Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2006 рік

Номер журналу:
№ 1(5)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 2
Військово-технічні проблеми
3. Потенційні можливості модернізованої станції виявлення цілей зенітного гарматно-ракетного комплексу «Тунгуска» з виявлення та вимірювання координат повітряних цілей Обод І. І., Страшний І. Л., Григус О. Й. 3-6
4. Принципи побудови високоточної системи управління високошвидкісних літальних апаратів Антюфєєв В. І., Биков В. М., Гричанюк О. М. 7-12
5. Оцінювання стійкості антенних систем космічних апаратів до впливу світіння хмари магнітосферного ядерного вибуху Єрмаков Г. В., Воробйов Р. В., Коробка О. Г., Кулік О. П. 13-16
6. Метод контролю та управління рухомими об’єктами Орлов М. М. 17-20
7. Модель и методика управления жизненными циклами образцов вооружения и военной техники при принятии плановых и управленческих решений в условиях неопределенности значений параметров внешней среды Демидов Б. А., Хмелевская О. А. 21-29
8. Подвійна диференціальна корекція Хомяков Е. Н., Васюта К. С., Наумова О. Є., Медведєв В. Н. 30-35
9. Особливості застосування космічних систем спостереження для раннього попередження про повітряний напад Голкін Д. В., Присяжний В. І., Варакута В. П., Худов Г. В., Бутко І. М., Коновалов В. М. 36-40
10. Розпізнавання об'єктів в умовах невизначеності за даними космічного моніторингу Вотяков О. І., Дремлюга О. В., Писарьонок Г. Г. 41-43
11. Контроль напружено-деформованого стану поверхневих шарів навантажених деталей промислового Кузнєцов І. Б., Кузнєцов Б. Т., Ішутін І. С., Гаврилов А. Б. 44-50
12. Фільтрація фрактальних радіолокаційних сигналів Пащенко Р. Е., Вовк О. І., Окунєв О. О. 51-54
13. Перехідні процеси в загальмованому асинхронному двигуні Панченко А. М. 55-58
14. Методичні аспекти синтезу функціонально стійких ергатичних систем керування перспективними бойовими авіаційними та авіаційно-космічними комплексами Кононов О. А., Пастушенко В. П. 59-61
15. Обґрунтування впровадження нового технічного рішення щодо пожежогасіння складів вибухових речовин Адаменко М. І., Полуляшна Т. М. 62-67
16. Аналіз сумарних інструментальних похибок інерціальних навігаційних систем Зарубін А. М., Астанін В. В. 68-71
17. Метод проектування з’єднувально-керуючого вузла засобів аеродромно-технічного забезпечення польотів, що побудовані за модульним принципом Краснокутський В. М., Гаркуша О. А. 72-74
18. Дослідження впливу початкових значень параметрів на точність ідентифікації методом сканування Добров О. О. 75-78
19. Пропозиції щодо удосконалення нормативної бази метрологічного забезпечення військових топогеодезичних приладів Бакулін І. Є., Герасимов С. В., Лоза Р. С. 79-81
Теоретичні основи розробки систем озброєння
20. Каскадні схеми захисту інформації на алгеброгеометричних кодах Стасєв Ю. В., Кузнецов О. О., Грабчак В. І., Євсєєв С. П. 82-87
21. Синтез оптимальних алгоритмів оцінки параметрів зображень Волосюк В. К., Жеребятьєв Д. П., Кравченко О. І., Ксендзук О. В. 88-94
22. Імовірнісне оцінювання надлишковості процедури бітстаффінгу при передачі даних в перспективних АСУ Повітряних Сил Сісков О. В., Шило С. Г., Акулінін Г. В. 95-97
23. Методи кодування двійкових даних сигналами відсічених паралельних фазо-частотних модульованих ансамблів Линник М. Ф., Рассомахін С. Г., Злидень І. В. 98-100
24. Математична модель перетворювача кодів фази в коди амплітуди при цифровому синтезі простих і складних ЧМ сигналів Кандирін М. П., Дзігора О. М. 101-104
25. Дослідження шляхів зменшення нелінійності частотно-настроювальних характеристик керованих генераторів Красношапка І. В., Коржов А. М., Максюта Д. В. 105-109
26. Моментні характеристики профілів у решітці з газо-механічним регулюванням кута атаки Дихановський В. М. 110-113
27. Визначення параметрів зносостійкості стосовно абразивного зношування Приймаков О. Г., Хрістов В. О. 114-121
28. Аналіз принципів побудови швидкодіючих синтезаторів частот на основі систем фазової синхронізації Чекунова О. М., Макаров С. А., Коваленко Р. В. 122-126
29. Реферати 127-133
30. Наші автори 134-136
31. Алфавітний покажчик авторів 137