Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2013 рік

Номер журналу:
№ 3(12)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 3-4
Розвиток Збройних Сил
3. Аналіз можливостей системи забезпечення національної безпеки України щодо всебічної підтримки безпекового супроводу реалізації національних інтересів Богданович В. Ю., Свида І. Ю., Висідалко А. Л. 5-12
4. Аналіз чинників, які впливають на процес короткострокового оборонного планування Лоза І. В. 13-17
5. Подход к формированию показателей эффективности систем управления войсками, исходя из основного закона вооруженной борьбы Ткаченко В. И., Смирнов Е. Б., Нерубацкий В. Е. 18-21
Розвиток та застосування Повітряних Сил, удосконалення їх системи управління
6. Теоретико-інформаційна модель автоматизованої системи оцінювання бойової виучки органів військового управління Збройних Сил України Ткачук С. С., Рубан І. В., Калачова В. В.
7. Вдосконалення технічного забезпечення у Повітряних Силах Збройних Сил України за допомогою застосування новітніх інформаційних технологій Воїнов В. В., Зубрицький Г. М., Бровко М. Б., Запара Д. М. 27-31
Розвиток, бойове застосування та озброєння авіації
8. Ретроспективний аналіз стану аеродромної мережі Повітряних Сил Збройних Сил України Устименко О. В. 32-34
9. Удосконалений методичний підхід до тактико-техніко-економічного обґрунтування обрису перспективних ударних авіаційних комплексів та тих, що модернізуються Дмитрієв А. Г. 35-39
10. Наземное пусковое устройство беспилотного летательного аппарата с пневмоприводом Греков В. Ф., Куренко О. Б., Пьянков А. А., Ткаченко Ю. А. 40-43
11. Науково-методичний підхід щодо побудови бортових вимірювальних систем для оцінювання технічного стану бортового обладнання літальних апаратів, які експлуатуються за стратегією технічного обслуговування «за станом» Єрко В. Б. 44-48
12. Формалізація структури процесу прийняття рішень щодо ідентифікації повітряних суден інформаційно-управляючими системами розвідки Ляшенко І. О., Цвєтков Є. В., Безкровний Д. В. 49-51
13. Пространственное сверхразрешение целей в многоспектральных оптико-электронных системах воздушной разведки Кочмарчик Р. С. 52-57
14. Адаптация крыла самолета Ан-74 к режиму обтекания Каленюк И. А. 58-61
15. Локальный теплообмен на торцевых поверхностях канала профилей соплового аппарата турбины при интенсивных вторичных течениях Кащенко А. А. 62-66
16. Методика розрахунку коефіцієнтів в повздовжньому каналі математичної моделі групового польоту безпілотних літальних апаратів Ткаченко В. А. 67-70
17. Системный подход к проектам создания беспилотной авиационной техники Крицкий Д. Н., Дружинин Е. А., Яшина Е. С. 71-77
Розвиток, бойове застосування та озброєння радіотехнічних військ
18. Напрямки розвитку автоматизованих систем управління радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України Жуйков Д. Б. 78-82
19. Об’єднання РЛС метрового діапазону хвиль в багатопозиційні радіолокаційні системи Седишев Ю. М., Дудуш А. С. 83-88
20. Визначення функції невизначеності пачки надширокосмугових сигналів відеоімпульсного типу наносекундної тривалості Калугін Д. С. 89-91
21. Аналіз оптимальної обробки просторово-часових сигналів антени з плоскою апертурою Козелкова К. С. 92-94
22. Влияние подстилающей поверхности на вероятность деградации радиоэлементов при излучении сверхширокополосных сигналов Ирха А. В., Ермаков Г. В., Ченыкаев А. В. 95-98
23. Определение местоположения воздушных объектов по сигналам системы радиолокационного опознавания Белаш М. В., Романенко В. В., Луценко А. С. 99-101
24. К вопросу обнаружения малоразмерных объектов по спектральным признакам оптико-электронными системами с динамической фильтрацией Рыбьяк А. С. 102-105
Розвиток радіотехнічного забезпечення, асу та зв’язку повітряних сил
25. Расширение зоны действия моноимпульсной РЛС автосопровождения посадки самолета с реализацией амплитудной обработки и доплеровской фильтрации отражений Рысаков Н. Д., Куценко В. В., Костенко И. Л., Карев В. Г., Кулик А. П. 106-110
26. Обнаружение радиолокационного хаотического сигнала при флюктуациях его параметров с применением суррогатных сигналов Васюта К. С., Зоц Ф. Ф. 111-114
27. Повышение скрытности хаотического сигнала путем применения MSK-модуляции Васюта К. С., Озеров С. В., Королюк А. Н. 115-117
28. Построение эталона для оценивания качества фильтрации входного изображения Смеляков К. С. 118-121
29. Аналіз процесів стиснення та відновлення зображень на основі цифрових методів Смірнов О. А., Доренський О. П., Дрєєв О. М. 122-127
30. Пиксельный метод оценки местоположения объектов с изображением, смазанным собственным движением Безкровный М. М., Хламов С. В., Саваневич В. Е., Соковикова Н. С. 128-131
31. Оцінювання точності супутникових навігаційних визначень в режимі кінематики реального часу для вирішення завдань військових споживачів Резніков Ю. В., Поляков А. В., Сметана Є. А. 132-134
32. Алгоритм адаптивної компенсації іоносферної затримки в одночастотній апаратурі користувача глобальних супутникових радіонавігаційних систем при використанні інформації від мережі контрольно-коректучих станцій Петренко О. С. 135-138
33. Дослідження похибок інерціально-супутникової навігаційної системи Васильєв В. М., Рогожин В. О., Долінце Б. І. 139-143
34. Проектирование информационного обеспечения деятельности оператора в перспективных системах управления Тимочко А. И. 144-149
35. Принципи та концепція методичних основ вдосконалення архітектури системи управління комп’ютерними мережами військового призначення Александров О. В. 150-153
36. Синтез стратифікованої інформаційної структури інтеграційної компоненти гетерогенної складової Єдиної АСУ Збройними Силами України Кучук Г. А., Давікоза О. П. 154-158
37. Обеспечение оперативности передачи информации в АСУ войсками Осколков А. П. 159-164
38. Застосування методу експертного оцінювання для обґрунтування вибору переважної моделі криптографічного захисту SOAP-повідомлень в архітектурі Web-сервісів Любарський С. В. 165-170
39. Проблемы и задачи создания гарантоспособных сервис-ориентированных web-систем Горбенко А. В.
Загальні питання
40. Основні напрями розробок зброї на нових фізичних принципах Терещенко А. М., Овчаренко І. В., Яльницький О. Д., Купрій В. М. 177-181
41. К вопросу повышения помехозащищенности антенной системы наземного комплекса управления космическими аппаратами Карлов В. Д., Лукашук Е. В., Петрушенко Н. Н. 182-185
42. Деполяризуючі властивості світлоповертаючих покриттів в складі променевих інфрачервоних систем Рибалка Г. В. 186-188
43. Модель потенціометричного мікропроцесорного вимірювача температури Котляр С. С. 189-191
44. Прийняття рішення в умовах ризику Алєксєєв О. М., Аргунов Г. Ф., Бабейчук Д. Г. 192-197
45. Інформаційно-теоретичне обґрунтування та експериментальне підтвердження моделі течії рідини в нових установках локалізації хімічних аварій Адаменко М. І. 198-201
46. Подход к многофакторной оценке безопасности критической инфраструктуры с использованием динамических байесовских сетей доверия Брежнев Е. В. 202-206
47. Наші автори 207-208