1. Наука
  2. Автори
  3. Худов В. Г.

Худов В. Г.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Інформаційна технологія сегментування зображень, отриманих з бортових систем оптико-електронного спостереження. І.В. Рубан, В.Г. Худов, В.О. Подліпаєв Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 2
Вибір кольорового простору для сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження. В.Г. Худов, І.А. Хижняк Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 1
Виділення границь структурованим детектором на зображенні, що отримане з бортової системи оптико-електронного спостереження. В.Г. Худов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 4
Удосконалений еволюційний метод сегментування багатомасштабної послідовності зображень, отриманих з космічних систем оптико-електронного спостереження. В.Г. Худов, О.М. Маковейчук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 3
Оцінка якості сегментування оптико-електронного зображення шляхом оцінки комплексних показників та відстані Кульбака-Лейбнера. В.Г. Худов, О.М. Маковейчук, І.А. Хижняк Системи обробки інформації 2017 / № 4
Мультиагентний метод сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження. В.Г. Худов Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 3
Аналіз відомих методів сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження. В.Г. Худов, Г.А. Кучук, О.М. Маковейчук, А.В. Крижний Системи обробки інформації 2016 / № 9
Генетичні алгоритми для сегментування зображень систем оптико-електронного спостереження. В.Г. Худов, О.М. Маковейчук Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 2
Решение многоточечной краевой задачи для систем дифференциальных уравнений. А.Г. Руткас, В.Г. Худов Системи обробки інформації 2015 / № 3
Математическая модель координатной привязки сельскохозяйственных полей Украины с использованием GPS аппаратуры на геостационарной орбите. Д.В. Голкин, А.С. Гребень, В.Г. Худов Системи обробки інформації 2012 / № 9