Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2005 рік

Номер журналу:
№ 9(49)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 252-256
Обробка інформації в складних технічних системах
3. Использование модифицированного калмановского фильтра для определения угловых координат объектов по сигналам навигационных спутников Вотяков О. И. 3-7
4. Систематизація методів формалізації процедур підтримки прийняття рішень Губарь В. О., Гіневський М. І., Николенко В. В., Петунін Ю. Ф., Рондін Ю. П. 8-13
5. Концептуальные основы построения автоматизированных информационных систем поддержки решений, принимаемых при управлении жизненными циклами образцов вооружения и военной техники Демидов Б. А., Хмелевская О. А. 14-30
6. Уменьшение объема информации об изображении местности, передаваемой с беспилотного летательного аппарата, за счет использования данных геоинформационных систем Дробаха Г. А., Воробьев О. В. 30-36
7. Оценка эффективности использования лидарных измерений концентрации выхлопных газов спутного следа аэродинамической цели для наведения ЗУР Ермаков Г. В., Телюков С. Н. 36-42
8. Учет корреляции при оценивании неопределенности результатов многократных измерений Захаров И. П. 43-45
9. Статистические модели эхо-сигналов целей, выполненных по технологии снижения радиолокационной заметности Зюкин В. Ф., Грызо А. А., Коваленко П. А. 46-52
10. Імітаційна модель метрологічного забезпечення процесу випробувань складних зразків озброєння Камінський В. Ю., Хижняк В. В. 53-61
11. Мониторинг местности перспективной аппаратурой аэрофотосъемки на базе беспилотного летательного аппарата Кириллов И. Г., Сальник Ю. П. 62-66
12. Методика обґрунтування вимог до засобів контролю та діагностування цифрових систем управління Клюшников І. М., Бурсала О. Л., Підгорбунський О. О. 67-70
13. Способ усовершенствования схемы наведения антенн при приеме сигнала перспективных спутниковых линий связи Козелкова Е. С., Тарохтей В. П., Тарохтей Ю. В. 71-75
14. Сравнительный анализ методов определения абсолютных приоритетов признаков при нечеткой исходной информации Кораблёв Н. М., Непокупный А. С., Фирас Альзин 75-83
15. Рекомендации по выбору сигналов для радиосети беспилотных летательных аппаратов Коробчинский М. В. 84-87
16. Алгоритмы оптимального и квазиоптимального обнаружения пространственных областей с характерными законами отражения в МПРСА Ксендзук А. В. 87-93
17. Методика применения кейс-технологии для анализа ситуаций и активного обучения курсантов (слушателей) искусству управления Куртов А. И., Никитюк О. Б., Поликашин В. С. 94-100
18. Коэффициент сохранения эффективности ЗРК и основные положения по его расчету Ланецкий Б. Н., Зверев А. А., Донцов С. Н. 101-106
19. Вычисление параметра маршрутизации для распределения трафика по найденному множеству путей Можаев А. А., Семенов С. Г., Крывчач С. Ф. 107-111
20. Застосування програмної реалізації електронного цифрового підпису RSA при викладанні дисципліни “Захист інформації в телекомунікаційних системах та мережах” Москаленко А. О., Бендес Ю. П., Сомов С. В. 112-116
21. Электродинамическое моделирование с использованием безэховых камер СВЧ. Методика оценки коэффициента безэховости Наконечный В. С., Присяжный А. Е., Побережный А. А. 116-123
22. Синтез алгоритмов параметрических подстроек Нарожный В. В., Фирсов С. Н., Бычкова И. В. 124-129
23. Підходи до впровадження системи дистанційного навчання у Збройних Силах України Романенко І. О. 130-135
24. Порівняльний аналіз похибок вимірювання частоти методом зворотної лічби Руженцев І. В., Козлов В. Є., Козлов Ю. В. 136-139
25. Метод декорреляции шумов и анализ его применения для повышения помехоустойчивости радиометрического тракта приема Сидоренко Р. Г. 140-143
26. Передача даних по мережах електроживлення Слюсар І. І., Уткін Ю. В., Півень І. П. 144-151
27. Метод определения поглощающих свойств плазменных сред путем экспериментальной оценки радиояркостной температуры Сотников А. М., Гаврилов А. Б. 152-160
28. Анализ влияния помех на сжатие изображения фрактальными алгоритмами Стрелков А. И., Барсов В. И., Пшеничный Р. Ф. 160-165
29. Порівняльний аналіз об'єктно-орієнтованих методологій розробки програмних систем Тимочко О. І., Осієвський С. В., Гурін О. С. 165-170
30. Методика оценки состояния входных цепей РПУ при воздействии электромагнитного импульса ядерного взрыв Фык А. И., Савич А. В., Ольховиков С. В. 170-177
31. Методика совместного поиска и обнаружения объектов в космических системах наблюдения Худов Г. В., Озерян А. П., Коренков Р. В. 178-184
32. Роль і місце авіаційної компоненти в локальних війнах і локальних конфліктах ХХІ століття Чайченко В. С., Дода В. І., Богатов О. І. 185-188
33. Модель оцінки дій екіпажів бомбардувальників в районі виконання завдання за призначенням Чернятьєв А. В., Костенко І. Л., Казіміров О. О., Моісеєнко В. Д. 188-193
34. Визначення раціонального часу перебування підрозділу ЗРВ на позиції під час ведення маневрених бойових дій способом бойового патрулювання Шамко В. Є., Крамаренко О. Б., Малюга В. Г., Галицький О. Ф. 194-201
35. Проблемы метрологического обеспечения гироскопических приборов наземных подвижных объектов Анохин В. М., Герасимов С. В., Бакулин И. Е. 202-205
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
36. Эволюционно-компонентная модель и конфигурационная оценка надежности информационно-управляющих систем Герасименко А. Д. 212-214
37. Алгоритм построения флуктуационной капсулы параметров сложной системы при аварийных ситуациях Ерохин А. Л. 221-227
38. Применение статического анализа для оценки критического программного обеспечения Скляр В. В. 228-230
39. Функциональные модели и средства повышения отказоустойчивости многоканальных систем на основе DA-технологии Харченко В. С., Прохорова Ю. Н., Асидех Ф. А. 236-238
40. Хроніка та інформація 244-245
41. Наші автори 246-251