Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2011 рік

Номер журналу:
№ 7(97)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 170-172
Інформаційні технології та системи управління
3. Анализ однородных групп по уровню корпоративного управления Гаврилова А. А. 2-6
4. Планирование нефтеперерабатывающего производства на основе метода дифференциальной эволюционной оптимизации (Часть 1) Гардашева Л. А., Гасанова Н. И., Агаев Ф. М. 7-11
5. Модель системы принятия решений при составлении учебного расписания Заманова Э. Э. 12-15
6. Інтернет-телефонія як сучасний засіб комунікацій в бізнесі Золотарьова І. О., Костюков А. І. 16-18
7. Аналіз факторів та методологій інноваційного розвитку підприємств Золотарьова І. О., Краснікова В. Ю. 19-21
8. Багатокритерійні оцінки якості повітряного середовища і стану здоров'я населення міста Лосєв М. Ю. 22-25
9. Информационные технологии в испытании буровых вышек в промысловых условиях (Часть1) Мамедов Р. К., Сулейманова С. Т., Джабиева А. Д. 26-29
10. Особенности построения информационных систем технического учета энергоресурсов предприятия Мухамед Саиф К 30-33
11. Информационное обеспечение дистанционного мониторинга технического состояния объектов аэронавигации (Часть 1) Рамазанов К. Ш. 34-38
12. Рекламні кампанії в Інтернеті як невід’ємна частина сучасного бізнесу Тарасов О. В., Бакіров М. А. 39-42
13. Проникновение CRM систем в социальные сети Ушакова И. А., Панасенко С. А. 43-47
14. Сучасні технології комунікації мобільних та стаціонарних пристроїв як невід`ємна частина сучасного бізнесу Федорченко В. М., Карпенко К. І. 48-51
15. Нововведення в Windows Phone SDK 7. 1 для розробників Федорченко В. Н., Парфьонов Ю. Е. 52-54
Зберігання, аналіз та захист даних
16. Особенности реализации библиотеки арифметики произвольной точности на графических ускорителях для криптографических приложений Верещак М. И., Неласая А. В. 55-59
17. Матричні афінні шифри для створення цифрових сліпих підписів на текстографічні документи (Часть 1) Красиленко В. Г., Грабовляк С. К. 60-63
18. Огляд та порівняльний аналіз методів стиснення інформації Тарасов О. В., Онопко Є. В. 64-67
19. Анализ угроз для мобильных устройств и способов их защиты Федорченко В. Н., Гензерский И. В., Шевякова Н. Ю. 68-71
Інформаційні технології в освіті, економіці, екології та медицині
20. О некоторых аспектах деятельности тьютора в системе дистанционного образования Костикова М. В., Скрипина И. В. 72-75
21. Використання групових методів прийняття рішень в задачах управління навчальним процесом (Часть 1) Миронова Н. О., Табунщик Г. В. 76-79
22. Моделювання елементів навчального процесу вищого навчального закладу Щербаков О. В., Захарова Є. С. 80-83
Інформаційні технології в виробничо-поліграфічній галузі
23. Оптимизация связей между критериями оценки качества мультимедийных изданий Браткевич В. В. 84-89
24. Информационная модель хранилища данных кафедры Назарова С. А. 90-94
Повідомлення
25. Інформаційне повідомлення 95-96
Інформаційні технології та системи управління
26. Планирование нефтеперерабатывающего производства на основе метода дифференциальной эволюционной оптимизации (Часть 2) Агаев Ф. М., Гасанова Н. И., Гардашева Л. А. 97
27. Повышение достоверности результатов измерения систем мониторинга Бекирова Л. Р. 98
28. Тренажер персоналу оптимального оперативного керування режимом електроенергетичної системи як елемент Smart Grid технологій Бурикін О. Б., Реза Надеран 99
29. Визуальный нелинейный рекуррентный анализ модели телетрафика в контексте принятия решений в управлении Владимирский Э. И., Исмайлов Б. И. 100
