Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2015 рік

Номер журналу:
№ 2(127)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 3-5
Законодавчі, філософські та термінологічні аспекти
3. Законодавчі проблеми акредитації випробувальних лабораторій в судово-експертних установах України Єременко В. С., Білецький П. П., Прокопович Р. О. 6-8
4. Метрология – наука и терминология Левин С. Ф. 9-12
5. Гносеологічні корені «кризи» в сучасній метрології на пострадянському просторі Чалий В. П., Чалий С. Ф. 13-16
Теоретичні аспекти
6. Применение метода наименьших квадратов при идентификации амплитудно-частотных характеристик средств измерительной техники колебательного типа Бакер Альравашдех, Сергиенко М. П. 17-20
7. Оценивание неопределенности измерений максимального наблюдаемого значения параметра испытаний Боцюра О. А., Жарко Ю. Г., Захаров И. П. 21-24
8. Statistical properties of skewness and kurtosis of small samples from normal population Warsza Z. L., Korczyсski M. J. 24-28
9. Еще раз о достоверности оценок характеристик неопределенности и погрешности измерений Данилов А. А., Захаров И. П. 29-31
Простежуваність вимірювань
10. Калибровочные характеристики средств измерений в рабочих условиях эксплуатации Данилов А. А., Кучеренко Ю. В., Бержинская М. В., Мальцева К. И. 32-34
11. Валідація методик калібрування мір фізичних величин Коцюба А. М. 35-39
12. Оцінка невизначеності калібрувальної установки дзвонового типу для роботи при високому надлишковому тиску Петришин І. С., Присяжнюк Т. І., Бас О. А. 39-42
Геометричні та механічні вимірювання
13. Опрацювання результатів при інтерференційно-оптичних вимірюваннях округлості Загурська О. М. 43-45
14. Оценивание неопределенности измерений диаметра отверстия сужающего устройства Новоселов О. А. 46-49
15. О неопределенности результатов измерения взаимного расположения поверхностей и осей деталей Радев Х. К., Богев В. Й., Василев В. А.
16. Первые шаги для построения бюджета неопределенности при фотограмметрических измерениях в машиностроении Сакакушев Б. Б., Георгиев Г. К., Железаров И. С. 54-56
17. Regional metrological organization key comparison in the field of rockwell hardness scales (progress and perspectives) Skliarov V. V. 57-60
18. Determining the values of differential accuracy indicators of spur gears based on the results of the Double Flank Gear Test Sotirov B. D., Ivanov S. G., Zhelezarov I. S. 61-63
19. Оцінювання невизначеності вимірювань під час випробувань ресорних підвісів вантажних вагонів Черепащук Г. О., Потильчак О. П., Бикова Т. В. 64-67
Фізико-хімічні вимірювання
20. Метрологічний аналіз методу розгорнутого меніска при контролі поверхневих властивостей рідин Барна О. Б. 68-71
21. Метрологічний аналіз конденсаційного вологоміра природного газу Витвицька Л. А., Чеховський С. А. 72-74
22. Оценка неопределенности измерений при испытаниях на пожаровзрывоопасность Донбаева В. А. 75-77
23. Неопределенность контроля вязкоупругих свойств растительных масел акустическим импедансным методом Хакимов О. Ш., Утаев К. О., Хакимов У. О., Муродов Ж. Н. 78-81
24. Неопределенность результатов аналитических измерений – короткий обзор особенностей и достижений Цалев Д. Л. 82-85
Електричні вимірювання
25. Оцінка невизначеності при калібруванні фазометрів на Державному еталоні кута зсуву фаз між двома напругами в основному діапазоні частот Величко О. М., Шевкун С. М., Добролюбова М. В., Ізбаш Ю. М. 86-88
26. Оцінка невизначеності вимірювання показників якості електроенергії Піндус Н. М., Марчук Т. З. 89-91
Радіаційні, калориметричні та колориметричні вимірювання
27. Оценка точности результатов измерений светового выхода стрипов на основе пластмассовых сцинтилляторов Гринев Б. В., Гурджян Н. Р., Зеленская О. В., Любинский В. Р., Мицай Л. И., Молчанова Н. И., Тарасов В. А. 92-95
28. Неопределенность идентификации цвета в колориметрии высокого разрешения Савкова Е. Н. 96-99
29. Метрологічні дослідження пристрою для прецизійного вимірювання різниці температур Стрілецький Ю. Й., Винничук А. Г., Середюк О. Є. 100-103
Медико-біологічні вимірювання
30. Забезпечення якості гематологічних досліджень на прикладі валідації методики визначення концентрація гемоглобіну в біологічних рідинах гемоглобінціанідним методом Доброва В. Є., Зупанець К. О., Місюрьова С. В., Мазур Н. С. 104-107
31. Математичне моделювання діагностичних ознак для забезпечення системи функціонування медичних послуг Чабан О. П., Юзевич В. М. 108-113
Кваліметрія
32. Особенности оценки компетентности экспертов с учетом характеристик неопределенности данных Величко О. Н., Гордиенко Т. Б., Габер А. А., Коломиец Л. В. 114-117
33. Методика вимірювання показників вибірки насіння соняшнику на основі класифікації за ознаками геометричних інваріантів Малкіна В. М., Білоус Н. В. 118-120
34. Оцінювання надійності тестового простору комп’ютеризованої системи тестування: методи та способи оцінювання показника та його невизначеності Шведова В. В. 121-128
35. Оцінювання комплексного показника якості програмного засобу з характеристикою невизначеності Яремчук Н. А., Года О. Ю. 129-131
Автоматизація обробки
36. Універсальне програмне забезпечення автоматизації обробки результатів вимірювань «CALIBR 2. 0» Коржов І. М., Лисенко В. В. 132-134
37. Автоматизация кластерного анализа измерений с использованием вейвлет-преобразования Щербакова Г. Ю., Крылов В. Н. 135-138
Складні об’єкти
38. Оценка состояния сложных процессов при реинжиниринге энергетического оборудования Арсирий Е. А., Антощук С. Г., Бабилунга О. Ю., Арсирий В. А. 139-142
39. Концепция «линейной» координации сложной иерархической системы в условиях неопределенности Кондрашов С. И., Дроздова Т. В. 143-145
40. Применение интервального анализа для оценки неопределенности измерений в сложных системах Курской Ю. С. 146-148
41. Наші автори 149-151
42. Алфавітний покажчик 151