Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2007 рік

Номер журналу:
№ 2(60)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 169-170
Обробка інформації в складних технічних системах
3. Моделирование процессов оперативного управления многостадийными обслуживающими системами Али Найф Халил Альхжуж, Гончаров И. Е., Игнатов С. Ю. 2-6
4. Оценка помехоустойчивости двухпризнаковых структурных кодовых конструкций Баранник В. В., Юдин А. К. 6-10
5. Дослідження можливості використання систем рухомого зв’язку третього покоління в інтересах Міністерства оборони України Гепко І. О., Москаленко А. О., Лаврут О. О. 11-12
6. Просторове розділення зон роботи радіотехнічних систем управління космічними апаратами від зон дій радіоелектронних засобів, що заважають Гуменюк В. О., Козелкова К. С., Моргун О. А., Ставицький С. Д. 12-15
7. Моделювання процесів відновлення трібосполучень військової техніки застосуванням ревіталізантів Джус Р. М., Приймаков О. Г., Приймаков Г. О. 16-19
8. Постановка задачи оптимального управления операциями лезвийной обработки оптических полимеров Дмитриенко В. Д., Хавина И. П. 20-22
9. Разработка метода идентификации сетевых агентов в web Ерохин А. Л., Турута А. П. 23-27
10. Моделирование средств измерительной техники по экспериментальным динамическим характеристикам Захаров И. П., Сергиенко М. П. 27-31
11. Анализ фрактальных характеристик отраженных радиолокационных сигналов Иванов В. К., Пащенко Р. Э., Фатеев А. С., Вовк А. И. 31-34
12. Методика визначення значень показників програмних засобів систем контролю та діагностування, побудованих з OTS-компонентів Клюшников І. М., Бурсала О. Л., Бойков І. В. 35-37
13. Оценка эффективности межкадрового представления изображений в стандарте TETRA Ковтун И. В. 37-40
14. Утилизация тепла в когенерационной установке на базе газового мотор-генератора 11ГД100М Крутий Л. М., Шимук Д. С., Приходько В. М. 40-44
15. Математическая модель устройства спектральной фильтрации изображений, учитывающая оптические свойства атмосферы Купченко Л. Ф., Ефимова О. В., Рыбяк А. С. 44-47
16. Метод создания управляющей подсети сети передачи данных Кучук Г. А., Болюбаш А. А. 47-51
17. Повышение скорости передачи информации при использовании ансамблей сложных сигналов Линник Н. Ф. 51-54
18. Технология построения экстенсиональной базы стратифицированной семантической сети для систем поддержки принятия решений Любченко Н. Ю., Паржин Ю. В. 54-57
19. Формирование требований к операционным элементам системы обслуживания средств измерительного контроля Морозов А. А., Чернов А. Б. 58-62
20. Весовые окна на основе атомарных функций в задачах формирования радиолокационных изображений поверхностных и подповерхностных изображений зондируемых сред Павликов В. В. 63-66
21. Определение мероприятий по снижению потерь энергии в электрических сетях энергосистем Пантелеева И. В. 66-68
22. Аналіз основних принципів побудови наземного автоматизованого комплексу управління космічними апаратами спостереження Присяжний В. І., Мироненко В. В. 68-70
23. Модели задач комбинаторной оптимизации для поддержки принятия решений в аграрно-промышленном комплексе Путятин В. П., Коваленко С. Н. 71-75
24. Активная подвеска колес в безбалансирных многоосных агрегатах Раковская Н. Х., Ковальский Б. С. 76-79
25. Исследование автомобильного тормозного пневмопривода с помощью АПИК Рогозин И. В., Прокопов В. А., Тютюнник В. А., Сидоров В. В. 80-82
26. Синтез нейросетевой мультипликативной модели Гаммерштейна объекта со многими входами Сакало Т. С. 83-85
27. Повышение эффективности сжатия на основе целевого выбора модели представления изображения Смеляков К. С. 86-88
28. Оценка параметров аналитического описания связи «факторы-отклик» в условиях малой выборки наблюдений Суворова Е. И., Серая О. В. 89-92
29. Визначення величини флуктуаційної похибки вимірювання азимуту повітряних об’єктів, обумовленої великомасштабними неоднорідностями тропосфери Тесленко О. В. 92-94
30. Использование технологии репликации в системе управления базами данных Третяк В. Ф., Ян Исун, Голубничий Д. Ю. 95-99
31. Оценивание эффективности функционирования распределенных корпоративных систем Тулупов В. В. 100-104
32. Влияние метеорологических условий на характеристики подстилающей поверхности Яцевич С. Е. 104-107
Математичні моделі та методи
33. Метод дефазифікації нечітких множин Голуб В. А., Купріненко О. М. 107-108
34. Оценка и ранжирование альтернатив при интервально заданных исходных данных в геометрическом проектировании Гребенник И. В., Романова Т. Е., Шеховцов С. Б. 109-112
Обробка результатів фізичних та хімічних експериментів
35. Вплив імпульсного надширокосмугового електромагнітного випромінювання на радіоелектронну апаратуру (РЕА) Єгоров О. М., Гавриленко Б. М., Грушенко М. В., Жук В. В., Заліван О. В., Карась В. І., Лонін Ю. Ф., Чумаков В. І. 113-116
36. Оптимизация частотного отклика оптической системы Прилепский Е. Д. 116-118
Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами
37. Формалізоване подання причин і наслідків ризиків, що впливають на тривалість, вартість та якість виконання проекту Бондарєва Т. І., Лисенко Е. В. 118-120
38. Статистический анализ корректности применения гипотезы случайного блуждания при анализе финансовых процессов Дубницький В. Ю., Юргелевич Д. В. 121-124
39. Определение системы управления запасами обеспечивающих ресурсов в процессе реализации проектов создания новой техники Мазорчук М. С. 124-128
40. Прогнозирование валютного риска в дилинговых информационных системах с учетом фундаментальных факторов Федоров Е. Г. 128-130
Інформаційні технології в освіті, економіці, екології та медицині
41. Методика радиотермометрических исследований при решении задач медицинской диагностики Азархов А. Ю., Сакало С. Н. 131-135
42. Реконфигурация структуры диагностических признаков при синтезе компьютерного диагноза Поворознюк А. И. 135-139
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
43. Методика розрахунку максимальних небезпечних відстаней при вибуху штабелю боєприпасів Адаменко М. І. 140-141
44. Метод оцінки кількості переданої під впливом завад інформації для дискретних повідомлень Катеринчук І. С., Кириленко В. А. 142-143
45. Утилізація військового майна як стадія життєвого циклу продукції військового призначення Петренко О. В., Судаков О. Г., Кулагін К. К. 144-150
46. Исследование влияния типа и влажности грунта на массу выброса вредного вещества в атмосферу при неконтролируемом горении нефтепродукта Фесенко Г. В., Барбашин В. В., Ромин А. В. 151-152
Виховання
47. К вопросу об определении эффективности обучающих воздействий Воеводина М. Ю. 153-157
48. Хроніка та інформація 158
49. Реферати 159-164
50. Наші автори 165-168
51. Алфавітний покажчик 168