1. Наука
  2. Автори
  3. Білова Т. Г.

Білова Т. Г.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Метод оцінки ступеню структурної близькості зв’язних неорієнтованих графів. Т. Г. Білова, І. О. Побіженко Системи обробки інформації 2017 / № 1
Проблеми та перспективи використання методів гомоморфного шифрування в хмарних обчисленнях. Т. Г. Білова Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 3
Методи підвищення безпеки обробки даних в хмарних обчисленнях. Т. Г. Білова, В. О. Ярута Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 4
Формування ієрархічної структури показників моніторингу складної інформаційної системи. Т. Г. Білова, І. О. Побіженко, В. О. Ярута Системи обробки інформації 2015 / № 12
Оцінювання системи управління якістю продуктів функціонального призначення пробіотичного типу. В. О. Ярута, В. М. Бондаренко, Т. Г. Білова, І. О. Побіженко Системи обробки інформації 2015 / № 11
Проблеми шифрування даних в хмарних обчисленнях. Т. Г. Білова, В. О. Ярута Системи обробки інформації 2015 / № 10
Перспективи використання хмарних технологій для організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. І. О. Побіженко, Т. Г. Білова, В. О. Ярута Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 4
Статистичне оцінювання двокритерійної апроксимації експериментальних даних при вимірюваннІ електричних параметрів живих тканин резистивно-ємнісними електродами. В. О. Ярута, Т. Г. Білова, І. О. Побіженко Системи обробки інформації 2014 / № 9
Комп'ютерна етика як визначний фактор інформаційної політики суспільства. В. В. Побіженко, І. О. Побіженко, Т. Г. Білова Системи обробки інформації 2014 / № 8
Перспективи використання хмарних технологій в системах електронного документообігу. Т. Г. Білова, В. О. Ярута Системи обробки інформації 2014 / № 4
Аналіз ризиків референтної структури хмарних обчислень. Т. Г. Білова, В. О. Ярута, І. О. Побіженко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Методи прийняття рішень в системі моніторингу процесів документообігу. Т. Г. Білова, І. О. Побіженко Системи обробки інформації 2013 / № 4
Технологія моніторингу документообігу в складних ієрархічних інформаційних системах. Т. Г. Білова Системи обробки інформації 2013 / № 2
Імітація вимірювання електричних параметрів живих тканин. В. О. Ярута, В. Д. Ліпанов, Т. Г. Білова Системи обробки інформації 2010 / № 1
Язык описания процессов делопроизводства и документооборота. Т. Г. Белова Системи обробки інформації 2001 / № 1
Формалізація представлення ділових процесів у workflow – системах. Т. Г. Білова Системи обробки інформації 2000 / № 2
Синтез оптимальної структури документообігу організацій. Т. В. Бутько, Т. Г. Білова Системи обробки інформації 1999 / № 1