Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2010 рік

Номер журналу:
№ 2(4)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 202-204
3. Вступне слово командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Онищенка С.І. 3
Розвиток та застосування Повітряних Сил, удосконалення їх системи управління
4. До питання подальшого розвитку системи військової освіти Сідаш В. В. 4-6
5. До питання вибору критеріїв для оцінювання ефективності застосування засобів маскування та імітації об’єктів Повітряних Сил Коваль В. В., Возний О. В., Каблуков О. А. 7-9
6. Маневр військ (сил) при виконанні бойових завдань Єрмошин М. О., Нікіфоров І. А. 10-13
7. Методичний підхід до обґрунтування складу міжвидового угруповання військ з урахуванням завдань операції (бойових дій) Ткаченко В. І., Малюга В. Г., Сорокоумов Г. В., Лазебник С. В., Нерубацький В. О. 14-16
8. К вопросу о дескриптивном определении системы противовоздушной обороны Скорик А. Б., Воронин В. В., Ольховиков С. В., Кирилюк А. С. 17-23
9. Вибір способів ведення воєнних дій в залежності від характеристик озброєння Бойко В. О. 24-26
Розвиток, бойове застосування та озброєння авіації
10. Модель прогнозування технічного стану і перепускної здатності аеродромної системи прийому, зберігання і роздачі авіаційного палива Романенко І. О., Сідаш В. В., Никифоров О. В. 27-31
11. До питання порівняльного оцінювання варіантів дій авіації під час завоювання переваги в повітрі в сучасних операціях (бойових діях) Загорка О. М., Коваль В. В., Колесников В. О., Шишкін В. С. 32-35
12. Оцінювання ефективності повітряної розвідки при плануванні бойового застосування її засобів Волков О. І., Пєвцов Г. В., Клименко В. А., Ситник Ю. Б. 36-40
13. Методичний підхід до визначення реального стану боєздатності авіації Збройних Сил України Сафронов С. П., Хомік М. М., Шишкін В. С. 41-45
14. Особливості застосування авіації по об’єктах транспортної мережі в ході операції „Рішуча сила” Бабський В. В., Шкробот С. В. 46-48
15. Методика обоснования рационального решения на ведение воздушной разведки незаконных вооруженных формирований в лесистой местности Чернавина О. Е. 49-54
16. Прогнозирование технического состояния главного редуктора вертолета на основе использования метода спектрального анализа вибрационного сигнала Войтов В. А., Чернявский В. Н., Дашук Д. С., Исаченко И. Ф. 55-57
17. Методический подход к формированию облика перспективных боевых авиационных комплексов Демидов Б. А., Хмелевская О. А. 58-64
18. Удосконалений метод та інформаційна технологія забезпечення функціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем авіації на етапі проектування Похил В. С. 65-70
19. Обґрунтування вибору інформативного параметру акустико-емісійного випромінювання при дослідженні процесів зношування вузлів тертя авіаційної техніки Суханов М. І., Приймак А. В., Божевільний К. М., Панкевич О. О., Новосельцева А. Г. 71-74
20. Оцінка коефіцієнту використання енергії при захисті видових зображень від маскуючих перешкод штучного походження Маковейчук О. М., Худов Г. В. 75-77
Розвиток, бойове застосування та озброєння зенітних ракетних військ
21. Експлуатація зенітного ракетного озброєння за технічним станом: науково-методичні та організаційні аспекти Шатов В. А., Гриб Д. А., Ланецький Б. М., Лук’янчук В. В. 78-81
22. Особенности анализа надежности ракетных двигателей твердого топлива зенитных управляемых ракет для решения задач продления их назначенных показателей Ланецкий Б. Н., Лукьянчук В. В., Шоколовский А. А., Коваль И. В., Попов В. П. 82-87
23. Вибір показника ефективності боротьби з високоточною зброєю ЗРК, що є на озброєнні Калугін Д. С., Півнєв Д. А. 88-90
Розвиток, бойове застосування та озброєння радіотехнічних військ
24. Принципи створення пасивної багатопозиційної радіолокаційної просторово рознесеної системи в зоні дії радіолокаційної станції дальнього виявлення Пєвцов Г. В., Яцуценко А. Я., Карлов Д. В., Клімішен О. О., Остапова А. М. 91-97
