Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Науково-технічний журнал

Павленко Максим Анатолійович – заступник головного редактора наукового журналу "Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України" – доктор технічних наук, професор, начальник кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ факультету автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба.

Основні напрями наукової діяльності пов’язані із дослідженнями у галузі автоматизації процесів прийняття рішень на основі методів штучного інтелекту, дослідження ергономічних властивостей автоматизованих систем управління та моделювання дальності операторів в складних ергатичних системах. Значний внесок зроблений в розвиток методів побудови системи інформаційного забезпечення прийняття рішень з використанням інтелектуальних технологій, розробку інтелектуальних моделей та методів аналізу та розпізнавання обстановки, управління параметрами відображення інформаційних при формуванні інформаційних моделей, що забезпечують інформаційну підтримку процесу вироблення рішень операторами АСУ. Основні галузі наукових інтересів це: розробка нових ергатичних систем; розробка інформаційних систем підтримки прийняття рішень операторами; вирішення задач інтелектуальної обробки інформації, моделювання складних систем; вирішення задач багатокритеріальної оптимізації.

Автор більш ніж 200 публікацій, зокрема 12 підручників та навчальних посібників, 1 монографії.

ORCID ID: 0000-0003-4003-7759

Scopus Author ID: 56462414900

Web of Science: V-9475-2017