1. Наука
  2. Видання
  3. Інформаційні системи

Інформаційні системи

Збірник наукових праць
Видавництво:
Харківський військовий університет, 1994.

Видання припинено

Тематика: Збірник розрахований на викладачів, науковців та інженерів, що розробляють методи і засоби систем інформаційної взаємодії, а також для аспірантів і студентів старших курсів радіоелектронних спеціальностей вузів. (перелік тематик);

Вимоги до оформлення статей
Роки видання:
Номери за ... рік:
Будь ласка оберіть рік видання журналу для відображення номеру публікації.
Головний редактор: А.В. Королев (проф. )
Заступник головного редактора:
Відповідальний секретар: Кучук Г. А. (д-р техн. наук, проф.)
Редакційна колегія: проф. А.В. Королев, чл.- корр. НАНУ, д-р техн. наук проф. В.Ф. Евдокимов, д-р техн. наук проф. В.М. Бильчук, д-р техн. наук проф. Г.И. Загарий, д-р техн. наук проф. А.П. Ковтуненко, д-р техн. наук проф. Л.А. Майборода, д-р техн. наук проф. В.М. Свищ, д-р техн. наук проф. О.Н. Фоменко, д-р техн. наук проф. В.С. Харченко, канд. техн. наук Г.А. Кучук.
Зовнішні рецензенти: