Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2014 рік

Номер журналу:
№ 2(118)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 3-4
Обробка інформації в складних технічних системах
3. Опис та моніторинг інженерних мереж вільно поширюваними засобами обробки картографічних даних Бувака О. В., Кеберле Н. Г. 5-9
4. Comparative directional characteristics analysis of circular phased arrays for constructing active and passive multistatic radars Dergousov М. М., Trofimov I. N., Tutunik V. O., Shevchenko A. F. 9-17
5. Нейросетевое прогнозирование точности технологических процессов по параметрам качества изготавливаемой продукции Зубрецкая Н. А., Федин С. С. 17-20
6. Дальність радіотеплолокаційного спостереження двохпозиційною радіометричною системою повітряних цілей Коломійцев О. В., Клєванний Ю. О., Мельников І. В. 21-24
7. Обґрунтування вибору методу розв'язання задачі розпізнавання ситуацій в повітряному просторі Матющенко О. Г., Гусак М. Ю., Руденко В. М., Довбня А. В. 25-28
8. Експертна система технічної діагностики для визначення поточного технічного стану елементів комплексів засобів автоматизації Михальчук М. В. 29-33
9. Голографический метод размножения изображений объектов и его использование для создания пассивных помех в оптическом диапазоне длин волн Моисеева Г. А. 33-37
10. Аналіз існуючих математичних моделей оптимізації систем метрологічного забезпечення експлуатації об`єктів Мусієнко А. С., Шамаєв Ю. П., Заболотний В. Д. 37-43
11. Дослідження типології нечітких відповідностей реальних процесів у системах управління літальними апаратами Обідін Д. М. 43-47
12. Метод інтелектуальної обробки даних дистанційного зондування Землі Подорожняк А. О., Прібилєв Ю. Б., Торохтій Д. І. 48-51
13. Принцип фазирования и синхронизации одноканальной аппаратуры передачи данных на основе кода Баркера Рысаков Н. Д., Куценко В. В., Титов И. В., Костенко И. Л., Карев В. Г. 52-57
14. Высокочастотный метод расчета рассеяния вторичного излучения диэлектрических частей модели беспилотного летательного аппарата Ряполов И. Е., Василец В. А., Сухаревский О. И. 58-62
15. Процедуры анализа многоверсионных систем Скляр В. В. 63-68
16. Розподілена обробка інформації у мережах систем спостереження повітряного простору Стрельницький О. О., Андрусевич В. А. 69-71
17. Програмне забезпечення для визначення аероіонних зон у закритих приміщеннях Строкань О. В. 72-75
18. Узагальнений вираз для оцінки методичної похибки повірки електровимірювальних приладів змінного струму кусково-східчастими сигналами складної форми Чинков В. М., Мошаренков В. В. 76-79
19. Опрацювання надмалих вибірок випадкових кутів Шенгур С. В. 80-83
Обробка інформації в складних організаційних системах
20. Аналіз методів розв’язку задачі складання розкладу занять Алексєєв С. В., Мартовицький В. О. 84-88
21. Формування показників масиву вхідних даних для ідентифікації авторства текстових повідомлень Голуб С. В., Константиновська О. В., Голуб М. С. 89-92
22. Визначення трудомісткості при розробленні програмних комплексів Гороховатський В. О., Дубницький В. Ю., Кобилін А. М., Лукін В. О., Москаленко О. В. 92-98
23. Особенности использования метапродукционных моделей в задачах многоэкспертного вывода Марьин С. А. 99-106
24. Використання нечітких оцінок в автоматизованих системах управління збройною боротьбою у повітрі Смірнов Є. Б. 106-108
25. Модель ресурсов для синтеза планов в системе поддержки принятия решений Тимочко А. И. 109-115
Захист інформації
26. Синтез і аналіз операцій криптографічного додавання за модулем два Бабенко В. Г., Лада Н. В. 116-118
27. Mathematical model and tabular method implementation of modular arithmetic operations with crypto transformations in the residue class Krasnobayev V. A., Tyrtyshnikov O. I., Somov S. V., Koshman S. A., Rvachova N. V. 119-123
28. Дисперсионный анализ сетевого трафика для обнаружения и предотвращения вторжений в телекоммуникационных системах и сетях Кузнецов А. А., Смирнов А. А., Даниленко Д. А. 124-133
29. Дослідження енергетичної ефективності лінійних блокових кодів з покращеними властивостями Пасько І. В., Щенякін О. В. 134-136
30. Розробка підходу до забезпечення інформаційної безпеки осіб з урахуванням інформації соціальних мереж Троценко С. І., Снігуров А. В. 137-142
Інфокомунікаційні системи
