1. Наука
  2. Автори
  3. Калугін В. Д.

Калугін В. Д.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Дерева класифікації сейсмічно активних локальних територій земної кулі в системі нелінійних енергетичних взаємодій Сонце-Земля-Місяць. В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, В.Д. Калугін, Т.Х. Агазаде Системи обробки інформації 2019 / № 4
Динаміка кластеризації регіонів України за рівнем пожежної небезпеки та шляхи підвищення ефективності функціонування єдиної державної системи цивільного захисту в умовах невизначеності вхідної інформації. В.В. Тютюник, В.Д. Калугін, О.О. Писклакова, В.А. Затхей, О.В. Тесленко Системи обробки інформації 2019 / № 3
Использование методов дозиметрии ионизирующих излучений для оценки воздействия на живые организмы низкоэнергетического гамма-излучения на радиоактивно зараженной локальной территории в рамках проведения радиационного мониторинга в Украине. И.Ю. Чернявский, В.Д. Калугин, В.В. Тютюник, И.В. Пудло Системи обробки інформації 2017 / № 3
Науково-технічні основи синтезу системи моніторингу надзвичайних ситуацій на території України в рамках державної політики в галузі цивільного захисту. В.А. Андронов, М.М. Дівізінюк, О.В. Азаренко, В.Д. Калугін, В.В. Тютюник Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 4
Використання енергетичного підходу для оцінки ефективності функціонування комплексної автоматизованої системи моніторингу, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на локальній території. В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, В.Д. Калугін Системи обробки інформації 2016 / № 1
Розробка науково-технічних основ створення системи моніторингу за зонами взаємного ризику від стаціонарних і рухомих потенційно небезпечних об’єктів. В.В. Тютюник, О.М. Соболь, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко, В.Д. Калугін Системи озброєння і військова техніка 2014 / № 3
Дерева класифікації території України за основними показниками повсякденного функціонування та прояву техногенної небезпеки. В.В. Тютюник, М.В. Бондарєв, Р.І. Шевченко, Л.Ф. Чорногор, В.Д. Калугін Системи обробки інформації 2014 / № 9
Нейромережеве моделювання умов життєдіяльності території України за основними показниками повсякденного функціонування та прояву техногенної небезпеки. В.В. Тютюник, М.В. Бондарєв, В.А. Андронов, В.Д. Калугін Системи обробки інформації 2014 / № 8
Розробка науково-технічних основ системи моніторингу зони надзвичайної ситуації, яка включає доставку автоматизованих пристроїв контролю повітряними безпілотними засобами. В.В. Тютюник, В.Д. Калугін, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Енергетичний підхід до оцінки небезпеки життєдіяльності природно-техногенно-соціальної системи України в умовах територіального розподілу складів боєприпасів і підприємств з їх утилізації. В.Д. Калугін, В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко Системи озброєння і військова техніка 2013 / № 4
Оцінка сумарного впливу складових техногенного навантаження на загальний рівень небезпеки життєдіяльності території України. В.Д. Калугін, В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2013 / № 4
Розробка науково-технічних основ для створення системи моніторингу, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та забезпечення екологічної безпеки. В.Д. Калугін, В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко Системи обробки інформації 2013 / № 9
К вопросу о возможности применения различных методов конденсации для осаждения атмосферной влаги. М.В. Кустов, В.Д. Калугин Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 2
Дослідження механізму цепного розвитку процесу розповсюдження нестабільності у сейсмічно небезпечних регіонах Землі. В.В. Тютюник, В.Д. Калугін Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2012 / № 1
Оцінка співвідношення між рівнями сейсмічної небезпеки півкуль земної кулі. В.Д. Калугін, В.В. Тютюник, Л.Ф. Чорногор, Р.І. Шевченко Системи обробки інформації 2012 / № 7
Математическая модель газового пожарного извещателя с полу-проводниковым датчиком спиралевидного типа. А.В. Прусский, В.Д. Калугин, А.Ю. Войтов Системи обробки інформації 2012 / № 3
Использование водосодержащих образований в атмосфере для тушения крупных пожаров на открытой местности. М.В. Кустов, В.Д. Калугин Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2011 / № 2
Аналіз факторів, які провокують виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру. В.В. Тютюник, В.Д. Калугін Системи обробки інформації 2011 / № 4
Исследование огнетушащего действия эмульсий пропеллентов в воде методом многофакторного планирования эксперимента. М.В. Кустов, В.Д. Калугин, С.Ю. Рагимов Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 2
Исследование огнетушащей эффективности эмульсий на основе воды с добавками электролитов. М.В. Кустов, В.Д. Калугин Системи обробки інформації 2008 / № 7
Исследование технических характеристик газового пожарного извещателя с полупроводниковым чувствительным элементом спиралевидного типа для обнаружения газообразных продуктов пиролиза целлюлозосодержащих материалов. А.В. Прусский, В.Д. Калугин, А.Я. Шаршанов, А.Ю. Войтов Системи обробки інформації 2007 / № 7
Особенности кинетики окисления нефтепродуктов в почвах, содержащих гумус, при помощи озона в организованном псевдоожиженном слое. А.В. Кобзарь, В.Д. Калугин Системи обробки інформації 2004 / № 4
Оптимизация выбора формы и материала электродов плазмохимического реактора для конверсии токсичных соединений, содержащихся в воздухе. Ю.И. Гузий, В.Д. Калугин, Г.В. Таран Системи обробки інформації 2004 / № 4
Кинетика процесса окисления углеводородов (бензинов) озоном в организованном псевдоожиженном слое почвы. А.В. Кобзарь, В.Д. Калугин Системи обробки інформації 2004 / № 3
Використання тонких плівок високотемпературних надпровідників для захисту елементів радіоелектронної апаратури від електроерозійного руйнування при впливі потужних електромагнітних випромінювань. В.О. Колпаков, В.Д. Калугін, Д.Б. Кучер, О.І. Фик Системи обробки інформації 2002 / № 5
Структура системы управления параметрами воздушной среды объектов. П.Ф. Буданов, Д.Ю. Голубничий, Ю.Г. Даник, В.Д. Калугин Системи обробки інформації 2002 / № 1
Автоматизована система управління параметрами повітряного середовища. М.Г. Батурін, П.Ф. Буданов, Ю.Г. Даник, В.Д. Калугін Системи обробки інформації 2001 / № 6