Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2014 рік

Номер журналу:
№ 1(14)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 3-4
Розвиток та застосування Повітряних Сил, удосконалення їх системи управління
3. Обґрунтування вибору показників для оцінювання ефективності комплексного вогневого ураження противника в повітряній операції Гамора В. В. 5-7
4. Методичні підходи до структурного синтезу систем військового призначення Загорка О. М., Тимошенко Р. І., Коваль В. В., Тюрін В. В., Загорка І. О. 8-15
5. Боротьба з повітряним тероризмом має починатися с землі Камінський В. В. 16-23
6. Алгоритм воєнно-економічного оцінювання перспективної моделі Збройних Сил України Марко Є. І. 24-27
7. Загальні вимоги щодо створення інформаційно-аналітичних систем збройних сил Кучеренко Ю. Ф., Носик А. М. 28-30
8. Визначення інформаційної структури системи управління технічним забезпеченням військ Дробаха Г. А., Запара Д. М., Воїнов В. В. 31-34
9. Основні особливості ознак проведення інформаційно-психологічної операції Російської Федерації в автономній республіці Крим Пєвцов Г. В., Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І., Феклістов А. О., Антонов А. В. 35-37
10. Принципи реалізації програмно-цільового метода управління в ході ведення збройної боротьби Смірнов Є. Б. 38-41
11. Удосконалення інформаційно-аналітичної моделі процесів підготовки і прийняття рішень Тіхонов І. М. 41-43
12. Удосконалена часткова методика оцінки можливостей противника щодо виявлення зенітного ракетного підрозділу на стартовій позиції Гогонянц С. Ю. 44-47
13. Шляхи удосконалення методики підготовки та проведення комплексних навчань військ з бойовою стрільбою Мегельбей В. В., Мегельбей Г. В., Кулагін К. К., Бархударян М. В. 47-51
Розвиток, бойове застосування та озброєння авіації
14. Обґрунтування вибору формалізованих критеріїв ступеня багатофункціональності перспективних тактичних винищувачів Алімпієв А. М. 52-56
15. Визначення основних тактико-технічних вимог та показників ефективності стратегічного розвідувального безпілотного авіаційного комплексу Щипанський П. В., Кас’яненко М. В., Мартинюк О. Р. 56-59
16. Стохастичний аналіз розвитку польотних ситуацій на етапах заходу на посадку та посадки повітряного судна Шмельова Т. Ф., Шишаков В. В., Якуніна І. Л. 59-67
17. Система встроенного контроля агрегатов авиационной техники Трошин О. Н., Стадниченко В. Н., Стадниченко Н. Г., Гурин О. А., Скляр В. Н. 68-73
18. Повышение скрытности бортовой радиотехнической системы ближней навигации с использованием хаотической несущей Барсуков А. Н., Вербицкий И. В., Донцов Д. А. 74-77
19. Комплексное дешифрирование изображений аэрофоторазведки цифровыми методами Шитова О. В. 78-82
20. Автоматизация процесса отбраковки данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов Березина С. И., Блиничкин К. В. 82-89
Розвиток, бойове застосування та озброєння зенітних ракетних військ
21. Взаємодія тактико-вогневих підрозділів зенітних ракетних військ та протиповітряної оборони сухопутних військ при вирішенні завдань протиповітряної оборони Дробаха Г. А., Генов Б. А., Зубрицький Г. М. 90-93
22. Нові підходи до тактики зенітних ракетних (ракетно-артилерійських) з’єднань, частин і підрозділів у складі угруповань військ (сил) Єрмошин М. О., Кулєшов О. В., Ряполов Є. І., Шулежко В. В. 94-98
23. Постановка задачи оптимального распределения энергетических (временных) ресурсов многофункциональной РЛС ЗРК в режиме поиска и обнаружения воздушных целей Кадубенко С. В., Злывка Г. А. 98-101
24. Модель надійності мобільного ЗРК середньої дальності для розрахунку його коефіцієнта збереження ефективності Ланецький Б. М., Звєрєв О. О., Чигрин І. О., Паніцин О. О. 102-104
Розвиток, бойове застосування та озброєння радіотехнічних військ
