1. Наука
  2. Автори
  3. Харченко Е. В.

Харченко Е. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Анализ влияния параметров квантователя на качество цифровой обработки сигналов с расширенным спектром. Е.В. Харченко Системи обробки інформації 2008 / № 2