Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2016 рік

Номер журналу:
№ 1(138)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 3-5
Обробка інформації в складних технічних системах
3. Метод определения необходимой длительности многочастотных сигналов для их анализа методами линейной алгебры Белокуров А. А., Вотяков О. И., Кузниченко В. С., Писарёнок Г. Г. 6-9
4. Влияние фрактальных свойств информационного пространства на процесс формирования случайного сигнала с признаками аварийности Буданов П. Ф., Бровко К. Ю. 10-14
5. Алгоритм автоматичного регулювання для коригування режиму обкатки двигунів судна Гудков Д. М., Тихонов І. В. 15-17
6. Моделирование фазовых шумов цифровых синтезаторов сигналов табличного типа Кандырин Н. П. 17-21
7. Оценка эффективности симметричных цифровых нерекурсивных фильтров предсказания Корж Ю. Н., Сомов С. В., Курчанов В. Н. 22-25
8. Засоби відеоаналітики рухомих цілей на основі отриманого зображення Ларін В. В., Ткачук В. В., Лисенко Є. М. 26-28
9. Моделювання просторових розподілів електромагнітних полів повітряних ліній електропередачі Левченко Л. О. 29-37
10. Збір інформації в інформаційній мережі систем спостереження повітряного простору Свид І. В., Обод А. І., Штих І. А. 38-40
11. Модель функціонування системи зв’язку в умовах радіоелектронної протидії Стасєв Ю. В., Сєров С. С., Ткаченко І. О., Мелешенко О. О. 41-43
12. Інформаційна модель локальної системи спостереження повітряного простору Стрельницький О. О., Заволодько Г. Е., Андрусевич В. А. 44-46
13. Розробка тензорно-геометричної моделі просторової жорсткості шпиндельного вузла металорізального верстата Струтинський В. Б., Чуприна В. М. 47-52
14. Аналіз радіолокаційних систем виявлення малорозмірних повітряних об’єктів Чепурний В. А., Альберт В. Й., Сердюк О. В., Худов Г. В. 53-57
15. Нейромережева модель оцінювання своєчасності та безпомилковості прийняття рішень авіадиспетчером в процесі тренажерної підготовки Шмельова Т. Ф., Сікірда Ю. В., Землянський А. В. 58-65
Обробка інформації в складних організаційних системах
16. Информационное обеспечение процессов управления большими организациями в условиях неустойчивости внешней среды Брынза Н. А., Гребенник И. В., Комяк В. В., Писклакова В. П., Писклакова О. А. 66-75
17. Long-term and medium-term forecasting of water consumption of large cities Горєлова К. А., Задачин В. М. 76-80
18. Нечеткое моделирование при проектировании структуры интеллектуальной системы управления Замула А. А. 81-85
19. Формализация знаний о процессах распределения боевых авиационных средств в виде иерархической нечеткой продукционной модели Капранов В. А. 86-88
20. Процедура формування черговості знищення засобів повітряного нападу противника на пункті управління тактичного рівня Королюк Н. О., Тимощук Б. В., Швець В. А., Коршець О. А. 89-93
21. Аналіз сучасного стану кадастрової оцінки земельних ділянок Кучеренко Є. І., Анопрієнко Т. В. 94-99
22. Методика виявлення заходів негативного інформаційного впливу на основі аналізу відкритих джерел Левченко О. В., Косогов О. М. 100-102
23. Метод TOPSIS-ядро та його використання для багатокритеріального порівняння альтернатив Романченко І. С., Потьомкін М. М. 103-106
Математичні моделі та методи
24. Финансово-аналитический программный калькулятор для выполнения валютных расчётов в условиях стохастически неопределённой внешней экономической среды Дубницький В. Ю., Кобилін А. М., Шкодина И. В. 107-112
25. Нечеткие Е-сети в задачах моделирования дискретных систем Кучеренко Е. И., Ходак М. В. 113-117
26. Построение структуры линейного пространства для предикатной модели метрики Шабанова-Кушнаренко Л. В. 118-121
Захист інформації
27. Універсальній метод захисту веб-додатків Василенко І. В. 122-124
28. Методика аудиту вторгнень в мобільні радіомережі класу MANET Сальник С. В., Сальник В. В., Бовда Е. М. 125-130
29. Умови невиродженості нелінійних операцій розширеного матричного криптографічного перетворення, що містять неповні функції РМКП Стабецька Т. А. 131-133
30. Анализ современных методов обнаружения вторжений в компьютерные системы Шипова Т. Н., Босько В. В., Березюк И. А., Пархоменко Ю. М. 133-137
Інфокомунікаційні системи
31. The method of IMECA-based security assessment: case study for building automation system Аль-Судані Мустафа Кахтан Абдулмунем, Ахмед Валід Аль-Хафаджі, Харченко В. С. 138-144
32. Создание композитных приложений на основе распределённых сервисов Бульба С. С., Кучук Г. А., Лисица Д. А. 144-147
34. Повышение масштабируемости и производительности решений по отказоустойчивой маршрутизации в телекоммуникационных сетях Лемешко А. В., Еременко А. С., Тарики Н., Арус К. М. 152-156
Інформаційні технології в медицині
35. Метод визначення загрози передчасних пологів на ранніх стадіях вагітності Коровай С. В., Порван А. П., Печерська А. І., Стеценко П. І., Макайда С. В. 157-160
Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами
36. Використання технологій Data Mining для автоматизації бізнес-процесів на виробництві Беккауер А. О. 161-164
37. Контролінг витрат та оцінювання результативності і ефективності інтегрованої системи управління Віткін Л. М., Ролько О. Р. 164-168
38. Методика моделирования проблем аудита первичного учета в информационных технологиях обработки информации и управления Нескородева Т. В. 169-175
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
39. Структура системы экологического мониторинга на основе вероятностной модели локального загрязнения атмосферы Васильева И. К., Нечаусов А. С. 176-182
40. Використання енергетичного підходу для оцінки ефективності функціонування комплексної автоматизованої системи моніторингу, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на локальній території Тютюник В. В., Чорногор Л. Ф., Калугін В. Д. 183-194
41. Дослідження варіації складників покомпонентного внеску інтегрального коефіцієнту функціональної критичності системи моніторингу надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру Шевченко Р. І. 195-201
Загальні питання
42. Математичне моделювання ієрархії цілей людини для задачі складання особистого розкладу Леонтьєва О. С., Мазурова О. О. 202-204
43. Наші автори 205-208
44. Алфавітний покажчик 208