25. Метод визначення елементів поляризаційної матриці розсіювання в ортогональному базисі при управлінні поляризацією поля антен радіолокаційної станції Казаков Є. Л., Коломійцев О. В., Посохов В. В. 105-108
26. Формалізований опис структури системи радіолокаційної розвідки повітряного противника з використанням елементів теорії графів Барабаш О. В., Кіреєнко В. В. 108-111
27. Экспериментальное исследование метеопараметров тропосферных радиоволноводов в акватории Черного моря Петрушенко Н. Н. 112-114
28. К вопросу о измерении доплеровской частоты сигнала, отраженного от цели, лоцируемой за пределами радиогоризонта над морем Карлов В. Д., Кондратенко А. П., Шейгас А. К., Ситник Ю. Б. 115-117
29. Оцінка впливу неідентичності квадратурних каналів на ефективність застосування компенсатора імпульсних завад з регенерацією кепстральних складових корисного сигналу Невмержицький І. М., Ковалевський С. М., Гризо А. А., Ковзун В. В., Мачула О. О. 117-121
Розвиток радіотехнічного забезпечення, асу та зв’язку повітряних сил
30. Аналіз методів та засобів управління відновленням радіоелектронної техніки щодо підвищення ефективності інженерно-радіоелектронного забезпечення Юфа Є. А., Купрій В. М. 122-124
31. Метод расчета направленных характеристик сферической антенной решетки Ченыкаев А. В., Ермаков Г. В., Майборода И. Н. 125-129
32. Обґрунтування інтервалу технічного обслуговування радіоелектронного обладнання озброєння та військової техніки Власик С. М. 130-132
33. Захист радіоелектронних засобів від потужних електромагнітних випромінювань Сидоренко Р. Г., Лупандін В. А., Челпанов А. В. 133-136
34. Применение MIMO-технологии на хаотических несущих для повышения скрытности функционирования военной системы радиосвязи Васюта К. С., Озеров С. В., Фещенко О. А. 137-140
35. Принципы построения радиосвязного канала передачи на борт самолета сигналов управления с реализацией относительной фазовой манипуляции несущей Рысаков Н. Д., Титов И. В., Костенко И. Л., Кулик А. П., Карев В. Г. 141-146
36. Оптимизация набора кумулянтов для распознавания типа фазового созвездия сигналов с цифровой линейной модуляцией Нагорнюк А. А., Писарчук А. А. 147-151
37. Модифікований спосіб знаходження чіткого значення вихідної змінної при моделюванні окремого типу нечіткого регулятора Ткаченко А. Л. 152-155
38. Распознавание БПЛА мультироторного типа с использованием фрактальных размерностей Пащенко Р. Э., Илюшко В. М., Фатеев А. С., Цюпак Д. О. 156-160
39. Метод разработки системы информационного обеспечения процессов оценки состояния объектов управления Павленко М. А., Полищук С. В., Хмелевский С. И., Кукобко С. В. 161-166
40. Оцінка функціональної стійкості інформаційно-телекомунікаційних мереж на основі автоматизованих систем управління Обідін Д. М. 167-169
41. Метод сертификации ИУС на соответствие требованиям к функциональной безопасности Скляр В. В. 170-174
42. Аппаратная реализация устройств стеганографической защиты информации с использованием адаптивно формируемых дискретных сигналов Смирнов А. А., Мелешко Е. В., Кузнецов А. А. 175-182
43. Методы построения генераторов псевдослучайных последовательностей на основе параллельных вычислений с использованием графических процессоров Замула А. А., Семченко Д. А. 182-185
Загальні питання
44. Методика вибору параметрів механізму стріли маніпулятора Греков В. Ф., Орлов С. В., П’янков А. А., Ткаченко Ю. А. 186-190
45. Дослідження сил тертя у вимірювальних поршневих системах військового призначення Кононов В. Б., Котляр С. С., Філістєєв Д. А. 190-193
46. Методика синтезу вимірювальних сигналів для контролю технічного стану зразків озброєння при локальному обмеженні Чинков В. М., Герасимов С. В. 194-197
47. Методологічний підхід до визначення функціональної стійкості складних технічних систем з динамічною структурою Миколайчук Р. А. 197-199
48. Наші автори 200-202
49. Алфавітний покажчик 203