Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2014 рік

Номер журналу:
№ 5(121)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 193-194
Обробка інформації в складних технічних системах
3. Модель бази знань інтелектуальної системи управління високошвидкісного рухомого об’єкта на основі її верифікації Барабаш О. В., Обідін Д. М., Мусієнко А. П. 3-6
4. Метод визначення чіткої підмножини факторів впливу на змістовність власної поведінки розвитку процесу функціонування складної системи Більчук В. М., Гриб Д. А., Дзеверін І. Г., Воробйов О. В., Нос І. А. 7-13
5. Математична модель експлуатації перспективної пересувної лабораторії вимірювальної техніки Борисенко М. В. 13-17
6. Методы распределенного моделирования дискретно-событийных систем Гавриш Д. А., Саранча С. Н. 17-23
7. Розробка оптимальної методики контролю параметрів динамічної системи за критеріями інформативності та чутливості Герасимов С. В. 24-27
8. Трехмерное геометрическое моделирование энергетических негармонических детерминированных процессов в радиотехнических цепях и устройствах с переменными параметрами Горбачев М. Н. 28-30
9. Методи реєстрації координат в дефектоскопії Дергунов О. В., Куц Ю. В. 31-35
10. Интегрированная метрика визуального качества изображений при наличии эталона Еремеев О. И. 35-42
11. Прогнозирование прочности сварных точечных соединений Зубрецкая Н. А., Федин С. С. 42-46
12. Представление знаний и данных о воздушных объектах-нарушителях правил использования воздушного пространства Иванов С. И., Цюрак Л. Б., Давиденко А. В. 46-51
13. Влияние аэродинамической компоновки на радиолокационную заметность беспилотных летательных аппаратов Иленко Е. Ю. 52-54
14. Метод формирования последовательностей сфокусированных пространственно-временных импульсов при многоступенчатом V-образном распределении частот по апертуре многопозиционных систем излучателей Коваленко А. И., Титов С. В. 55-61
15. Обоснование требований к структуре экспертной системы технической диагностики интегрированной информационной системы Коваленко А. С., Смирнов А. А., Смирнов С. А., Коваленко А. В. 62-65
16. Цифрова двохмасова система управління швидкістю обертання і натягом багатодвигуновим електроприводом папіро-обмотувальної машини з урахуванням виконавчих приводів Кузнецов Б. І., Курцева Л. Б., Єрьоміна Н. С., Алферов Ю. О. 66-69
17. Структурна модель системи управління мобільним роботом з використанням системи технічного зору Ліпанов О. В., Фесенко М. В. 70-73
18. Калибратор для многозондового микроволнового мультиметра Мирошник М. А., Цехмистро Р. И., Зайченко О. Б. 74-76
19. Завадозахищеність ідентифікаційних систем ближньої дії Обод І. І., Свид І. В., Штих І. А. 77-79
20. Розробка модулю уведення вимірювальної інформації системи вібродіагностування двигунів літальних апаратів Ольховіков С. С., Раковська Н. Х., Швидков С. М. 80-83
21. Підвищення чутливості приймача станції радіотехнічної розвідки шляхом використання антен із обробкою сигналів Опанасюк І. І., Багінський В. А. 84-86
22. Метод решения задачи прокладки маршрутов при управлении движением воздушного объекта Павленко М. А. 87-90
23. Результати теоретичних та експериментальних досліджень флуктуаційної помилки вимірювання кутової координати маловисотної цілі при її локації в межах прямої видимості Петрушенко М. М. 91-93
24. Якість інформаційного забезпечення споживачів на основі сумісної обробки інформації систем спостереження повітряного простору Стрельницький О. О., Андрусевич В. А. 94-96
25. Система автоматизованої підтримки оптимального мікроклімату виробничого приміщення Строкань О. В. 97-100
26. Анализ потребляемой мощности и продолжительности работы в автономном режиме элементов беспроводных сенсорных сетей Шостко И. С., Соседка Ю. Э. 100-104
27. Способ уменьшения неопределенности установления вербально-числовых шкал Яремчук Н. А., Редёга О. Ю. 104-108
Обробка інформації в складних організаційних системах
28. Використання методу екологічного проектування інформаційних елементів при формуванні інформаційної моделі Гусак М. Ю., Берднік П. Г., Тимочко О. І., Бодяк О. С. 109-111
29. Метод визначення граматики проблемно-орієнтованої мови діаграм Кеберле Н. Г., Чесановський Д. В. 112-116
30. Перспективи розвитку автоматизованих систем управління тактичної ланки управління Сухопутних військ Збройних Сил України Лаврут О. О., Климович О. К., Лаврут Т. В. 116-120
31. Формалізація процесу вирішення задачі визначення напрямків удару засобів повітряного нападу на оперативному напрямку Шейгас О. К. 120-125
Математичні моделі та методи
32. Исследование свойств функций «финансовых пузырей» и их логопериодической составляющей Дубницький В. Ю., Петренко О. Е., Ходырев А. И. 126-132
Інфокомунікаційні системи
33. Методи збирання та аналізу статистики функціонування мережевих корпоративних застосунків Клименко А. М., Шуба І. В., Берчіян Д. А. 133-136
34. Оцінка інформаційної ємності мобільних інформаційних мереж Обод І. І., Яценко І. Л., Можаєв О. О. 136-138
35. Анализ методов повышения защищенности в LTЕ – системах Лавровская Т. В. 139-141
Інформаційні технології в освіті, економіці, екології та медицині
36. Разработка стратегии повышения качества поддержки принятия решений врача общей практики Высоцкая Е. В. 142-145
37. Функціональний підхід до моделювання складних гомеостатичних систем з локальною інерційністю Поспєлов Л. А., Лапта С. С. 146-151
Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами
38. Дослідження методів оптимізації веб-сайтів підприємців на локальних ринках Єрохін А. Л., Бєшлєй М. В. 150-151
39. Система підтримки прийняття рішень по формуванню інвестиційної політики компанії Москаленко В. В., Захарова Т. В., Лапко К. А. 152-158
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
40. Система моніторингу техногенної безпеки регіону з використанням геоінформаційних технологій Важинський С. Е., Попов В. М. 159-162
41. До проблеми управління безпекою техногенних і природних об’єктів Микитин Г. В. 162-169
42. Можливості створення комплексу екологічного моніторингу і контролю на основі використання космічних систем дистанційного зондування Землі Пашков Д. П. 170-173
43. До задач оцінки техногенних небезпек територіального елемента Полежаев А. М. 174-176
Актуальні питання навчання
44. Класифікація сучасного програмного забезпечення службового та прикладного рівнів, рекомендованого для організації робочого місця студентів комп’ютерних спеціальностей Жилін В. А., Панасенко Д. П. 177-182
45. Моделювання процесів освіти і навчання у вищих навчальних закладах з використанням IT-технологій Метешкін К. О., Поморцева О. Є. 183-189
46. Наші автори 190-192
47. Алфавітний покажчик 192

Whoops, looks like something went wrong.