1. Наука
  2. Автори
  3. Стасєв Ю. В.

Стасєв Ю. В.

Публікації автора
Назва публікації Автори публікації Назва журналу Рік / Випуск
Метод формування псевдовипадкових послідовностей з поліпшеними автокореляційними властивостями. Ю. В. Стасєв, Д. О. Медведєв, Д. О. Грабенко, Д. В. Жуйков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2017 / № 4
Метод формування псевдовипадкових послідовностей з поліпшеними автокореляційними властивостями. Ю. В. Стасєв, Д. О. Медведєв, Д. О. Грабенко, Д. Б. Жуйков Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2016 / № 4
Умови реалізації динамічного режиму функціонування захисту системи зв’язку та управління. Ю. В. Стасєв, О. О. Мелешенко, І. О. Ткаченко Системи обробки інформації 2016 / № 2
Модель функціонування системи зв’язку в умовах радіоелектронної протидії. Ю. В. Стасєв, С. С. Сєров, І. О. Ткаченко, О. О. Мелешенко Системи обробки інформації 2016 / № 1
Умови застосування сигнально-кодових конструкцій в перешкодо захищених системах зв’язку та управління. Ю. В. Стасєв, Д. О. Мєдвєдєв, І. Є. Лещенко Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2016 / № 4
Функционирование помехозащищенных радиосистем управления в декаметровом диапазоне. Ю. В. Стасев, И. А. Романенко Системи обробки інформації 2014 / № 9
Вдосконалення інформаційного забезпечення діяльності операторів АСУ при оцінці стану об’єктів управління. Ю. В. Стасєв, М. А. Павленко, Т. Ю. Міщенко, Л. В. Шаманська Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України 2014 / № 4
Оптимізація розподілу потоку запитів між серверами при централізованій обробці даних. О. В. Барабаш, М. І. Науменко, Ю. В. Стасєв Системи озброєння і військова техніка 2011 / № 2
Метод оптимального управління смугою пропускання магістрального каналу мультисервісної мережі. О. В. Барабаш, М. І. Науменко, Ю. В. Стасєв Системи обробки інформації 2011 / № 5
Інформаційні системи на основі динамічного хаосу. Ю. В. Стасєв, К. С. Васюта, С. В. Женжера Системи озброєння і військова техніка 2009 / № 1
Метод оперативного перерозподілу навантаження ланки NGN-мережі. М. І. Науменко, Ю. В. Стасєв Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2009 / № 3
Метод визначення та усунення похибок у системах космічного зв’язку та управління. Ю. В. Стасєв Системи обробки інформації 2009 / № 1
Метод розпізнавання тактичних груп повітряного противника. Ю. В. Стасєв, М. І. Литвиненко Системи озброєння і військова техніка 2008 / № 4
Формирование больших ансамблей дискретных сигналов с использованием избыточных кодов. Ю. В. Стасев, А. А. Кузнецов, А. М. Носик, Л. Н. Качур Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2008 / № 2
Рекуррентное кодирование массивов данных апертурно-координатного представления изображений. Ю. В. Стасев, С. И. Кривенко Системи обробки інформації 2008 / № 6
Структурная модель массивов координат апертур на шкале цветности изображений. Ю. В. Стасев, С. И. Кривенко Системи обробки інформації 2008 / № 3
Розрахунок фрактальних характеристик трафікових процесів у системах з повторними запитами. Ю. В. Стасєв, Г. А. Кучук, О. О. Можаєв Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 4
Вплив помилки прогнозування характеристик трафіка на ефективність транспортного протоколу мережі. Ю. В. Стасєв, Г. А. Кучук, О. О. Можаєв Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 2
Метод сплайнової інтерполяції трафіка мультисервісних мереж систем швидкого реагування. Ю. В. Стасєв, В. М. Краснокутський, Г. А. Кучук Системи озброєння і військова техніка 2007 / № 1
Математична модель процесу заповнення буферів фільтрації комунікаційного обладнання мультисервісних мереж. Ю. В. Стасев, В. К. Медведєв, Г. А. Кучук Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 3
Метод формалізації процесу вирішення задачі визначення напрямків удару засобів повітряного нападу на оперативному напрямку. Ю. В. Стасєв, С. Б. Клімов, М. А. Павленко Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил 2007 / № 1
Аналіз існуючих послуг і механізмів захисту інформації. Ю. В. Стасєв, О. О. Кузнецов, Р. В. Корольов Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 4
