1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. Заступник головного редактора

Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Сухаревський Олег Ілліч – заступник головного редактора наукового журналу "Системи обробки інформації" – доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба.

Основні напрями наукової діяльності пов’язані з дослідженнями в галузі обчислювальної електродинаміки та дифракції електромагнітних хвиль, а саме, з моделюванням радіолокаційних характеристик розсіювання повітряних, наземних і підповерхневих об'єктів складної форми, у тому числі частково або повністю вкритих радіопоглинаючими матеріалами, що дозволяє розробляти рекомендації щодо зменшення радіолокаційної помітності перспективних зразків озброєння і військової техніки, а також проводити оцінювання можливостей радіолокаційних систем різного призначення щодо виявлення, супроводження та розпізнавання реальних радіолокаційних об'єктів. Крім того, дослідження пов'язані з моделюванням електродинамічних характеристик антенних систем різних типів, у тому числі з радіопрозорими обтічниками, що дозволяє оцінювати різні конструктивні варіанти антен на етапі їх проектування. Значний внесок зроблений в області створення та удосконалення електродинамічних методів розрахунку характеристик радіолокаційного розсіювання моделей реальних об'єктів та методів розрахунку характеристик антен різних типів.

Автор більш ніж 200 публікацій, зокрема 8 монографій, 4 з яких видано у США.

ORCID ID: 0000-0002-4607-5361

Scopus Author ID: 8345717900

Web of Science: V-4661-2017