Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Науково-технічний журнал

Пєвцов Геннадій Володимирович – головний редактор наукового журналу "Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України" – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, заступник начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба з наукової роботи.

Основні напрями наукової діяльності пов’язані із дослідженнями у галузях:

  • синтезу гібридних алгоритмів прийняття рішень в умовах стохастичної і нечіткої невизначеності в організаційних і технічних автоматизованих системах прийняття рішень, автоматичних системах розпізнавання образів та ситуацій, автоматичних системах обробки інформації та прогнозування ситуацій;
  • інформаційного захисту регіонів і угруповань військ у гібридних війнах для вирішення проблем забезпечення інформаційної безпеки держави та дослягнення переваги у інформаційно-психологічній боротьбі.
  • Автор більш ніж 700 публікацій, зокрема 10 підручників та навчальних посібників, 9 монографій.

    ORCID ID: 0000-0002-0426-6768

    Scopus Author ID: 6602072358

    Web of Science: T-1794-2017