Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Тимочко Олександр Іванович – головний редактор наукового журналу "Системи обробки інформації" – доктор технічних наук, професор, професор кафедри повітряної навігації та бойового управління авіацією льотного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба.

Основні напрями наукової діяльності пов’язані із дослідженнями у галузі автоматизації процесів прийняття рішень щодо управління авіацією на основі методів штучного інтелекту, а саме, вдосконаленням комплексного методичного апарату формалізації завдань прийняття рішень при управлінні авіацією, заснованого на апараті нечітких множин, що дозволяє враховувати динамічні властивості предметної області та особливості логіко-аналітичної діяльності офіцера бойового управління; розробкою методу і математичних моделей рефлексивного вибору варіанту дій при управлінні авіацією. Значний внесок зроблений в удосконаленні методології автоматизованого виявлення та класифікації об'єктів на цифрових знімках із застосуванням згорткової нейромережі у масштабі часу, близькому до реального, в умовах апріорної невизначеності щодо об’єктів виявлення; методів навчання штучної згорткової нейромережі для автоматизованого розпізнавання та класифікації об’єктів виявлення; забезпеченні необхідних оперативності та достовірності виявлення та класифікації об’єктів в умовах цілеспрямованої протидії противника.

Автор більш ніж 200 публікацій, зокрема 14 підручників та навчальних посібників, 1 монографії.

ORCID ID: 0000-0002-4154-7876

Scopus Author ID: 56462977100

Web of Science: B-6317-2018