Усі наукові видання університету мають державну реєстрацію та входять до категорії „Б” Переліку наукових фахових видань України.

Реферативна інформація зберігається у загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки імені Вернадського „Україніка наукова” та публікується у відповідних тематичних серіях журналу „Джерело”.

Видання індексуються міжнародними бібліометричними та наукометричними базами даних: Ulrich’s Periodicals Directory, CrossRef, Index Copernicus, General Impact Factor, Scientific Indexed Service, Citefactor, ResearchBib, Orcid, Academic Resource Index, Google Scholar.

Редакційні колегії наукових видань університету в своїй роботі керуються „Етичними правилами наукових видань ХНУПС”, які відповідають рекомендаціям Комітету з етики публікацій SCOPUS, а також спираються на досвід авторитетних міжнародних та вітчизняних журналів та видавництв.

Контактні телефони редакції наукових видань: (067) 998-02-70, (057) 704-91-97

Адреса редакції наукових видань: а/с 11800, вул. Сумська 126, м. Харків, 61023

Галузь: технічні науки, військові науки
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - КВ № 22358-12258ПР від 24.10.2016 р.
Прийом статей до наступних номерів:

4 (41) – надруковано
1 (42) – прийом триває, друк у лютому 2021


Вимоги до оформлення статей
Бланк рецензії
Шаблон для оформлення статті
Наукометричні показники:

Google Scholar Top 100 publications (Ukrainian) – 69
ICV (Index Copernicus Value) – 92.41
General Impact Factor - 2.2761

Збірник наукових праць
Галузь: технічні науки, військові науки
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - КВ № 22357-12257ПР від 30.09.2016 р.
Прийом статей до наступних номерів:

3 (162) – прийом завершено, друк у листопаді
4 (162) – прийом завершено, друк у грудні


Вимоги до оформлення статей
Бланк рецензії
Шаблон для оформлення статті
Наукометричні показники:

Google Scholar Top 100 publications (Ukrainian) – 17
ICV (Index Copernicus Value) – 96.22

Галузь: технічні науки, військові науки
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - КВ № 22360-12260ПР від 10.10.2016 р.
Прийом статей до наступних номерів:

3 (65) – надруковано
4 (66) – прийом триває, друк у грудні


Вимоги до оформлення статей
Бланк рецензії
Шаблон для оформлення статті
Наукометричні показники:

Google Scholar Top 100 publications (Ukrainian) – 77
ICV (Index Copernicus Value) – 86.84

Галузь: технічні науки, військові науки
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - КВ № 22359-12259ПР від 10.10.2016 р.
Прийом статей до наступних номерів:

3 (63) – надруковано
4 (62) – прийом триває, друк у грудні


Вимоги до оформлення статей
Бланк рецензії
Шаблон для оформлення статті
Наукометричні показники:

ICV (Index Copernicus Value) – 83.86