1. Наука
  2. Автори
  3. Ярута В. О.

Ярута В. О.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Методи підвищення безпеки обробки даних в хмарних обчисленнях. Т.Г. Білова, В.О. Ярута Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2015 / № 4
Формування ієрархічної структури показників моніторингу складної інформаційної системи. Т.Г. Білова, І.О. Побіженко, В.О. Ярута Системи обробки інформації 2015 / № 12
Оцінювання системи управління якістю продуктів функціонального призначення пробіотичного типу. В.О. Ярута, В.М. Бондаренко, Т.Г. Білова, І.О. Побіженко Системи обробки інформації 2015 / № 11
Проблеми шифрування даних в хмарних обчисленнях. Т.Г. Білова, В.О. Ярута Системи обробки інформації 2015 / № 10
Перспективи використання хмарних технологій для організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. І.О. Побіженко, Т.Г. Білова, В.О. Ярута Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2014 / № 4
Статистичне оцінювання двокритерійної апроксимації експериментальних даних при вимірюваннІ електричних параметрів живих тканин резистивно-ємнісними електродами. В.О. Ярута, Т.Г. Білова, І.О. Побіженко Системи обробки інформації 2014 / № 9
Перспективи використання хмарних технологій в системах електронного документообігу. Т.Г. Білова, В.О. Ярута Системи обробки інформації 2014 / № 4
Аналіз ризиків референтної структури хмарних обчислень. Т.Г. Білова, В.О. Ярута, І.О. Побіженко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 3
Концепція створення і використання інформаційного порталу тестування та оцінювання знань. О.Є. Коноваленко, В.О. Брусенцев, В.О. Ярута Системи обробки інформації 2011 / № 8
Вимірювання електричних параметрів живих тканин з урахуванням резистивно-ємнісного імпедансу, створеного електродами. В.О. Ярута Системи обробки інформації 2011 / № 4
Статистичне оцінювання методу двокритерійної апроксимації експериментальних даних при застосуванні його для вимірювання електричних параметрів живих тканин ємнісними електродами. В.О. Ярута, В.Д. Ліпанов, В.О. Брусенцев Системи обробки інформації 2011 / № 2
Імітація вимірювання електричних параметрів живих тканин. В.О. Ярута, В.Д. Ліпанов, Т.Г. Білова Системи обробки інформації 2010 / № 1
Универсализация измерений в режиме разделения времени биоэлектрических параметров в автоматизированных биотехнических системах. О.Н. Фоменко, В.Д. Липанов, В.А. Ярута Системи обробки інформації 2001 / № 1

Whoops, looks like something went wrong.