Управління розподілом ресурсів ланки широкосмугової цифрової мережі інтегрального обслуговування. Ю. В. Стасєв, В. К. Медведєв, Г. А. Кучук Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 3
Спеціальне програмне забезпечення аналізу і перетворення текстової інформації. Ю. В. Стасєв, С. О. Сідченко, С. В. Залкін Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 2
Каскадні схеми захисту інформації на алгеброгеометричних кодах. Ю. В. Стасєв, О. О. Кузнецов, В. І. Грабчак, С. П. Євсєєв Системи озброєння і військова техніка 2006 / № 1
Метод восстановления служебных данных апертурного представления изображений. Ю. В. Стасев, В. В. Баранник, Е. А. Бридня Системи обробки інформації 2006 / № 8
Модифікація методу прогнозу сигнатур для синтезу контролепридатних цифрових автоматів. С. В. Козелков, Ю. В. Стасєв, В. М. Тупкало Системи обробки інформації 2006 / № 6
Вибір структури обчислювальної мережі АСУ авіації та ППО. С. Б. Клімов, Ю. В. Стасєв Системи обробки інформації 2006 / № 5
Визначення непараметричних статистик фрактального мережного трафіка. Ю. В. Стасєв, О. Л. Харітонов, Г. А. Кучук Системи обробки інформації 2006 / № 4
Порівняльний аналіз завадостійкості існуючих систем радіолокаційного опізнавання. Ю. В. Стасєв, В. І. Карпенко, І. І. Обод Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 3
Алгеброгеометричне узагальнення лінійних блокових кодів. М. І. Науменко, Ю. В. Стасев, О. О. Кузнецов Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 2
Синхронізація сигналів з мінімальним зсувом у космічних системах зв’язку та управління. Ю. В. Стасєв Системи озброєння і військова техніка 2005 / № 1
Математическая модель подсистемы передачи данных АСУ специального назначения. Ю. В. Стасев, А. А. Кузнецов, С. П. Евсеев, С. А. Гусев, И. Е. Кужель Системи обробки інформації 2005 / № 6
Фрактальний стиск зображень за допомогою пірамідально-рекурсивних структур. Ю. В. Стасєв, Є. О. Бридня, Н. Ю. Любченко Системи обробки інформації 2005 / № 4
Метод блокового покриття атрактору при використанні фрактальних методів стиску. Ю. В. Стасєв, Є. О. Бридня, Н. Ю. Любченко Системи обробки інформації 2005 / № 3
Применение линейных рекуррентных регистров в поточных шифрах. Ю. В. Стасев, Ю. А. Избенко, Д. Е. Петрукович Системи обробки інформації 2004 / № 6
Исследование возможности применения блочных нелинейных преобразований в поточных шифрах. Ю. В. Стасев, Ю. А. Избенко, Д. Е. Петрукович Системи обробки інформації 2004 / № 2
Защита информации в автоматизированной системе управления войсками и оружием. Ю. В. Стасев Системи обробки інформації 2003 / № 5
Застосування геоінформаційної системи “Панорама” для вирішення військово-прикладних завдань. Ю. В. Стасєв, О. В. Касьянов Системи обробки інформації 2002 / № 5
Алгоритмы построения сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты для помехозащищенных радиосистем. Ю. В. Стасев, А. С. Коломиец, Я. Н. Кожушко Системи обробки інформації 2002 / № 5
Оценка помехозащищенности декаметровой радиолинии при использовании сигналов с расширением спектра. Ю. В. Стасев, А. С. Коломиец, А. А. Лаврут Системи обробки інформації 2002 / № 3
Координатна прив‘язка фотознімків та фотопланів на основі кусочно-лінійних перетворень растра. Ю. В. Стасєв, О. В. Кас‘янов Системи обробки інформації 2002 / № 2
Мультиполиномиальный вариант метода “квадратичного решета“ факторизации RSA модуля системы аутентификации. Ю. В. Стасев, Л. С. Сорока, А. А. Смирнов Системи обробки інформації 2002 / № 1
Условия построения нелинейных булевых функций. Ю. В. Стасев, Ю. А. Избенко, В. Н. Ткаченко, А. А. Смирнов Системи обробки інформації 2001 / № 5
Анализ особенностей функционирования помехозащищенных радиосистем управления в декаметровом диапазоне. Ю. В. Стасев, А. С. Коломиец, В. Н. Ткаченко Системи обробки інформації 2001 / № 3
Условие реализации алгоритма защиты информации в космических системах связи и управления. Ю. В. Стасев, О. Г. Лебедев, Д. Н. Воронов Інформаційні системи 1998 / № 3