1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації

Системи обробки інформації

Збірник наукових праць
Видавництво:
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 1996.

Періодичність видання: Виходить щоквартально

ISSN:  1681-7710    ISSN(Online):  2518-1696

Тематика: у збірнику публікуються результати досліджень з розробки нових інформаційних технологій як для рішення традиційних задач збору, обробки та відображення даних, так і для побудови систем обробки інформації у різних проблемних галузях (перелік тематик);

Вимоги до оформлення статей
Роки видання:
Номери за ... рік:
Будь ласка оберіть рік видання журналу для відображення номеру публікації.
Анотаційні системи та бази даних:
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22357-12257ПР від 30.09.2016 р.
Реєстрація у МОН України: Наказ від 22.12.2016 №1604
Галузь науки: технічні науки, військові науки
Головний редактор: Тимочко Олександр Іванович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків).
Заступник головного редактора: Сухаревський Олег Ілліч (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків).
Відповідальний секретар: Зубрицький Григорій Миколайович (канд. техн. наук доцент, ХНУПС, Харків).
Редакційна колегія: Байрамов Азад Агахар огли (д-р фіз.-мат. наук проф., Військова академія Збройних Сил, Баку, Азербайджан);
Баранник Володимир Вікторович (д-р техн. наук, проф., ХНУПС, Харків);
Варша Зігмунд Лех (канд. техн. наук, Інститут промислових досліджень автоматики та вимірювань, Варшава, Польща);
Васюта Костянтин Станіславович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Горобець Микола Миколайович (д-р фіз.-мат. наук проф., ХНУ, Харків);
Городнов В’ячеслав Петрович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків);
Гусак Юрій Аркадійович (д-р військ. наук с.н.с., ГШ ЗС України, Київ);
Дробаха Григорій Андрійович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків);
Євдокимов Віктор Федорович (д-р техн. наук проф., член-кор. НАНУ, ІПМЕ НАНУ, Київ);
Єрмошин Михайло Олександрович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків);
Захаров Ігор Петрович (д-р техн. наук проф., ХНУРЕ, Харків);
Іванов Віктор Кузьмич (д-р фіз.-мат. наук c.н.c., ІРЕ НАНУ, Харків);
Кавун Сергій Віталійович (д-р екон. наук доцент, ХННІ ДВНЗ „Університет банківської справи”, Харків);
Калашніков Вячеслав (д-р техн. наук проф., Монтеррейский технологічний інститут, Монтеррей, Мексика);
Коноваленко Олександр Олександрович (д-р фіз.-мат. наук проф., академік НАНУ, РІ НАНУ, Харків);
Кононов Володимир Борисович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Кульпа Христоф (д-р техн. наук проф., Варшавський політехнічний університет, Варшава, Польща);
Купченко Леонід Федорович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Кучук Георгій Анатолійович (д-р техн. наук проф., НТУ „ХПІ”, Харків);
Лосєв Юрій Іванович (д-р техн. наук проф., ХНУ, Харків);
Нух Таха Насиф (канд. техн. наук, колледж університету AL-NUKHBA, Багдад, Республіка Ірак);
Павленко Максим Анатолійович (д-р техн. наук доцент, ХНУПС, Харків);
Порошин Сергій Михайлович (д-р техн. наук проф., НТУ „ХПІ”, Харків);
Радєв Христо Кирилов (д-р техн. наук проф., Софійський технічний університет, Софія, Болгарія);
Рубан Ігор Вікторович (д-р техн. наук проф., ХНУРЕ, Харків);
Смеляков Кирило Сергійович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Смеляков Сергій В’ячеславович (д-р фіз.-мат. наук проф., ХНУПС, Харків);
Фрейликхер Валентин (д-р фіз.-мат. наук проф., Университет имени Бар-Ілана, Рамат-Ган, Ізраїль);
Хакімов Ортаголи Шарипович (д-р техн. наук проф., Науково-дослідний інститут стандартизації, метрології та сертифікації, Ташкент, Республіка Узбекистан);
Харченко В’ячеслав Сергійович (д-р техн. наук проф., НАКУ „ХАІ”, Харків);
Шмаков Олександр Миколайович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків);
Ярош Сергій Петрович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків).
Зовнішні рецензенти: Шостак Ігор Володимирович
(д-р техн. наук проф., Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „ХАІ”, Харків);

Більчук Віктор Михайлович
(д-р техн. наук проф., Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків);

Василишин Володимир Іванович
(д-р техн. наук, доцент, Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харьков);

Залевський Геннадій Станіславович
(д-р техн. наук c.н.c., Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків);

Шифрін Яків Соломонович
(д-р техн. наук проф., Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків);

Варфоломієв Олексій Олексійович
(канд. техн. наук,​ ​Byteflow Dynamics​,​ Нью-Йорк, США​);

Мартинчук Олександр Олександрович
(канд. техн. наук доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків).