1. Наука
  2. Автори
  3. Обідін Д. М.

Обідін Д. М.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Адаптивный алгоритм сопровождения траекторий воздушных объектов с учетом их возможного неразрешения. Ю. А. Данилов, Д. Н. Обидин, А. А. Тимочко, П. Г. Бердник Системи озброєння і військова техніка 2017 / № 1
Пути построения квазиоптимальных алгоритмов сопровождения траекторий воздушных объектов с учетом их возможного неразрешения. Ю. А. Данилов, Д. Н. Обидин, А. А. Тимочко, П. Г. Бердник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 1
Метод формализации знании в открытой экспертной системе реального времени в автоматизированных системах управления воздушным движением. Д. Е. Василенко, Д. Н. Обидин, П. Г. Бердник, В. Н. Руденко Системи озброєння і військова техніка 2016 / № 3
Разработка процедуры контроля непротиворечивости знаний для открытой экспертной системы реального времени. Д. Е. Василенко, Д. Н. Обидин, П. Г. Бердник Системи обробки інформації 2016 / № 9
Обґрунтування математичної моделі тестового діагностування пілотажно-навігаційного комплексу повітряного судна. В. В. Арделян, Д. М. Обідін, А. П. Мусієнко Системи обробки інформації 2016 / № 8
Забезпечення стійкого функціонування засобів навігації літальних апаратів під впливом зовнішніх дестабілізуючих факторів. Г. А. Калашник, Д. М. Обідін, М. А. Калашник Системи обробки інформації 2016 / № 3
Математична формалізація функціональної стійкості процесів управління літальними апаратам. Д. М. Обідін Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 1
Метод накопичення верифікаційної інформації при виконанні верифікації в розподілених базах знань. Д. М. Обідін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 2
Методика самодіагностики обчислювальних систем на основі гнучких структур перевірочних зв’язків. Д. М. Обідін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 1
Модель бази знань інтелектуальної системи управління високошвидкісного рухомого об’єкта на основі її верифікації. О. В. Барабаш, Д. М. Обідін, А. П. Мусієнко Системи обробки інформації 2014 / № 5
Дослідження та обґрунтування методу тестової верифікації елементів розподілених баз знань. Д. М. Обідін Системи обробки інформації 2014 / № 4
Дослідження типології нечітких відповідностей реальних процесів у системах управління літальними апаратами. Д. М. Обідін Системи обробки інформації 2014 / № 2
Формирование информационных признаков информационной модели конфликтных ситуаций для систем управления сложными динамическими объектами. П. Г. Бердник, Д. Н. Обидин, О. С. Бодяк Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 4
Аналіз теперішніх та перспективних науково-методичних підходів щодо побудови авіаційних комплексів та систем. Д. М. Обідін Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Оцінка функціональної стійкості інформаційно-телекомунікаційних мереж на основі автоматизованих систем управління. Д. М. Обідін Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 1
Метод верифікації баз знань систем автоматичного управління на основі матричних операцій. Д. М. Обідін Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 4
Проблема забезпечення функціональної стійкості процесів навігації та управління рухом літальних апаратів. Д. М. Обідін, С. М. Неділько Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 3
Верифікаційна модель розподіленої бази знань системи управління перспективного літального апарата. Д. М. Обідін Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 2
Ознаки та критерії функціональної стійкості інтелектуалізованої системи автоматичного управління польотом літака. Д. М. Обідін, О. В. Барабаш Системи озброєння і військова техніка 2012 / № 1
Алгоритми логічного виведення знань в розподіленій базі знань інтелектуалізованої системи автоматичного управління. Д. М. Обідін, О. В. Барабаш, Р. В. Хращевський Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 4
Верифікація розподіленої бази знань системи управління перспективного літального апарата на основі побудови мінімально достатніх структур. Д. М. Обідін Системи обробки інформації 2012 / № 7
Реалізація принципів координації в системі планування розподілу повітряного простору. О. В. Барабаш, Д. М. Обідін, Р. В. Хращевський Системи обробки інформації 2012 / № 5
Метод верифікації баз знань системи автоматичного управління за допомогою матричних операцій. Д. М. Обідін Системи обробки інформації 2012 / № 3
Концепция обеспечения функциональной устойчивости распределенной интеллектуализированой системы управления. Д. Н. Обидин Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2012 / № 3
К численному моделированию обтекания комбинации “фюзеляж – тонкие несущие поверхности”. С. А. Калкаманов, Д. Н. Обидин, В. А. Турченюк Системи обробки інформації 2004 / № 6