Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2018 рік

Номер журналу:
№ 1(152)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул 1-4
2. Зміст 5-6
Обробка інформації в складних технічних системах
3. Нейромережеве управління електромеханічною системою з пружними зв’язками в кінематичних передачах Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О., Іщенко В. С., Ковальчук С. Л., Сусла О. О. 7-15
4. Spectral analysis of signals by Root-Min-Norm method, using modified SSA method Василишин В. І. 16-19
5. Аналіз IID-скритності безперервних хаотичних сигналів Костенко П. Ю., Слободянюк В. В., Волинець С. В., Крючка М. Л. 20-26
Обробка інформації в складних організаційних системах
6. Модель інформаційного наповнення сайту органу державної влади Білова Т. Г., Побіженко І. О. 27-31
7. Определение максимально допустимого запаздывания при синтезе системы управления запасами в сетях поставок Дорофеев Ю. И., Никульченко А. А. 32-40
8. Apparatus of knowledge formalization for a support system of decision making by operators of air traffic automated control system Полонський Ю. І., Шило С. Г., Борозенець І. О., Мажаров В. С. 41-45
9. Удосконалення просторової мережі навчальних закладів міста Сєвєродонецька на основі геоінформаційного аналізу Творошенко І. С., Шевченко А. Р. 46-52
Математичні моделі та методи
10. Оценка нижней границы надёжности физически реализуемой системы в процессе её эксплуатации при произвольных законах распределения обобщённой нагрузки и прочности Дубницький В. Ю., Кобилін А. М., Кобылин О. А. 53-60
11. Оптимізаційна модель розташування та постачання альтернативної енергії з використанням просторових даних Мінухін С. В., Сизранцев М. Г. 61-67
12. Оптимізація вмісту добавок у складах композиційних матеріалів методами експериментально-статистичного моделювання Плахотніков К. В., Старкова О. В., Костюк Т. О., Бондаренко Д. О. 68-73
13. Дослідження методу асинхронних клітинних автоматів при застосуванні в задачах теплопровідності Шумиляк Л. М., Жихаревич В. В., Остапов С. Е. 74-79
Інфокомунікаційні системи
14. Метод багатокритерійної кластеризації бездротової інформаційно-комунікаційної мережі Бойченко О. С., Поздняков П. В. 80-86
15. Эффективное управление ресурсами встроенных систем для вычислительной техники реального времени Борисова Н. В., Шабанова-Кушнаренко Л. В. 87-93
16. Методика інтелектуальної ідентифікації та прогнозування трафіку в інформаційних телекомунікаційних мережах Герасіна О. В. 94-99
Інформаційні технології в медицині та біології
17. Автоматизація визначення спрямованості порушень фізичного розвитку Висоцька О. В., Друзь В. А., Доброродня Г. С., Довнар О. Й. 100-107
18. Анализ глубоких моделей нейронных сетей на базе ограниченных машин Больцмана Пришляк М. Ю., Субботин С. А., Олейник А. А. 108-117
19. Использование ковариационного анализа биоимпедансных сигналов для информационной поддержки процедуры ультрафильтрации Томашевский Р. С. 118-126
Захист інформації та кібернетична безпека
20. Загрози безпеки хмарних технологій для банків Баглай Р. О. 127-135
21. Identification of "zero day" threats in cybersecurity using taxonometric method Шевченко В. Л., Ткаченко М. В., Шевченко А. В. 136-141
Системи штучного інтелекту
22. Рандомизированная модификация метода оптимизации на основе кошачьих стай Бодянский Е. В., Шафроненко А. Ю. 142-147
Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи
23. Measures of efficiency of dimensional control under technical state designation of radio-technical facilities Герасимов С. В., Шапран Ю. Є., Стахова М. О. 148-154
Інформаційні технології для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
24. Аналіз існуючих математичних моделей і комп’ютерних програм для прогнозування розповсюдження забруднюючих речовин в атмосфері Адаменко М. І., Кацман М. Д., Білецька Є. С. 155-162
25. Порядок подання статей у фахові наукові видання Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба 163-164
26. Алфавітний покажчик 165