Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2013 рік

Номер журналу:
№ 4(111)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 160-162
Обробка інформації в складних технічних системах
3. Влияние неопределенности прогнозирования надежности на стоимость проектирования сложных объектов Бережной Д. А., Маловик К. Н. 2-5
4. Перспективи розвитку систем автоматизованого контролю та попередження екіпажу літального апарату Васильєв Д. Г., Петєрін М. К. 6-11
5. Формирование ответных имитационных помех радиотехническим системам с применением суррогатных сигналов Васюта К. С. 12-15
6. Анализ неопределенности при оценивании риска безопасности сложных объектов Елисеева М. А. 16-19
7. Модель и инструментальная поддержка анализа сигналов при оценке функциональной безопасности FPGA-модулей Ивасюк А. О., Одарущенко О. Н., Фадеева Е. К., Барвинко А. П. 20-23
8. Методи підвищення швидкості передачі запитальних систем передачі інформації Обод І. І., Шевцова В. В. 23-26
9. Повышение качества первичных радиометрических изображений в сканирующих радиометрах компенсационного типа Павликов В. В. 27-32
10. Матричний метод оцінювання впливу похибок Пустовойтов М. О., Самойліченко О. В. 32-35
11. Построение статистических методов исключения экстремальных наблюдений для обеспечения адекватного применения пространственных фильтров шума изображений Смеляков К. С., Водолажко О. В., Смеляков С. В., Осиевский С. В. 35-41
12. Критерії і методи оцінки якості функціонування інформаційної системи Хутренко Л. М., Науменко А. М. 42-44
13. Models and methods for polygonal approximation of objects Chupryna A. S., Alzubidy Ahmed Same 45-48
14. Рекомендации по технической реализации формирующих каналов цилиндрических фазированных антенных решеток с Vчобразными распределениями частот по апертуре для средств функционального поражения БПЛА Ясечко М. Н., Воробьев О. М. 48-51
Обробка інформації в складних організаційних системах
15. Нейросетевой анализ непрерывных потоков данных из электронных хранилищ Асеев Г. Г. 52-56
16. Методи прийняття рішень в системі моніторингу процесів документообігу Білова Т. Г., Побіженко І. О. 57-60
17. Особенности подготовки рукописи статьи для публикации в англоязычной научной периодике Горбенко А. В., Дубницький В. Ю., Тимошенко И. И. 61-67
18. Классификационные методы сжатия изображений оцифрованного текста. Часть IІ Иванов В. Г., Ломоносов Ю. В., Любарский М. Г. 68-75
19. Метод використання онтологій в петлі OODA для моделювання воєнних дій Литвин В. В., Джавала Л. Л., Лучук Е. В. 76-81
20. Автоматизація процесу визначення придатності сортів томатів до гідросортування за допомогою методів комп’ютерної обробки даних Лубко Д. В., Іщенко О. А., Саєнко О. В. 82-84
Математичні моделі та методи
21. Модель багатокритеріального вибору траєкторій маневрування при розв’язанні конфліктних ситуацій між літаками Васильєв Д. В. 85-88
22. Формализация процессов распределенной имитации информационных систем Волк М. А., Филимончук Т. В., Гридель Р. Н., Ал Шиблак M. 89-93
23. Вычислительная сложность алгоритмов кодирования/декодирования каскадными кодами в частотной области Приходько С. И., Курцев М. С., Хамзе Билал 94-97
24. Построение начальных точек для решения задачи упаковки конгруэнтных шаров в шаре Яськов Г. Н. 97-100
Захист інформації
25. Теоретичні основи побудови криптографічних систем абсолютної стійкості Замула О. А. 101-105
26. Исследование свойств модулярных преобразований и методов хеширования информации на их основе Король О. Г., Пархуць Л. Т., Евсеев С. П. 106-110
27. Реалізація методу формування псевдовипадкових послідовностей максимального періоду із використанням перетворень на еліптичних кривих Прокопович-Ткаченко Д. І. 111-113
28. Многократное универсальное хеширование по максимальным кривым Халимов Г. З. 113-117
Інфокомунікаційні системи
29. Модель моніторингу домену управління інформаційної мережі військового призначення Горбенко В. І., Картавих В. Ю., Субач І. Ю. 118-122
30. Предиктивное управление интенсивностью трафика в беспроводных сетях передачи данных Завизиступ Ю. Ю., Кучук Г. А., Коваленко А. А., Дейнеко Ж. В. 123-129
31. Маршрутизация пакетного трафика с использованием системы нечеткого вывода и муравьиного алгоритма обучения Корниенко В. И., Гусев А. Ю., Морозов О. В. 130-132
32. Концепция создания компьютерных средств обработки данных на основе использования кодов класса вычетов Краснобаев В. А., Маврина М. А., Кошман С. А., Курчанов В. Н. 133-138
Інформаційні технології в освіті, економіці, екології та медицині
33. Разработка базы данных для информационной системы оценки клинико-лабораторных показателей человека Высоцкая Е. В., Порван А. П., Улескина Н. А., Шпакович Ю. С., Ковтун Н. П. 139-143
34. Использование низкоэнергетических электромагнитных излучений для диагностики и лечения вибрационной болезни Дьяконов В. И., Черепнев И. А., Полянова Н. В., Артюшенко А. В. 144-148
Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами
35. Управление запасами производственно-сбытовой системы в условиях неопределенности спроса Лысенко А. И., Шостак Е. И., Сариева А. Б. 149-151
Актуальні питання навчання
36. Создание учебного веб-сайта с элементами оценивания знаний на основе использования современных информационных систем и технологий Морозова О. И. 152-156
37. Наші автори 157-159
38. Алфавітний покажчик

Whoops, looks like something went wrong.