Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2018 рік

Номер журналу:
№ 2(153)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул 1-4
2. Зміст 5-6
Обробка інформації в складних технічних системах
3. Синтез нейромережевого регулятора для електромеханічної системи з пружними зв’язками в кінематичних передачах Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О., Іщенко В. С., Ковальчук С. Л., Сусла О. О. 7-17
4. Результаты численного моделирования переходных режимов течения газа по участку трубопровода методом характеристик Гусарова И. Г., Коротенко А. Н. 18-26
5. Метод прогнозу параметрів руху високошвидкісного транспорту на основі багатокритеріальної оптимізації і диференціальних перетворень Засядько А. А. 27-35
6. Прогнозування міського погодинного водоспоживання Задачин В. М. 36-42
7. Обґрунтування доцільності удосконалення посадкового радіолокатора системи РСП-10МА для забезпечення посадки повітряних суден при мінімумі погоди I категорії Рисаков М. Д., Кулик О. П., Тітов І. В., Рот С. М., Білоус О. В. 43-51
Обробка інформації в складних організаційних системах
8. Методика створення електронного каталогу обладнання видавничо-поліграфічного виробництва на основі використання програмних агентів Грабовський Є. М. 52-59
9. Подход к построению репозитория моделей бизнес-процессов Копп А. М., Орловский Д. Л. 60-68
10. Створення алгоритму підбору бізнес-партнерів за допомогою методів Data Science Макарова Г. В., Ушакова І. О. 69-74
11. Method of representation of the surface structure of messages on the restricted natural language of the operators of automated air traffic сontrol system Литвиненко М. І., Шило С. Г., Борозенець І. О., Мажаров В. С. 75-80
Математичні моделі та методи
12. Определение доверительных интервалов параметров распределения Крицкого-Менкеля Дубницький В. Ю., Петренко О. Е., Ходырев А. И. 81-87
Інфокомунікаційні системи
13. Развитие оптических связей, микромощных оптронов и их компонентов для интерфейсов цифровых интегральных схем Проскурин Н. П. 88-93
Інформаційні технології в освіті
14. Методика оптимизации связей в холархических моделях оценивания средств разработки e-learning Браткевич В. В. 94-99
15. Концепція пошукової системи агентного типу в системах електронного навчання Кириченко І. В., Шубін І. Ю. 100-107
16. Використання карт пам’яті для структурування інформаційного простору навчальних дисциплін у e-learning Пушкар О. І., Завгородня О. С. 108-116
Захист інформації та кібернетична безпека
17. Прикладні аспекти розробки політики категорування інформації з обмеженим доступом Борсуковський Ю. В., Борсуковська В. Ю., Бурячок В. Л., Складанний П. М. 117-126
18. Розробка несиметричної крипто-кодової конструкції Нідеррайтера на модифікованих еліптичних кодах Євсєєв С. П., Циганенко О. С. 127-135
19. Використання кумулянтного аналізу для розпізнавання радіосигналів цифрових телекомунікаційних систем Нагорнюк О. А. 136-143
20. Підходи до побудови багатоканальних програмновизначених комплексів радіоконтролю телекомунікаційних мереж Павлюк В. В. 144-151
Системи штучного інтелекту
21. Метод пошуку подібних об’єктів на зображенні в умовах невизначеності Гороховатський О. В., Передрій О. О. 152-158
Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи
22. Методика обґрунтування номенклатури параметрів контролю радіотехнічних систем і призначення їх допустимих відхилень Герасимов С. В., Грідіна В. В. 159-164
23. Показники оцінювання якості лабораторних інформаційних систем Мокійчук В. М., Пащенко Н. В., Самойліченко О. В. 165-171
24. Алфавітний покажчик 172