1. Наука
  2. Автори
  3. Шелковина Е. А.

Шелковина Е. А.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Сравнительный анализ методов цифровой модуляции в стандартах цифрового радиовещания. Е.А. Шелковина, О.Г. Лебедев Системи обробки інформації 2014 / № 8