1. Наука
  2. Автори
  3. Мигущенко Р. П.

Мигущенко Р. П.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Вимірювальний стенд для експериментального визначення параметрів вільних коливань. Г.М. Голобородько, Л.М. Перпері, Ю.Г. Паленний, Р.П. Мигущенко Системи обробки інформації 2016 / № 3
Обобщенные модели нестационарных измерительных сигналов при дискретных статистических неоднородностях. О.Ю. Кропачек, Р.П. Мигущенко, М.П. Качанов Системи обробки інформації 2015 / № 12
Використання кумулятивних статистик для тестової оптимізації коваріаційних перетворень вейвлет-зображень. Р.П. Мигущенко, О.М. Реброва, М.І. Опришкіна Системи обробки інформації 2015 / № 11
Виявлення особливих точок при вимірюванні та неруйнівному контролі авіаційної техніки. С.Г. Семенов, С.М. Глоба, Р.П. Мигущенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2015 / № 4
Экспериментальные исследования при оптимизации систем вибродиагностики по критерию минимума среднего риска. Р.П. Мигущенко Системи обробки інформації 2014 / № 4
Методика идентификации процессов рабочей зоны ДГУ. Р.П. Мигущенко, О.Ю. Валуйская Системи обробки інформації 2003 / № 3