25. Метод объединения радиолокационной информации с учетом координатных и признаковых измерений Грачов В. М., Корнеев В. О. 98-102
26. Simulink-модель безпошукової системи АПЧ оглядових РЛС для дослідження впливу нестабільностей параметрів частотного дискримінатора на показники якості підстроювання частоти Малишев О. А., Сосунов О. О., Яхніс С. В. 103-106
27. Анализ построения траекторного радиоинтерферометра Козелкова Е. С. 107-108
Розвиток радіотехнічного забезпечення, асу та зв’язку повітряних сил
28. Анализ влияния отказов на узлах коммутации на временные характеристики процесса передачи данных в режиме обнаружения ошибок получателем Романенко И. А., Рубан И. В., Алексеев С. В., Долгий Ю. С. 109-112
29. Аналіз перспективи інтеграції систем розвідки, управління і зв’язку для вирішення завдань протиповітряної оборони Ярош С. П. 113-118
30. Модифицированный метод оценки емкости сети мобильной связи WCDMA Романов А. И., Маньковский В. Б., Лаврут А. А. 119-123
31. Сетевое представление информации для автоматизированной системы управления активными средствами Толок И. В., Коваль А. В. 124-127
32. Обґрунтування вимог до комп’ютерного тренажеру де шифрувальника Іващук Б. М., Маренич С. Ю. 128-130
33. Метод структурной идентификации информационных потоков в телекоммуникационных сетях на основе BDS-тестирования Кузнецов А. А., Семенов С. Г., Симоненко С. Н., Мелешко Е. В. 131-136
34. Візуально-імітаційне моделювання цифрової системи СРЦ, що реалізує дискретне перетворення Хартлі Невмержицький І. М., Гризо А. А., Калініченко І. І., Кліменко Р. Ю. 137-140
35. Особливості організації еталонного сервера часу АСУ спеціального призначення на основі атомного годинника, що синхронізується за сигналами глобальних навігаційних супутникових систем Носик А. М., Нарєжній О. П. 141-145
Загальні питання
36. Математическая модель процесса семантического преобразования контурного изображения в структуру концепта Онищенко В. В. 146-149
37. Аналіз сумісності процесів управління проектами та заходів організації наукових досліджень у Збройних Силах України Пєвцов Г. В., Просов А. В., Феклістов А. О. 150-152
38. Аналіз інформаційних моделей діючих корабельних зенітних ракетних комплексів Галій В. А. 152-154
39. К вопросу об оценке эффективности определения факта запуска космического объекта по изменению параметров ионосферы, контролируемой методом некогерентного рассеяния радиоволн Карлов В. Д., Котов А. Б., Журавский М. Н., Карлов Д. В. 155-157
40. Канал автоматичного супроводження космічного апарату за напрямком для ЛІВС з використанням МЧЧМВ та можливістю розпізнавання космічних апаратів Коломійцев О. В., Болюбаш О. О., Васильєв Д. Г., Губа А. В. 158-161
41. Щодо питання про часове упорядкування фазо-маніпульованих гідроакустичних сигналів з безперервною розгорткою несучої Кебкал К. Г. 162-165
42. Анализ основных направлений развития систем управления космическими аппаратами Махонин Е. И., Загорулько А. Н. 166-169
43. Экспериментальные исследования деструктивного воздействия мощных электромагнитных излучений на подземные многопроводные линии связи Кучер Д. Б., Харланов А. И., Медведь И. В., Литвиненко Л. В. 170-174
44. Оцінка сейсмічного ефекту наземного вибуху для підсистеми геофізичного контролю полігонних випробувань Солонець О. І. 175-177
45. Математична модель представлення знань у системі дистанційного навчання Оксіюк О. Г., Волосюк Ю. В. 178-181
46. Визначення функцій ймовірностей станів активних засобів протидіючої сторони Олійник Ю. А., Бородавка В. А., Кусакін Ю. О. 182-185
47. Синтез структури комплексної системи охорони і оборони військових об’єктів Повітряних Сил Дзеверін І. Г., Костенко І. Л., Борщевський О. М. 186-189
48. Эволюционный подход к управлению готовностью критических инфраструктур по мегасостоянию Иванченко О. В. 190-193
49. Розробка методів приведення та нормалізації вимірюваної швидкості снарядів за допомогою перспективної балістичної станції Трофименко П. Є., Макеєв В. І. 194-197
50. Наші автори 198-201
51. Алфавітний покажчик 201