1. Наука
  2. Автори
  3. Анненков А. Б.

Анненков А. Б.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Оценка местоположения объекта на ПЗС-кадре при среднем времени экспозиции. М. М. Безкровный, А. М. Кожухов, В. Е. Саваневич, А. Б. Анненков, Н. С. Соковикова Системи обробки інформації 2012 / № 7