1. Наука
  2. Автори
  3. Горячев А. Е.

Горячев А. Е.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Исправление ошибок в перестановках. А.А. Борисенко, А.Е. Горячев Системи обробки інформації 2013 / № 2