1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка

Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал
Засновник: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Видається: з червня 2005 року.

Періодичність видання: щоквартально.

Мова видання: змішаними мовами - українська, російська, англійська.

ISSN:  1997-9568    ISSN (Online):  2518-1580

Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 22359-12259ПР від 10.10.2016 р.

Занесений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (технічні та військові науки), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528 (із змінами від 22.12.2016 № 1604).

Мета видання: у науковому Журналі відображаються досягнення в розробці систем озброєння та військової техніки, намічені перспективи їх розвитку, вказані шляхи удосконалення експлуатаційної бази озброєння та напрямки розробок у військовій галузі. Журнал призначений для наукових працівників, викладачів, докторантів, ад’юнктів, аспірантів, а також курсантів та студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Рецензування: усі статті, що публікуються в Журналі, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів відповідно до Порядку прийому статей.

Публічність та доступ: Журнал зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки ім. Вернадського „Україніка наукова” та включений у довідник періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory (USA). Журнал має повністю відкритий доступ, тобто всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації.

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Журналу у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Вартість публікації: договірна та включає вартість одного авторського примірника Журналу.

Адреса редакції: 61023, м. Харків, а/с 11800.

Контактні телефони редакції: +38 (067) 998-02-70; +38 (057) 704-91-97.
Роки видання:
Номери за ... рік:
Будь ласка оберіть рік видання журналу для відображення номеру публікації.
Анотаційні системи та бази даних:
Головний редактор: Леонтьєв Олексій Борисович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків)
Заступник головного редактора: Карлов Володимир Дмитрович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків)
Відповідальний секретар: Науменко Марина Володимирівна (канд. техн. наук с.н.с., ХНУПС, Харків)
Редакційна колегія: Аніпко Олег Борисович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Більчук Віктор Михайлович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Бітсадзе Шадіман (канд. військ. наук, Національна академія оборони Грузії);
Городнов Вячеслав Петрович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків);
Демідов Борис Олексійович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Дробаха Григорій Андрійович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків);
Єрмошин Михайло Олександрович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків);
Ільяшов Олександр Авксентійович (д-р військ. наук проф., ГУР МО ЗС України, Київ);
Калкаманов Салім Аюпович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Кранц Золтан (д-р військ. наук проф., Національний університет державної служби, Будапешт, Угорщина);
Козелков Сергій Вікторович (д-р техн. наук проф., ДУТ, Київ);
Кожел Єжі (канд. техн. наук проф., Університет Яна Кохановського, Пйотркув-Трибунальський, Польща);
Кононов Борис Тимофійович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Костенко Павло Юрійович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Краснобаєв Віктор Анатолійович (д-р техн. наук проф., ПНТУ, Полтава);
Ланецький Борис Миколайович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Лещенко Сергій Петрович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Логінов Василь Васильович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Стасєв Юрій Володимирович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Українець Євген Олександрович (д-р техн. наук с.н.с., ХНУПС, Харків);
Шарий Володимир Іванович (д-р військ. наук, проф., НУО України, Київ).