1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації

Системи обробки інформації

Збірник наукових праць
Засновник: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Видається: з березня 1996 року.

Періодичність видання: щоквартально.

Мова видання: змішаними мовами - українська, російська, англійська.

ISSN:  1681-7710    ISSN (Online):  2518-1696

Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 22357-12257ПР від 30.09.2016 р.

Збірник занесений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (технічні та військові науки), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528 (із змінами від 22.12.2016 № 1604).

Мета видання: у Збірнику публікуються результати досліджень з розробки нових інформаційних технологій як для рішення традиційних задач збору, обробки та відображення даних, так і для побудови систем обробки інформації у різних проблемних галузях. Збірник призначений для наукових працівників, викладачів, докторантів, ад’юнктів, аспірантів, а також курсантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Рецензування: усі статті, що публікуються в Збірнику, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів відповідно до Порядку прийому статей.

Публічність та доступ: Збірник зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки ім. Вернадського „Україніка наукова” та включений у міжнародну базу даних наукових журналів Index Copernicus (ICV 2017 = 81.99), міжнародний каталог журналів відкритого доступу DOAJ, довідник періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory (USA). Збірник має повністю відкритий доступ, тобто всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації.

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Збірник дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Збірника у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck.

Вартість публікації: 50 грн. за одну сторінку в форматі Збірника.

Адреса редакції: 61023, м. Харків, а/с 11800.

Контактні телефони редакції: +38 (067) 998-02-70; +38 (057) 704-91-97.
Роки видання:
Номери за ... рік:
Будь ласка оберіть рік видання журналу для відображення номеру публікації.
Анотаційні системи та бази даних:
Головний редактор:
Тимочко Олександр Іванович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
Заступник головного редактора:
Сухаревський Олег Ілліч, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
Відповідальний секретар:
Зубрицький Григорій Миколайович, кандидат технічних наук доцент
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
Редакційна колегія:
Баранник Володимир Вікторович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Варша Зігмунд Лех, кандидат технічних наук,
Інститут промислових досліджень автоматики та вимірювань, Варшава, Польща;
Василець Віталій Олексійович, доктор технічних наук старший науковий співробітник,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Висоцька Олена Володимирівна, доктор технічних наук професор,
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Харків, Україна;
Дробаха Григорій Андрійович, доктор військових наук професор,
Національна академія Національної гвардії України, Харків, Україна;
Кавун Сергій Віталійович, доктор економічних наук професор,
Харківський технологічний університет "ШАГ", Харків, Україна;
Калашніков Вячеслав, доктор фізико-математичних наук професор,
Монтеррейский технологічний інститут, Монтеррей, Мексика;
Кульпа Христоф, доктор технічних наук професор,
Варшавський політехнічний університет, Варшава, Польща;
Купченко Леонід Федорович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Кучук Георгій Анатолійович, доктор технічних наук професор,
Національний технічний університет "Харківський полiтехнiчний інститут", Харків, Україна;
Молодецька Катерина Валеріївна, доктор технічних наук доцент,
Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна;
Оваід Сальман Рашід, кандидат технічних наук,
Коледж університету Аль Maреф, Рамаді, Ірак;
Стасєв Юрій Володимирович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Фрейликхер Валентин, доктор фізико-математичних наук професор,
Університет ім. Бар-Ілана, Рамат-Ган, Ізраїль;
Худов Геннадій Володимирович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Шишацький Андрій Володимирович, кандидат технічних наук,
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки ЗС України, Київ, Україна;
Ярош Сергій Петрович, доктор військових наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна.