1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка

Системи озброєння і військова техніка

Науковий журнал
Видавництво:
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2005.

Періодичність видання: Виходить щоквартально

ISSN:  1997-9568    ISSN(Online):  2518-1580

Тематика: у науковому журналі відображаються досягнення в розробці систем озброєння та військової техніки, намічені перспективи їх розвитку, вказані шляхи удосконалення експлуатаційної бази озброєння та напрямки розробок у військовій галузі (перелік тематик);

Вимоги до оформлення статей
Роки видання:
Номери за ... рік:
Будь ласка оберіть рік видання журналу для відображення номеру публікації.
Анотаційні системи та бази даних:
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22359-12259ПР від 10.10.2016 р.
Реєстрація у МОН України: Наказ від 22.12.2016 №1604
Галузь науки: технічні науки, військові науки
Головний редактор: Леонтьєв Олексій Борисович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків)
Заступник головного редактора: Карлов Володимир Дмитрович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків)
Відповідальний секретар: Науменко Марина Володимирівна (канд. техн. наук с.н.с., ХНУПС, Харків)
Редакційна колегія: Аніпко Олег Борисович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Більчук Віктор Михайлович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Бітсадзе Шадіман (канд. військ. наук, Національна академія оборони Грузії);
Городнов Вячеслав Петрович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків);
Демідов Борис Олексійович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Дробаха Григорій Андрійович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків);
Єрмошин Михайло Олександрович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків);
Ільяшов Олександр Авксентійович (д-р військ. наук проф., ГУР МО ЗС України, Київ);
Калкаманов Салім Аюпович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Кранц Золтан (д-р військ. наук проф., Національний університет державної служби, Будапешт, Угорщина);
Козелков Сергій Вікторович (д-р техн. наук проф., ДУТ, Київ);
Кожел Єжі (канд. техн. наук проф., Університет Яна Кохановського, Пйотркув-Трибунальський, Польща);
Кононов Борис Тимофійович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Костенко Павло Юрійович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Краснобаєв Віктор Анатолійович (д-р техн. наук проф., ПНТУ, Полтава);
Ланецький Борис Миколайович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Лещенко Сергій Петрович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Логінов Василь Васильович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Стасєв Юрій Володимирович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Українець Євген Олександрович (д-р техн. наук с.н.с., ХНУПС, Харків);
Шарий Володимир Іванович (д-р військ. наук, проф., НУО України, Київ).
Зовнішні рецензенти: Башинський Володимир Георгійович
(д-р техн. наук c.н.c., Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил України, Чернігів);

Клец Дмитро Михайлович
(д-р техн. наук проф., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків);

Мавренков Олексій Єфремович
(д-р техн. наук c.н.c., Державний науково-дослідний інститут авіації, Київ);

Подригало Михайло Абович
(д-р техн. наук проф., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харків);

Чабаненко Павло Павлович
(д-р техн. наук проф., Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Київ);

Косогов Олександр Миколайович
(канд. техн. наук c.н.c., військова частина А1906);