1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка

Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал
Засновник: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Видається: з червня 2005 року.

Періодичність видання: щоквартально.

Мова видання: змішаними мовами - українська, російська, англійська.

ISSN:  1997-9568    ISSN (Online):  2518-1580

Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 22359-12259ПР від 10.10.2016 р.

Занесений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (технічні та військові науки), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528 (із змінами від 22.12.2016 № 1604).

Мета видання: у науковому Журналі відображаються досягнення в розробці систем озброєння та військової техніки, намічені перспективи їх розвитку, вказані шляхи удосконалення експлуатаційної бази озброєння та напрямки розробок у військовій галузі. Журнал призначений для наукових працівників, викладачів, докторантів, ад’юнктів, аспірантів, а також курсантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Рецензування: усі статті, що публікуються в Журналі, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів відповідно до Порядку прийому статей.

Публічність та доступ: Журнал зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки ім. Вернадського „Україніка наукова” та включений у міжнародну базу даних наукових журналів Index Copernicus, міжнародний каталог журналів відкритого доступу DOAJ, довідник періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory (USA). Журнал має повністю відкритий доступ, тобто всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації.

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Журналу у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck.

Вартість публікації: 50 грн. за одну сторінку в форматі Журнала.

Адреса редакції: 61023, м. Харків, а/с 11800.

Контактні телефони редакції: +38 (067) 998-02-70; +38 (057) 704-91-97.
Роки видання:
Номери за ... рік:
Будь ласка оберіть рік видання журналу для відображення номеру публікації.
Анотаційні системи та бази даних:
Головний редактор:
Леонтьєв Олексій Борисович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
Заступник головного редактора:
Костенко Павло Юрійович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
Відповідальний секретар:
Науменко Марина Володимирівна, кандидат технічних наук старший науковий співробітник,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
Редакційна колегія:
Городнов В'ячеслав Петрович, доктор військових наук професор,
Національна академія Національної гвардії України, Харків, Україна;
Кожел Єжі, кандидат технічних наук професор,
Університет Яна Кохановського, Пйотркув-Трибунальський, Польща;
Купченко Леонід Федорович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Лещенко Сергій Петрович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Малюга Володимир Геннадійович, доктор військових наук старший научний співробітник,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Нечитайло Сергій В’ячеславович, кандидат технічних наук старший науковий співробітник,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Сідченко Сергій Олександрович, кандидат технічних наук старший науковий співробітник,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Сотніков Олександр Михайлович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Стасєв Юрій Володимирович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Фаркас Тибор, кандидат технічних наук,
Національний університет державної служби, Будапешт, Угорщина;
Худов Геннадій Володимирович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна.