Усі наукові видання університету мають державну реєстрацію та входять до „Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”.

Реферативна інформація зберігається у загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки імені Вернадського „Україніка наукова” та публікується у відповідних тематичних серіях журналу „Джерело”.

Видання індексуються міжнародними бібліометричними та наукометричними базами даних: Academic Resource Index, Google Scholar, Index Copernicus, Open Academic Journals Index, Scientific Indexed Service, Universal Impact Factor.

Редакційні колегії наукових видань університету в своїй роботі керуються „Етичними правилами наукових видань ХНУПС”, які відповідають рекомендаціям Комітету з етики публікацій SCOPUS, а також спираються на досвід авторитетних міжнародних та вітчизняних журналів та видавництв.

Контактні телефони редакції наукових видань: (067) 998-02-70, (057) 704-91-97

Галузь: технічні науки, військові науки
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - КВ № 22358-12258ПР від 24.10.2016 р.
Прийом статей до наступних номерів:

2(27) – надруковано;
3(28) – прийом триває, друк у жовтні


Вимоги до оформлення статей
Бланк рецензії
Наукометричні показники:

ICV (Index Copernicus Value) – 57.66

Збірник наукових праць
Галузь: технічні науки, військові науки
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - КВ № 22357-12257ПР від 30.09.2016 р.
Прийом статей до наступних номерів:

4(150) – надруковано;
5(151) – прийом завершено, друк у листопаді


Вимоги до оформлення статей
Бланк рецензії
Наукометричні показники:

ICV (Index Copernicus Value) – 60.92

Галузь: технічні науки, військові науки
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - КВ № 22360-12260ПР від 10.10.2016 р.
Прийом статей до наступних номерів:

4(53) – надруковано;
1(54) – прийом триває, друк у лютому


Вимоги до оформлення статей
Бланк рецензії
Наукометричні показники:

Google Scholar Top 100 publications (Ukrainian) – 46
ICV (Index Copernicus Value) – 57.31

Галузь: технічні науки, військові науки
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації - КВ № 22359-12259ПР від 10.10.2016 р.
Прийом статей до наступних номерів:

2(50) – прийом завершено, друк у вересні;
3(51) – прийом завершено, друк у жовтні;


Вимоги до оформлення статей
Бланк рецензії
Наукометричні показники:

ICV (Index Copernicus Value) – 57.15