1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації

Системи обробки інформації

Збірник наукових праць
Засновник: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Видається: з березня 1996 року.

Періодичність видання: щоквартально.

Мова видання: змішаними мовами - українська, російська, англійська.

ISSN:  1681-7710    ISSN (Online):  2518-1696

Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 22357-12257ПР від 30.09.2016 р.

Збірник занесений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (технічні та військові науки), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528 (із змінами від 22.12.2016 № 1604).

Мета видання: у Збірнику публікуються результати досліджень з розробки нових інформаційних технологій як для рішення традиційних задач збору, обробки та відображення даних, так і для побудови систем обробки інформації у різних проблемних галузях. Збірник призначений для наукових працівників, викладачів, докторантів, ад’юнктів, аспірантів, а також курсантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Рецензування: усі статті, що публікуються в Збірнику, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів відповідно до Порядку прийому статей.

Публічність та доступ: Збірник зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки ім. Вернадського „Україніка наукова” та включений у довідник періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory (USA). Збірник має повністю відкритий доступ, тобто всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації.

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Збірник дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Збірника у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck.

Вартість публікації: 50 грн. за одну сторінку в форматі Збірника.

Адреса редакції: 61023, м. Харків, а/с 11800.

Контактні телефони редакції: +38 (067) 998-02-70; +38 (057) 704-91-97.
Роки видання:
Номери за ... рік:
Будь ласка оберіть рік видання журналу для відображення номеру публікації.
Анотаційні системи та бази даних:
Головний редактор: Тимочко Олександр Іванович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків).
Заступник головного редактора: Сухаревський Олег Ілліч (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків).
Відповідальний секретар: Зубрицький Григорій Миколайович (канд. техн. наук доцент, ХНУПС, Харків).
Редакційна колегія:
Баранник Володимир Вікторович, д-р техн. наук проф.,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків;
Варша Зігмунд Лех, канд. техн. наук,
Інститут промислових досліджень автоматики та вимірювань, Варшава, Польща;
Василець Віталій Олексійович, д-р техн. наук с.н.с.,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків;
Дробаха Григорій Андрійович, д-р військ. наук проф.,
Національна академія Національної гвардії України, Харків;
Євсєєв Сергій Петрович, д-р техн. наук с.н.с.,
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Харків;
Кавун Сергій Віталійович, д-р екон. наук проф.,
Харківський технологічний університет "ШАГ", Харків;
Калашніков Вячеслав, д-р фіз.-мат. наук проф.,
Монтеррейский технологічний інститут, Монтеррей, Мексика;
Кульпа Христоф, д-р техн. наук проф.,
Варшавський політехнічний університет, Варшава, Польща;
Купченко Леонід Федорович, д-р техн. наук проф.,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків;
Кучук Георгій Анатолійович, д-р техн. наук проф.,
Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут", Харків;
Оваід Сальман Рашід, канд. техн. наук,
Коледж університету Аль Maреф, Рамаді, Ірак;
Стасєв Юрій Володимирович, д-р техн. наук проф.,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків;
Фрейликхер Валентин, д-р фіз.-мат. наук проф.,
Университет имени Бар-Илана, Рамат-Ган, Израїль;
Худов Геннадій Володимирович, д-р техн. наук проф.,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків;
Шишацький Андрій Володимирович, канд. техн. наук,
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки ЗС України, Київ;
Ярош Сергій Петрович, д-р військ. наук проф.,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків.