1. Наука
  2. Автори
  3. Пашков Д. П.

Пашков Д. П.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Інформаційний підхід до забезпечення функціональної стійкості складних організаційних ерготехнічних систем. О.В. Барабаш, Д.П. Пашков, О.М. Горський Системи обробки інформації 2016 / № 9
Методика вибору ширини оптимальних спектральних каналів у космічних системах оптико-електронного спостереження. Д.П. Пашков Системи обробки інформації 2015 / № 10
Вдосконалення методики побудови карт антропогенних змін природного середовища на основі використання космічних знімків. Д.П. Пашков Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 2
Принципы комплексной обработки многоспектральных изображений в космических системах наблюдения для оперативного экологического мониторинга. Д.П. Пашков Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 1
Совершенствование методики приема радиосигналов в метеорологических радиолокационных станциях для проведения экологического мониторинга. Д.П. Пашков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 1
Аналіз смугових властивостей турбулентного тропосферного радіоканалу передачі інформації. Д.П. Пашков Системи обробки інформації 2014 / № 6
Можливості створення комплексу екологічного моніторингу і контролю на основі використання космічних систем дистанційного зондування Землі. Д.П. Пашков Системи обробки інформації 2014 / № 5
Совершенствование методики приема радиосигналов в метеорологических радиолокационных станциях для проведения экологического мониторинга. Д.П. Пашков Системи обробки інформації 2014 / № 2
Аналіз можливостей застосування космічних систем дистанційного зондування Землі для вирішення екологічних завдань. Д.П. Пашков Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 2
Методика учета взаимодействия сигнала и помехи в приемных устройствах наземных радиосистем. Д.П. Пашков Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 2
Удосконалення методу визначення точності радіонавігаційних вимірювань. Д.П. Пашков, Ю.Б. Прібилєв, А.А. Кизима Системи обробки інформації 2013 / № 9
Використання адаптивного компенсатора перешкод в радіолокаційних станціях бічного огляду з синтезуванням апертури антени. Д.П. Пашков, С.В. Домнін Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 4
Методика планування роботи бортового спеціального комплексу космічних апаратів оптико-електронного спостереження. Д.П. Пашков Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 4
Вплив шумів на роботу станцій радіолокацій бічного огляду з синтезованою апертурою. Д.П. Пашков, С.В. Домнін Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 3
Метод спектральної фільтрації в відеоспектрометрах дистанційного зондування. Д.П. Пашков Системи озброєння і військова техніка 2010 / № 1
Методика повышения качества радиолокационного изображения в космических системах дистанционного зондирования Земли. Д.П. Пашков, С.В. Домнин Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2010 / № 4
Математическая модель частотно-избирательных свойств радиоприемных устройств. Д.П. Пашков Системи обробки інформації 2010 / № 9
Метод оптимального вибору спектральних каналів довільної структури у відеоспектрометрах. Д.П. Пашков Системи обробки інформації 2010 / № 5
Метод определения спектральных каналов переменной ширины в видеоспектрометрах космических систем дистанционного зондирования Земли. Д.П. Пашков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 4
Перспективи використання космічних систем дистанційного зондування Землі для вирішення завдань військового призначення. С.В. Козелков, Д.П. Пашков Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Метод спектральной фильтрации изображения объекта при наличии сигнала атмосферной помехи. Л.Ф. Купченко, А.С. Рыбяк, Д.П. Пашков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 3
Прогнозирование помехоустойчивости радиотехнических систем в условиях возмущения ионосферы. Д.П. Пашков, С.Е. Ломоносов Системи обробки інформації 2007 / № 4
Метод забезпечення електромагнітної сумісності радіотехнічних систем управління космічними апаратами в динамічній електромагнітній обстановці. С.В. Козелков, Д.П. Пашков, В.О. Гуменюк Системи обробки інформації 2007 / № 3
Разработка метода траекторных измерений для баллистико-навигационного обеспечения управления космическими аппаратами среднего и дальнего космоса. С.В. Козелков, А.А. Моргун, Д.П. Пашков Системи обробки інформації 2006 / № 8
Аналіз впливу електромагнітних перешкод на приймальні пристрої радіотехнічних систем. Д.П. Пашков, С.Є. Ломоносов, О.О. Челобітченко Системи обробки інформації 2006 / № 6
Дослідження можливості кількісної оцінки ефективності радіотехнічних систем в умовах взаємних перешкод. Д.П. Пашков, С.Є. Ломоносов Системи обробки інформації 2006 / № 5
Шляхи підвищення завадостійкості в радіомережі передачі інформації. С.В. Козелков, Д.П. Пашков, М.В. Коробчинський Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 2
Информационная селекция изображений в видеоспектрметрах дистанционного зондирования Земли, оснащенных акустооптическими фильтрами. Л.Ф. Купченко, Д.П. Пашков, Г.В. Рыбалка, Е.Л. Черкашина Системи обробки інформації 2005 / № 8
Дослідження нелінійних інерційних процесів у командно-вимірювальних системах. С.В. Козелков, А.М. Явтушенко, В.І. Богомья, С.Д. Ставицький, Д.П. Пашков Системи обробки інформації 2005 / № 5
Распознавание образов на основе оптимальных классификаторов. Б.В. Остроумов, Д.П. Пашков, Т.П. Полуляшная Системи обробки інформації 2005 / № 4
Особливості адаптивних методів підвищення завадостійкості приймальних пристроїв. С.Т. Черепков, К.О. Рачинський, Д.П. Пашков Системи обробки інформації 2004 / № 12
Підвищення ефективності функціонування системи зв'язку, автоматизації управління та радіотехнічного забезпечення. Л.І. Слєпов, В.І. Блаженний, Д.П. Пашков, К.О. Рачинський, О.М. Богдановський Системи обробки інформації 2004 / № 10
Підвищення стійкості управління в умовах радіоелектронного придушення. Ю.О. Горобець, К.О. Рачинський, О.М. Башкиров, Д.П. Пашков, О.П. Рачинський Системи обробки інформації 2004 / № 9
Моделирование структуры компактной корпоративной вычислительной сети. Г.А. Кучук, Н.А. Королева, Ю.А. Акимова, Д.П. Пашков Системи обробки інформації 2004 / № 8
Исследование устойчивости угломестных устройств радиотехнических систем управления космическими аппаратами. С.В. Козелков, Д.П. Пашков, А.П. Рачинский Системи обробки інформації 2003 / № 4
Пути повышения помехоустойчивости радиотехнических систем на основе адаптивной синхронной перестройки приемопередающего тракта. С.В. Козелков, Д.П. Пашков, С.А. Тыщук Системи обробки інформації 2002 / № 6
Анализ математических методов исследования нелинейных режимов работы в радиотехнических системах. Д.П. Пашков, А.Н. Богдановский, А.П. Рачинский Системи обробки інформації 2001 / № 1
Разработка блок – схемы анализатора при адаптивном приеме сигналов СВЧ и КВЧ диапазонов. Д.П. Пашков Системи обробки інформації 1999 / № 1