1. Наука
  2. Автори
  3. Довженко Я. С.

Довженко Я. С.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Investigation of the influence of duration of preliminary and total forces for measurement of hardness. В.В. Скляров, Я.С. Довженко Системи обробки інформації 2016 / № 6
Исследование влияния скорости индентирования при измерении твердости. В.В. Скляров, Я.С. Довженко Системи обробки інформації 2013 / № 3