1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка

Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал
Засновник: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Видається: з червня 2005 року.

Періодичність видання: щоквартально.

Мова видання: змішаними мовами - українська, англійська.

ISSN:  1997-9568    ISSN (Online):  2518-1580

Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 22359-12259ПР від 10.10.2016 р.

Журнал занесений до категорії „Б” Переліку наукових фахових видань України (технічні та військові науки, за спеціальностями 122, 123, 125, 126, 172, 253, 255, 272, 275), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 та від 02.07.2020 № 886.

Мета видання: відображення досягнень у розробці та експлуатації систем озброєння і військової техніки, перспектив їх подальшого розвитку та удосконалення. Журнал призначений для наукових працівників, викладачів, докторантів, ад’юнктів, аспірантів, а також курсантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Рецензування: усі статті, що публікуються в Журналі, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів відповідно до Порядку прийому статей.

Публічність та доступ: Журнал зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки ім. Вернадського „Україніка наукова” та включений у міжнародну базу даних наукових журналів Index Copernicus(ICV 2018 = 83.86), міжнародний каталог журналів відкритого доступу DOAJ, довідник періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory (USA). Журнал має повністю відкритий доступ, тобто всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації.

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Журналу у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck.

Вартість публікації: 60 грн. за одну сторінку в форматі Журнала.

Адреса редакції: 61023, м. Харків, а/с 11800.

Контактні телефони редакції: +38 (067) 998-02-70; +38 (057) 704-91-97.
Роки видання:
Номери за ... рік:
Будь ласка оберіть рік видання журналу для відображення номеру публікації.
Анотаційні системи та бази даних:
Головний редактор:
Худов Геннадій Володимирович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна.
Заступник головного редактора:
Костенко Павло Юрійович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
Члени редакційної колегії:
Бараннік Володимир Вікторович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Герасимов Сергій Вікторович, доктор технічних наук старший науковий співробітник,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Городнов В'ячеслав Петрович, доктор військових наук професор,
Національна академія Національної гвардії України, Харків, Україна;
Залевський Геннадій Станіславович, доктор технічних наук старший науковий співробітник,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Кожел Єжі, кандидат технічних наук професор,
Університет Яна Кохановського, Пйотркув-Трибунальський, Польща;
Купченко Леонід Федорович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Леонтьєв Олексій Борисович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
Лещенко Сергій Петрович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Малюга Володимир Геннадійович, доктор військових наук старший научний співробітник,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Нечитайло Сергій В’ячеславович, кандидат технічних наук старший науковий співробітник,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Рябуха Юрій Миколайович, доктор технічних наук,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Стасєв Юрій Володимирович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Сотніков Олександр Михайлович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
 Фаркас Тибор, доктор технічних наук,
Національний університет державної служби, Будапешт, Угорщина;
Відповідальний секретар:
Науменко Марина Володимирівна, кандидат технічних наук старший науковий співробітник,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;