1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Науково-технічний журнал
Засновник: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Видається: з липня 2009 року.

Періодичність видання: щоквартально.

Мова видання: змішаними мовами - українська, російська, англійська.

ISSN:  2223-456X    ISSN (Online):  2518-1505

Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 22358-12258ПР від 24.10.2016 р.

Журнал занесений до “Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук” (технічні та військові науки), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528 (із змінами від 22.12.2016 № 1604).

Мета видання: Журнал відображає новітні знання та результати фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з проблематики розвитку, застосування та забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України, удосконалення їх системи управління, розвитку, бойового застосування та озброєння авіації, зенітних ракетних військ, радіотехнічних військ, радіотехнічного забезпечення і зв’язку Повітряних Сил Збройних Сил України. В області військових та оборонних технологій, озброєння і військової техніки та безпеки Журнал відображає прогрес у дослідженнях і розробках, досвід проведення військових місій та операцій з врегулювання кризових ситуацій та підтримує впровадження новітніх знань в оборонну промисловість та військову практику.

Рецензування: усі статті, що публікуються в Журналі, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів відповідно до Порядку прийому статей.

Публічність та доступ: Журнал зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки ім. Вернадського „Україніка наукова” та включений у довідник періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory (USA).

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Журналу у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck.

Вартість публікації: договірна та включає вартість одного авторського примірника Журналу.

Адреса редакції: 61023, м. Харків, а/с 11800.

Контактні телефони редакції: +38 (067) 998-02-70; +38 (057) 704-91-97.
Роки видання:
Номери за ... рік:
Будь ласка оберіть рік видання журналу для відображення номеру публікації.
Анотаційні системи та бази даних:
Головний редактор: Пєвцов Геннадій Володимирович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків).
Заступник головного редактора: Павленко Максим Анатолійович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків).
Відповідальний секретар: Ряполов Іван Євгенович (канд. техн. наук, ХНУПС, Харків).
Редакційна колегія: Сухаревський Олег Ілліч (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Василець Віталій Олексійович (д-р техн. наук с.н.с., ХНУПС, Харків);
Євсєєв Сергій Петрович (д-р техн. наук с.н.с., ХНЕУ, Харків);
Загорка Олексій Миколайович (д-р військ. наук проф., НУО України, Київ);
Залевський Геннадій Станіславович (д-р техн. наук с.н.с., ХНУПС, Харків);
Коваль Володимир Валерійович (канд. військ. наук с.н.с., ГШ ЗС України, Київ);
Кульпа Христоф (д-р техн. наук проф., Варшавський політехнічний університет, Варшава, Польща);
Оваід Сальман Рашід (канд. техн. наук, Коледж університету Аль Maреф, Рамаді, Ірак);
Пацек Богуслав (д-р наук проф., Ягелонський університет, Краков, Польща);
Романченко Ігор Сергійович (д-р військ. наук проф., ЦНДІ ЗС України, Київ);
Сідченко Сергій Олександрович (канд. техн. наук с.н.с., ХНУПС, Харків);
Сова Олег Ярославович (д-р техн. наук с.н.с., ВІТІ, Київ);
Тишка Андрій (канд. політ. наук, Балтийський оборонний коледж, Тарту, Естонія);
Фаркас Тибор (канд. техн. наук, Національний університет державної служби, Будапешт, Угорщина);
Худов Геннадій Володимирович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Чепков Ігор Борисович (д-р техн. наук проф., ЦНДІ ОВТ ЗС України, Київ);
Ярош Сергій Петрович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків).