Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2016 рік

Номер журналу:
№ 3(140)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 3-6
Кібернетична безпека
3. Технология системной интеграции аппаратно-программных средств защиты потоковой информации на базе нераскрываемых шифров Алишов Н. И., Алишов А. Н., Бойко А. Я., Бойко Н. А., Зинченко С. В., Палагин А. В., Сапунова Н. А. 7-10
4. Разработка адаптивных шаблонов фиксации аномального поведения компьютерной системы Гавриленко С. Ю., Горносталь А. А. 11-14
5. Разработка системы формирования цифрового идентификатора программного обеспечения для защиты авторских прав Давыдов В. В., Мовчан А. В., Сидоренко И. И. 15-17
6. Comparative overview of basic cybervulnerabilities of mobile applications for Android operating system Дубровський М. С., Семенов С. Г. 18-20
7. GERT-модель процесса безопасного тестирования программного обеспечения Кассем Халифе, Горюшкина А. Е., Змиевская В. Н. 21-24
8. Методика визначення заходів протидії інформаційним загрозам державі у воєнній сфері Косогов О. М. 25-29
9. Методика построения псевдопростых чисел Певнев В. Я. 30-34
10. Методологія проведення pen-тестування веб-додатків Порошин С. М., Можаєв О. О., Можаєв М. О. 33-35
11. Модели системы нейросетевых экспертов безопасной маршрутизации в облачных антивирусных системах Смирнов А. А., Дидык А. К., Дреев А. Н., Смирнов С. А. 36-39
12. Проблемы анализа и оценки рисков информационной деятельности Смирнов А. А., Коваленко А. В., Якименко Н. Н., Доренский А. П. 40-42
Обробка інформації в складних технічних системах
13. Оцінка невизначеності інформативних ознак зображень газорозрядного випромінювання Глухова Н. В. 43-47
14. Вимірювальний стенд для експериментального визначення параметрів вільних коливань Голобородько Г. М., Перпері Л. М., Паленний Ю. Г., Мигущенко Р. П. 48-51
15. Забезпечення стійкого функціонування засобів навігації літальних апаратів під впливом зовнішніх дестабілізуючих факторів Калашник Г. А., Обідін Д. М., Калашник М. А. 52-56
16. Информационно-расчетная система и результаты оценивания эффективности функционирования системы радиочастотного мониторинга в полосах частот общего пользования Калюжный Н. М., Попов А. М., Ковшарь В. А. 57-63
17. Формирование широкополосных ЛЧМ сигналов методом прямого цифрового синтеза и перенос их в диапазон СВЧ. Часть 1. Формирование прецизионных ЛЧМ сигналов DDS синтезаторами Кандырин Н. П. 64-68
18. Метод визначення оптимального комплексу робіт з відновлення працездатності інтегрованої системи технічної діагностики в умовах ресурсних обмежень Коваленко А. С. 69-73
19. Оптимальна аналогова двохмасова система управління швидкістю обертання і натягом багатодвигуновим електроприводом папірообмотувальної машини з урахуванням пружних елементів Курцева Л. Б., Ковальчук С. Л. 74-78
20. Інваріантний метод синтезу структур систем автоматичного керування пристроїв судна Лавріненко В. Ф. 79-81
21. Comparison of the methods of processing the results of depth dose distribution measurements initiated by electron beam Лазурик В. Т., Попов Г. Ф., Зімек З, Лазурик Р. В., Салах С 82-87
22. Алгоритм контролю та управління складними системами Морозов О. О., Морозова Л. В. 88-91
23. Вибір критеріїв оптимальності перетворень в цифрових системах управління пристроїв судноводіння Мусорін О. О. 92-96
24. Оптимізація обробки даних в мережах систем спостереження повітряного простору Обод І. І., Стрельницький О. О., Заволодько Г. Е., Андрусевич В. А. 97-99
25. Исследование точности методов регулярного теплового режима при расчёте температурных полей нагретых зон РЭА Синотин А. М. 100-102
26. Вибір ділянки корекції координат місцеположення літака з врахуванням геометричного фактору навігаційного поля радіонавігаційних систем Сітков О. М., Афанасьєв Ю. В. 103-106
27. Вплив виду розгортки цифрового зображення на характеристики якості методу фільтрації шуму, що використовує технологію сурогатних даних Слободянюк В. В., Висоцький О. В., Шаповалов О. В. 107-110
28. Методика определения параметров космического мусора Фролов В. Ф. 111-113
29. Використання додаткового потоку потужності у гідрооб'ємному механізмі повороту гусеничної машини Хаустов Д. Є. 114-119
Обробка інформації в складних організаційних системах
30. Особливості організації метрологічного та метеорологічного забезпечення в складі всебічного забезпечення полігонного випробувального комплексу Бархударян М. В., Ізюмський М. П., Чумак Б. О. 120-122
31. Модель підготовки до роботи передового авіанавідника при наведенні армійської авіації на наземні цілі при проведенні антитерористичної операції Гамалій Б. Р., Зінченко І. О., Мажара І. П. 123-125
32. Модель радіолокаційного забезпечення бойових дій угруповання сил і засобів протиповітряної оборони в операціях Гогонянц С. Ю., Поліщук С. В. 126-130
33. Застосування засобів повітряного нападу провідних країн світу у збройних конфліктах і локальних війнах Корсунов С. І., Левагін Г. А., Коротій В. О. 131-135
34. Методика визначення елементів системи протиповітряної оборони - об’єктів удару з використанням мінімаксного мурашиного алгоритму Таран І. А. 136-140
35. Методичний підхід щодо формування когнітивної карти передконфліктної ситуації в умовах врахування впливу нестохастично невизначених факторів природи Більчук В. М., Дзеверін І. Г., Воробйов О. В., Хмелевська О. О. 141-146
36. Анализ лингвистических характеристик структурных описаний в распознавании визуальных объектов Гридин М. М., Гороховатский В. А. 147-150
37. Семиотическая модель для создания мультимодельной логической структуры знаний Мамедов А. А. 151
Математичні моделі та методи
38. Планирование многофакторного эксперимента при рациональной организации тестирования систем Раскин Л. Г., Серая О. В. 154-158
39. Peculiarities’ of synergetic approach in complex system analysis Лазуренко Б. О. 159-161
Інфокомунікаційні системи
40. Исследование возможностей фреймворков при разработке web-ресурсов Масляк Т. А., Колесникова Т. А. 162-165
41. Концепція інтелектуальної системи психоемоційного контент-аналізу вітчизняного телепростору на основі інтернет-відгуків та ефірних аудіо-даних Осадчий В. В., Пятниченко В. О. 166-171
42. Аналіз ефективності сучасних методів сегментації цифрових зображень Романенко І. О. 172-174
43. Особенности применения сетевого интерфейса InfiniBand в многопроцессорных системах с распределенной областью вычислений Швачич Г. Г., Холод Е. Г., Ткач М. А. 175-180
44. Математична модель спотворення сигналу в системах радіозв’язку з ортогональним частотним мультиплексуванням при впливі навмисних завад Шишацький А. В., Лютов В. В., Борознюк М. В., Рубцов І. Ю. 181-186
Інформаційні технології в медицині
45. Моделирование эпидемического процесса язвенной болезни с учётом факторов времени и уровня административно-территориального деления Дубницький В. Ю., Дужий И. Д., Смеянов В. А., Харченко С. В., Ходырев А. И. 187-193
46. Класифікація медичних інформаційних систем і технологій за інтегральним сукупним критерієм Тимчик С. В., Злепко С. М., Костішин С. В. 194-198
Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами
47. Моделювання властивостей безвипалювальних глиновапняношлакових компопозитів, отриманих методом формування під тиском Вандоловський О. Г., Григоренко О. А., Деденьова О. Б. 199-202
48. Ризики в системах управління Віткін Л. М., Ролько О. Р. 203-208
49. Моделирование компонентов составов арболита на основе костры льна Казимагомедов И. Э., Лобанова А. В., Казимагомедов Ф. И. 209-212
50. Аналіз та впровадження АСКОЕ на підприємствах Олійник Ю. С. 213-216
51. Математические модели организационного управления составом исполнителей комплекса работ неопределенной степени сложности Угрюмов М. Л., Гончар И. А., Жебель Ю. Ю., Лысенко А. А. 217-220
52. Застосування багатопроцесорних систем для удосконалення технологічних процесів Швачич Г. Г., Семенов С. Г., Карпова Т. П., Волнянський В. В. 221-226
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
53. Экспериментальные исследования пространственно-временной модели информационного пространства для процесса формирования случайного сигнала с признаками аварийности Буданов П. Ф., Бровко К. Ю. 227-233
54. Інтегрування даних з небезпек для системи державного управління ризиками в Україні Дятлов Є. І., Бєгун В. В. 234-237
55. Інноваційні підходи до підвищення ефективності екранування високочастотних електромагнітних випромінювань Коваленко В. В., Тихенко О. М., Колумбет В. П. 238-240
56. Вдосконалені алгоритми навчання нейромережевої системи ідентифікації безпечного стану нерухомих об’єктів систем критичного застосування Конєв В. В. 241-245
57. Особливості математичної моделі оптимізації розміщення пожежно-рятувальних підрозділів для захисту об’єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктів Соболь О. М. 245-247
58. Дослідження природи виникнення та ступеню впливу інформаційно-комунікативної критичності тезаурусного типу на функціонування системи моніторингу надзвичайних ситуацій Шевченко Р. І. 248-254
Актуальні питання навчання
59. «Перевёрнутый класс» при обучении информационно-коммуникационным технологиям в гуманитарном университете Кирвас В. А. 255-259
60. Система оцінки якості дистанційної освіти в Україні: основні проблеми і задачі Мирутенко Л. В. 260-263
61. Напрямки підвищення оперативності і якості бойової підготовки льотного складу авіації Повітряних Сил Збройних Сил України Онипченко П. М., Павленко М. А., Тимочко О. І. 264-266
62. Наші автори 267-270
63. Алфавітний покажчик 271

Whoops, looks like something went wrong.