1. Наука
  2. Автори
  3. Ярута В. О.

Ярута В. О.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методи підвищення безпеки обробки даних в хмарних обчисленнях. Т. Г. Білова, В. О. Ярута Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 4
Формування ієрархічної структури показників моніторингу складної інформаційної системи. Т. Г. Білова, І. О. Побіженко, В. О. Ярута Системи обробки інформації 2015 / № 12
Оцінювання системи управління якістю продуктів функціонального призначення пробіотичного типу. В. О. Ярута, В. М. Бондаренко, Т. Г. Білова, І. О. Побіженко Системи обробки інформації 2015 / № 11
Проблеми шифрування даних в хмарних обчисленнях. Т. Г. Білова, В. О. Ярута Системи обробки інформації 2015 / № 10
Перспективи використання хмарних технологій для організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. І. О. Побіженко, Т. Г. Білова, В. О. Ярута Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 4
Статистичне оцінювання двокритерійної апроксимації експериментальних даних при вимірюваннІ електричних параметрів живих тканин резистивно-ємнісними електродами. В. О. Ярута, Т. Г. Білова, І. О. Побіженко Системи обробки інформації 2014 / № 9
Перспективи використання хмарних технологій в системах електронного документообігу. Т. Г. Білова, В. О. Ярута Системи обробки інформації 2014 / № 4
Аналіз ризиків референтної структури хмарних обчислень. Т. Г. Білова, В. О. Ярута, І. О. Побіженко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Концепція створення і використання інформаційного порталу тестування та оцінювання знань. О. Є. Коноваленко, В. О. Брусенцев, В. О. Ярута Системи обробки інформації 2011 / № 8
Вимірювання електричних параметрів живих тканин з урахуванням резистивно-ємнісного імпедансу, створеного електродами. В. О. Ярута Системи обробки інформації 2011 / № 4
Статистичне оцінювання методу двокритерійної апроксимації експериментальних даних при застосуванні його для вимірювання електричних параметрів живих тканин ємнісними електродами. В. О. Ярута, В. Д. Ліпанов, В. О. Брусенцев Системи обробки інформації 2011 / № 2
Імітація вимірювання електричних параметрів живих тканин. В. О. Ярута, В. Д. Ліпанов, Т. Г. Білова Системи обробки інформації 2010 / № 1
Универсализация измерений в режиме разделения времени биоэлектрических параметров в автоматизированных биотехнических системах. О. Н. Фоменко, В. Д. Липанов, В. А. Ярута Системи обробки інформації 2001 / № 1