Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2015 рік

Номер журналу:
№ 1(18)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 3-5
Розвиток та застосування Повітряних Сил, інших видів Збройних Сил України, удосконалення їх системи управління
3. Комплексна боротьба з крилатими та балістичними ракетами Загорка О. М., Дейнега О. В. 6-11
4. Досвід і концепції ведення інформаційної боротьби у провідних країнах світу Пєвцов Г. В., Гордієнко А. М., Залкін С. В., Сідченко С. О., Хударковський К. І. 12-16
5. Простір воєнних дій збройних сил Нечхаєв С. М. 17-19
6. Сучасні бойові дії та основні вимоги до формувань тактичного рівня, що приймають в них участь Кучеренко Ю. Ф. 20-22
Розвиток, бойове застосування та озброєння авіації
7. Тактичні безпілотні авіаційні комплекси: можливості та обмеження у застосуванні Пащук Ю. М., Сальник Ю. П. 23-28
8. Требования к метролого-техническим характеристикам измерительных блоков беспилотных летательных аппаратов радиационной разведки Чернявский И. Ю., Меньшов С. Н., Матыкин А. В. 29-34
9. Методика обґрунтування вимог до посадочного радіолокатору щодо точності вимірювання координат для забезпечення посадки літаків при мінімумах погоди I та ІІ категорій Рисаков М. Д., Тітов І. В., Костенко І. Л., Карєв В. Г., Кулик О. П., Добришкін Ю. М. 35-41
10. Методика визначення аеродинамічного опору авіаційних засобів ураження на літаку-штурмовику Сорочкін О. М. 42-44
Розвиток, бойове застосування та озброєння зенітних ракетних військ
11. Окремі положення удосконаленої методики оцінки живучості угруповання зенітних ракетних військ при відбитті удару засобів повітряного нападу противника Титаренко О. Б., Гогонянц С. Ю. 45-48
12. Анализ методики расчета эффективности боевых действий группировки ЗРВ Скорик А. Б., Ермошин М. А., Закутин К. В., Рамшов Д. В., Чередников К. К. 49-53
13. Визначення важливості характеристик зенітного ракетного комплексу Ярош С. П., Шулежко В. В., Зимницький А. К., Степанов П. О. 54-60
14. Комплексная модель совместного функционирования функциональных подсистем системы текущего ремонта РЭС ЗРК с разработкой модели функционирования подсистемы обеспечения запасными частями Теребуха И. Н. 61-65
15. Обґрунтування принципів побудови та технічна реалізація пристрою канального та програмного спряження сучасної ПЕОМ з інтерфейсом комплексів засобів автоматизації озброєння та військової техніки зенітних ракетних військ з метою модернізації штатних обчислюв Бортновський С. А., Іванніков А. О., Пятов В. О. 66-68
16. Корекція моменту спрацювання частотних каналів напівактивного фазодоплерівського радіопідривача для усунення ефекту його раннього спрацювання при впливі пасивних перешкод Камчатний М. І., Мамренко М. В., Приходько В. О., Батюшин О. І., Василюк Є. Ю. 69-72
17. Розробка імітаційної моделі уніфікованого автоматизованого робочого місця РМ-10 АСУ 73Н6 Кокін Ю. В., Федай В. М., Шейко А. А. 73-76
Розвиток, бойове застосування та озброєння радіотехнічних військ
18. Пропозиції щодо створення скритого маловисотного радіолокаційного поля в умовах ведення сучасних мережецентричних та гібридних війн Ковалевський С. М., Пєвцов Г. В., Худов Г. В. 77-81
19. Підхід до рішення задачі оптимального виміру дальності до літака-носія високоточної зброї з урахуванням особливостей його локації в тропосферному радіохвилеводі Карлов В. Д., Котов О. Б., Ситнік Ю. Б., Радюков А. О. 82-84
20. Метод формализации признаков при обработке радиолокационной информации Украинец Е. А., Новиков Ю. В., Глушко А. П. 85-86
Розвиток радіотехнічного забезпечення, асу та зв’язку повітряних сил
21. Основні напрямки розвитку системи зв'язку і автоматизації Поліщук Л. І., Богуцький С. М., Лаврут Т. В. 87-91
22. Імітаційне моделювання захищених радіоканалів військового призначення Іохов О. Ю., Малюк В. Г., Горбов О. М. 92-96
23. Ефективність автономної автоматизованої системи діагностування радіоелектронного обладнання Кузавков В. В. 97-100
24. Исследование шумовых характеристик формирователя сигналов на основе ЦСС при использовании ВЧ боковых составляющих и специальных видов интерполирующих функций для расширения частотного диапазона Кандырин Н. П. 101-108
25. Загрози безпечній передачі інформації в мобільних радіомережах класу MANET та методи їх усунення Симоненко О. А., Ошурко В. М., Міночкін Д. А., Сова О. Я. 109-113
26. Расширение нечеткой модели процессов управления мобильным объектом Кучеренко Е. И., Дрюк А. Д. 114-121
27. Технологія побудови агент-орієнтованої системи виявлення повільної DoS-атаки Рубан І. В., Лошаков Є. С. 122-125
28. Модель формирования изображения в космических системах оптико-электронного наблюдения Павлий В. А., Соломоненко Ю. С., Худов Г. В. 126-129
29. Метод захисту інформації на основі стеганографічних систем Бекіров А. Е. 130-133
30. Метод сегментации текстурных областей изображений, близких по значениям цвета и структуре Пухляк А. Н., Шитова О. В. 134-138
31. Модель и метод повышения резкости границ и линий Смеляков К. С., Дроб Е. М. 139-141
32. Анализ корреляционных свойств последовательностей (псевдо) случайных чисел Фауре Э. В., Щерба А. И., Лавданский А. А. 142-150
33. Моделювання дискретних елементарних функцій для криптографічного перетворення Мельник О. Г. 151-153
34. Розробка методів синтезу трирозрядних розширених матричних елементарних функцій Бабенко В. Г., Мельник Р. П., Гончар С. В. 154-156
35. Минимизация длины топологических путей прохождения сигналов по матрице процессоров при размещении системы булевых уравнений в Programmable Unlimited Systems Процай Н. Т. 157-161
36. Анализ рекуррентных систем счисления с помощью производящих функций Федотова-Пивень И. Н. 162-165
37. Разработка K-значных нейронных сетей АРТ с несколькими полями обрабатывающих нейронов Дмитриенко В. Д., Леонов С. Ю. 166-170
38. Оптимізація відомих вагових вікон для ДПФ Чорнобородов М. П. 171-174
Загальні питання
39. Шляхи прогнозування подальшого службового використання військовослужбовців, які отримали поранення під час проведення антитерористичної операції Малюга А. В. 175-177
40. Автоматизований контроль технічного стану зразка ОВТ, як одна з умов інтеграції до середовища CALS Воїнов В. В., Бровко М. Б., Запара Д. М. 178-181
41. Шляхи покращення екологічної обстановки під час утилізації озброєння, військової техніки, боєприпасів і військового майна Сорокоумов Г. В., Трофименко П. Є., Остапова О. П. 182-186
42. Метод оценивания рисков каскадных аварий (отказов) с использованием динамических матриц критичности Брежнев Е. В. 187-190
43. Нейромережеве прогнозування залежності рівня техногенної небезпеки регіонів України від умов життєдіяльності Тютюник В. В. 191-196
44. Дослідження шляхів удосконалення аероіонного режиму робочого середовища приміщень спеціального призначення Толкунов І. О. 197-201
45. Наші автори 202-204
46. Алфавітний покажчик 205