30. Використання алгоритмів кластеризації для первинного аналізу стану корпоративного управління Гаврилова А. А. 101
31. Організація сховища даних на корпоративному порталі Гріньков М. О., Федько В. В. 102-13
32. Метод побудови крипто-кодових засобів захисту інформації на недвійкових рівновагових кодах Дудикевич В. Б., Томашевський Б. П. 103
33. Система поддержки принятия решений при составлении учебного расписания Заманова Э. Э. 104
34. Оптимізація регіонального бюджету природоохоронної і оздоровчої діяльності Лосєв М. Ю. 105
35. Информационные технологии и дистанционное обучение Мазур Т. И., Подорожняк А. А., Скорин Ю. И. 106
36. Информационные технологии в испытании буровых вышек в промысловых условиях (Часть 2) Мамедов Р. К., Сулейманова С. Т., Джабиева А. Д. 107
37. Оценки алгоритмов и сложности их реализации решения задачи о покрытии Минухин С. В. 108-109
38. Вибір показників ефективності інформаційного пошуку в мережі Інтернет Парфьонов Ю. Е. 109
39. ГІС-технології в моделюванні прийняття рішень щодо раціонального розміщення нових підприємств в районі індустріальних міст Павленко Л. А. 110
40. Модуль баг-трекинга при разработке программного обеспечения Пивень А. А., Скорин Ю. И., Стадник В. В. 111
41. Применение деловых игр в процессе изучения ERP-систем студентами экономических специальностей Плеханова А. О. 112
42. Исследование моделей и методов оценивания квалификаций персонала в информационных технологиях управления IT-проектом Погорелая Н. И., Евланов М. В. 113
43. Дослідження моделей ранжування документів у метапошукових системах Порошин А. В. 114
44. Информационное обеспечение дистанционного мониторинга технического состояния объектов аэронавигации (Часть 2) Рамазанов К. Ш. 115
45. Розроблення методик організації та аналізу опитувань співробітників IT-компаній Савченко О. С. 116
46. IT infrastructure and business intelligence Sidorenko I. G. 117
47. Передача мгновенных сообщений иерархического типа Субботовский И. Ю., Скорин Ю. И., Щербаков А. В. 118
48. Блочно-статистичний метод стиснення інформації Тарасов О. В., Онопко Є. В. 119
49. Перспективы интеграции CRM систем и социальных сетей Ушакова И. А., Панасенко С. А. 119-120
50. Аналіз змісту навчання основ офісного програмування та засоби його реалізації Федько В. В., Плоткин В. И. 120-121
51. О формальной модели образования наречий русского языка Поляков Д. А. 121
52. Обобщенные примитивные полиномы Белецкий А. Я. 122-123
Зберігання, аналіз та захист даних
53. Односторонняя функция на основе обобщенных примитивных полиномов Белецкий А. Я. 123-125
54. Метод биномиального нумерационного сжатия Борисенко А. А., Кулик И. А., Кобяков А. Н., Костель С. В. 125
55. Застосування data mining в управлінні товарооборотом підприємства роздрібної торгівлі Височин І. В. 126
56. Оценка частоты дискретно-экспоненциального сигнала при помощи функций Виленкина-Крестенсона Демьяник Д. С. 127
57. Виявлення побічних електромагнітних випромінювань та наводів від засобів ЕОМ Дудикевич В. Б., Собчук І. С., Ракобовчук Л. М., Юр’єв С. О. 127-128
58. Матричні афінні шифри для створення цифрових сліпих підписів на текстографічні документи (Часть 2) Красиленко В. Г., Грабовляк С. К. 128-129
59. Нелінійне оцінювання параметрів поліноміальних трендів при негаусовій стохастичній компоненті Заболотній С. В., Селін В. О. 130
60. Адаптивный метод решения вырожденных задач безусловной оптимизации Задачин В. М. 130-131
61. Метод универсального хеширования на основе модулярных преобразований Король О. Г., Евсеев С. П. 131-132
