируемо-стойкого представления изображений. С. А. Сидченко Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 1
Частотно-спектральне мультіадичне представлення відеоданих зі зниженим динамічним діапазоном. В. В. Баранник, С. О. Сідченко, В. П. Поляков Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 1
Восстановление изображений на основе декодирования частотно-спектрального мультиадического представления. И. А. Романенко, В. В. Баранник, С. А. Сидченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 1
Адаптивное частотно-спектральное мультиадическое представление видеоданных. В. В. Баранник, С. А. Сидченко Системи обробки інформації 2008 / № 3
Обоснование выбора подхода для построения технологии цифровой обработки изображений. В. В. Баранник, С. А. Сидченко Системи обробки інформації 2008 / № 1
Зниження часу цифрової обробки зображень. В. В. Баранник, С. О. Сідченко Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 4
Cпеціальне програмне забезпечення з розробки професіограм та виявлення професійно-важливих якостей для первинних офіцерських посад. С. О. Сідченко, К. І. Хударковський, В. В. Бєлімов Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 2
Методика комплексного аналізу документу. С. О. Сідченко, С. В. Залкін, В. В. Бєлімов Системи обробки інформації 2007 / № 9
Можлива організаційна структура підрозділу розвідки в кібернетичному просторі. С. О. Сідченко, В. В. Бєлімов, К. І. Хударковський Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 3
Спеціальне програмне забезпечення аналізу і перетворення текстової інформації. Ю. В. Стасєв, С. О. Сідченко, С. В. Залкін Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 2
Рекомендації, щодо роботи курсантів під час засвоєння лекційного матеріалу. І. С. Добринін, С. О. Сідченко, О. М. Бовкун, А. А. Гризо, В. І. Боровий Системи обробки інформації 2006 / № 9
Методика проектирования и тестирования симметричных блочных алгоритмов преобразований информации. С. А. Сидченко, В. Л. Петров, А. А. Белокуров Системи обробки інформації 2006 / № 8
Метод недетерминированного преобразования информации на основе комбинирования разнотипных цикловых функций. С. А. Сидченко Системи обробки інформації 2006 / № 6
Обоснование возможности представления массивов длин серий в смешанном пространстве. В. В. Баранник, П. Н. Гуржий, С. А. Сидченко Системи обробки інформації 2006 / № 2
Информационное оружие защиты как новый класс вооружения при проведении информационных оборонительных операций. С. А. Сидченко, К. И. Хударковский, В. Л. Петров Системи обробки інформації 2004 / № 11