31. Многоэтапный структурно-параметрический синтез информационно-телекоммуникационных сетей Агеев Д. В., Фуат Вехбе 143-146
32. Метод распределения задач при параллельном моделировании сложных цифровых систем в гетерогенной вычислительной среде Гавриш Д. А., Саранча С. Н. 147-152
33. Результаты разработки модели распределения подканалов в сети WiMAX Гаркуша С. В., Гаркуша Е. В. 153-159
34. Моделирование и управление трафиков при решении задачи повышения эффективности обслуживания в web Ерохин А. Л., Турута О. П. 159-162
35. Мощность метода кодирования характеристических дискретных сигналов Замула А. А. 162-167
36. Проблема модернизации локальной вычислительной сети Клименко А. Н., Любченко Н. Ю., Болтова Ю. В. 168-170
37. Исследование возможностей облачных технологий в сфере интернет-хостинга Комарова Д. В., Григорьев А. В. 171-173
38. Приложение метода декомпозиции к синтезу формирователей двухфазной периодической последовательности импульсов типа меандр Коробкова Е. Н. 174-180
40. Модель представления дискретных интервальных нечетких логических систем второго типа Петренко Т. Г., Тимчук О. С. 184-188
41. Процедура сжатия видеоинформации на основе кодирования цветовых составляющих видеосигнала Погодина А. С., Колесникова Т. А., Кадушкевич О. Н. 189-192
42. Модель нейро-нечеткого прогнозирования средней интенсивности поступления запросов на передачу потоков реального времени по каналу телекоммуникационной сети Польщиков К. А., Кубракова Е. Н., Краснобаев В. А. 193-197
43. Модель фрагментации времяпараметризованных параллельных ресурсно-ориентированных процессов Поляков Г. А., Толстолужская Е. Г., Толстолужский Д. А. 198-204
44. Инструментированное оценивание надежности программно-технических комплексов при росте интенсивности отказов Соколов Ю. Н., Харченко В. С., Поночовный Ю. Л. 205-211
45. Нейромережевий прогноз ціни ресурсів хмарного сервісу в середньостроковій перспективі Турченко І. В. 211-215
Інформаційні технології в освіті, економіці, екології та медицині
46. Метод определения значимости мнений экспертов при формировании экспертной группы для принятия медицинских решений Высоцкая Е. В. 216-221
Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами
47. Реконструкция производственных мощностей, как стратегия повышения конкурентоспособности машиностроительного предприятия Артёмова А. В. 222-227
48. Моделирование процесса принятия решений при проведении тендеров Колпакова Т. А. 228-232
49. Применение метода деревьев решений для определения уровня подготовки мультипроектной команды Соколов А. А., Доценко Н. В., Чумаченко И. В. 233-236
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
50. Определение последствий деятельности предприятий, загрязняющих окружающую среду по данным космического мониторинга Березина С. И., Бутенко О. С., Еременко Д. В. 237-245
51. Информационная технология риск-ориентированного оценивания функциональности web-ориентированных систем Брагина Т. И., Табунщик Г. В. 245-252
52. Підвищення ефективності кластеризації за результатами моделювання в інформаційній технології оперативного пожежного моніторингу Голуб С. В., Бурляй І. В. 253-257
53. Определение зон возможных подтоплений в условиях ограниченной априорной информации Горелик С. И. 258-262
54. Основні риси технології моніторингу пожежної безпеки Гречанінов В. Ф. 263-268
55. Оцінка готовності формувань до відмобілізування: критерії та засоби Грибенюк Г. С., Тарасенко А. В. 269-272
56. Особенности построения системы поддержки принятия решений в условиях чрезвычайных ситуаций Замирец О. О. 273-276
57. Исследование зависимости эффективности систем оповещения о пожаре от способности людей адекватно реагировать на сигналы оповещения Лыходид Р. В., Рудницкий В. Н. 276-281
58. Совершенствование методики приема радиосигналов в метеорологических радиолокационных станциях для проведения экологического мониторинга Пашков Д. П. 281-284
59. Аналіз ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру на території АР Крим, Львівської, Миколаївської, Івано-Франківської, Херсонської областей Рогозін А. С. 285-287
Актуальні питання навчання
60. Формирование информационно-коммуникационной компетентности современных студентов с учетом особенностей поколения Кирвас В. В. 288-292
61. Наші автори 293-296
62. Алфавітний покажчик 297