62. Исследование вероятностных методов формирования нелинейных узлов замен Кузнецов А. А., Исаев С. А. 132-133
63. Визначення понять ризик і управління ризиками в сфері інформаційної безпеки Охріменко А. О. 133-134
64. Про проблеми зберігання даних на флеш-носіях Пігур-Пастернак О. М. 134-135
65. Повышение эффективности бизнеса с помощью технологии облачных вычислений Щербаков А. В., Скорин Ю. И. 135
Інформаційні технології в освіті, економіці, екології та медицині
66. РНР заслуживает большего внимания Барков А. Н. 136
67. Модель формирования фактов онтологии в системе "Каркас" Бурдаев В. П. 137
68. Технології організації дистанційного навчання Вільхівська О. В. 138
69. Выбор системы персонального обучения в дистанционном образовании Гайдусь А. Ю. 139
70. Облачные технологии в образовании Гороховатский А. В., Передрий Е. О. 140
71. Методы обучения и их оптимизация в системе дистанционного обучения Давыдов Д. Д. 140-141
72. Експертні навчальні системи в дистанційній освіті Донченко Т. В. 142
73. Аналіз моделей подання знань про процеси навчання Затхей В. А., Ковріжних І. П. 143
74. О роли тьютора в системе дистанционного образования Костикова М. В., Скрипина И. В. 144
75. Применение экспертных систем для определения уровня компетенции специалиста Куликов Ю. А., Легедина А. В., Суранов А. А., Чепур Е. В. 145
76. Нетрадиційний спосіб побудови лабораторного обладнання для ВНЗ та ЗОШ Павлюк В. А., Сальніков В. П. 146
77. Выравнивание знаний абитуриентов Поморцева Е. Е. 147
78. Використання групових методів прийняття рішень в задачах управління навчальним процесом (Часть 2) Миронова Н. О., Табунщик Г. В. 148
79. Апробация рейтинговой системы «Студент» Попеленко А. А., Плоткин В. И., Комышан А. И. 148-149
80. управління ризиками у сфері інформаційних технологій Путятіна Г. М. 150
81. Определение этапов концепции создания электронных учебников Сейтгулыев А. Д., Борозенец И. А. 151
82. Компетентностный подход к организации системы контроля по информатике Степанов В. П. 152
83. Інтелектуальні агенти в дистанційному навчанні Сукачова О. В. 153
84. Аналітична модель роботоспроможності особи, що навчається в системі дистанційного навчання Шило С. Г. 154
Інформаційні технології в виробничо-поліграфічній галузі
85. Вимоги до шрифтів у рекламному дизайні Бережна О. Б. 155-156
86. Структура автоматизованої системи управління додрукарським робочим потоком Гіковатий В. М. 156-157
87. Архитектурные особенности баз данных WEB 2. 0 Пандорин А. К. 157-158
88. Модель якості системи розробки мультимедіа Браткевич В. В. 158
89. Системи управління контентом у видавничій діяльності Грабовський Є. М. 159
90. Використання методичного підходу щодо розробки інтерактивних web-порталів туристичних агентств Євсєєв О. С. 160
91. Адаптивная подсистема контроля знаний Климнюк В. Е. 161
92. Применение информационных технологий для автоматизации планирования технологического процесса выпуска полиграфической продукции Мищеряков Ю. В., Кобзев В. Г. 162
93. Перспективи розвитку комп’ютерних технологій поліграфічного виробництва Пономаренко Є. В. 163
94. Комп'ютерна підтримка управління партнерськими відносинами підприємств Потрашкова Л. В., Андрющенко Т. Ю. 164
95. Методика выбора оформления персонализированной детской книги Потрашкова Л. В., Мельникова М. А. 165
96. Компьютерная система поддержки проектирования и вёрстки изданий, стилизованных под старину Потрашкова Л. В., Шаповалов А. А. 166
97. Автори статей 167-168
98. Алфавітний покажчик (статті) 168
99. Алфавітний покажчик (тези доповідей) 169