1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Науково-технічний журнал
Засновник: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Видається: з липня 2009 року.

Періодичність видання: щоквартально.

Мова видання: змішаними мовами - українська, англійська.

ISSN:  2223-456X    ISSN (Online):  2518-1505

Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 22358-12258ПР від 24.10.2016 р.

Журнал занесений до “Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук” (технічні та військові науки), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528 (із змінами від 22.12.2016 № 1604).

Мета видання: Журнал відображає новітні знання та результати фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з проблематики розвитку, застосування та забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України, удосконалення їх системи управління, розвитку, бойового застосування та озброєння авіації, зенітних ракетних військ, радіотехнічних військ, радіотехнічного забезпечення і зв’язку Повітряних Сил Збройних Сил України. В області військових та оборонних технологій, озброєння і військової техніки та безпеки Журнал відображає прогрес у дослідженнях і розробках, досвід проведення військових місій та операцій з врегулювання кризових ситуацій та підтримує впровадження новітніх знань в оборонну промисловість та військову практику.

Рецензування: усі статті, що публікуються в Журналі, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів відповідно до Порядку прийому статей.

Публічність та доступ: Журнал зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки ім. Вернадського „Україніка наукова” та включений у міжнародну базу даних наукових журналів Index Copernicus (ICV 2017 = 85.65), міжнародний каталог журналів відкритого доступу DOAJ, довідник періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory (USA). Журнал має повністю відкритий доступ, тобто всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації.

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Журналу у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck.

Вартість публікації: 50 грн. за одну сторінку в форматі Журнала.

Адреса редакції: 61023, м. Харків, а/с 11800.

Контактні телефони редакції: +38 (067) 998-02-70; +38 (057) 704-91-97.
Роки видання:
Номери за ... рік:
Будь ласка оберіть рік видання журналу для відображення номеру публікації.
Анотаційні системи та бази даних:
Головний редактор:
Пєвцов Геннадій Володимирович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
Заступник головного редактора:
Павленко Максим Анатолійович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
Члени редакційної колегії:
 Василець Віталій Олексійович, доктор технічних наук старший науковий співробітник,
 Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
 Євсєєв Сергій Петрович, доктор технічних наук старший науковий співробітник,
 Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Харків, Украіна;
 Загорка Олексій Миколайович, доктор військових наук професор,
 Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, Київ, Украіна;
 Залевський Геннадій Станіславович, доктор технічних наук старший науковий співробітник,
 Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
 Коваль Володимир Валерійович, кандидат військових наук старший науковий співробітник,
 Генеральний штаб Збройних Сил України, Київ, Украіна;
 Кульпа Христоф, доктор технічних наук професор,
 Варшавський політехнічний університет, Варшава, Польща;
 Оваід Сальман Рашід, кандидат технічних наук,
 Коледж університету Аль Maреф, Рамаді, Ірак;
 Пацек Богуслав, доктор військових наук професор,
 Ягелонський університет, Краков, Польща;
 Романченко Ігор Сергійович, доктор військових наук професор,
 Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України, Київ, Украіна;
 Сідченко Сергій Олександрович, кандидат технічних наук старший науковий співробітник,
 Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
 Сова Олег Ярославович, доктор технічних наук старший науковий співробітник,
 Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, Київ, Украіна;
 Сухаревський Олег Ілліч, доктор технічних наук професор,
 Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
 Тишка Андрій, кандидат політичних наук,
 Балтийський оборонний коледж, Тарту, Естонія;
 Фаркас Тибор, доктор технічних наук,
 Національний університет державної служби, Будапешт, Угорщина;
 Худов Геннадій Володимирович, доктор технічних наук професор,
 Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
 Чепков Ігор Борисович, доктор технічних наук професор,
 Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Київ, Украіна;
 Ярош Сергій Петрович, доктор військових наук професор,
 Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна.
Відповідальний секретар:
Ряполов Іван Євгенович, кандидат технічних наук,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;