Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2006 рік

Номер журналу:
№ 2(6)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 2
Військово-технічні проблеми
3. Методика визначення бойового порядку зенітних ракетних підрозділів з використанням геоінформаційних і космічних навігаційних систем Дробаха Г. А., Єрмошин М. О., Макаров А. Ф., Торопчин А. Я., Харитонов О. Л. 3-6
4. Проблемні питання експлуатації і ремонту засобів ЗРС та основні напрямки їх вирішення Ланецький Б. М. 7-10
5. Імітаційно-тренажерний комплекс для операторів РЛС Кандирін М. П., Лещенко С. П., Арасланов М. Р. 11-16
6. Комплекс діагностичної апаратури для реалізації методу сенсорної діагностики металевої поверхні Кузнецов І. Б., Кузнецов Б. Т., Ярошенко О. В., Гаврилов А. Б. 17-21
7. Оцінка і порівняння полів підсвічування, створюваних різними радіотехнічними системами Кондратенко О. П., Коваленко П. А., Коржов А. М. 22-25
8. Завадозахищеність запитувальних радіотехнічних систем Бакуменко Б. В., Обод І. І. 26-28
9. Математична модель асинхронного двигуна Панченко А. М. 29-32
10. Вибір оптимального ряду потужностей автономних електроагрегатів як задача багатовимірної оптимізації Кульчицький А. Б. 33-36
11. Теоретичні основи ідентифікації об’єктів Повітряних Сил для визначення потенційно небезпечних Войтович С. А., Адаменко М. І., Полуляшна Т. М. 37-44
12. Щодо підвищення метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем на етапі проектування Яковлев М. Ю., Семеренко Ю. О., Адаменко С. В. 45-48
13. Оцінка надійності зенітних керованих ракет при обмеженій інформації про їх експлуатацію Єрмаков Г. В., Іванець Г. В., Борисенко К. В., Клівець С. І. 49-52
14. Раціональний розподіл засобів виявлення та вогневого ураження між об’єктами на полі бою Заліван О. В., Заїка В. Ф., Таран І. А. 53-55
15. Методика оцінки ефективності пристроїв доплерівської селекції цілі на фоні пасивних завад "ангел-луна" Гриб Д. А., Яровий С. В., Луковський О. Я. 56-59
16. Надійність і ресурс авіаційної наземної техніки Приймаков О. Г., Джус Р. М. 60-66
17. Теоретичні основи ремонту авіаційних нікель-кадмієвих батарей Ругаль А. І. 67-70
18. Метод підвищення точності прив'язки видових космічних знімків без використання наземних контрольних точок Рєзников Ю. В. 71-75
19. Порівняльний аналіз якості функціонування алгоритмів супроводження цілей за радіальною швидкістю Хісматулін В. Ш., Сосунов О. О., Ковальчук А. О. 76-78
Теоретичні основи розробки систем озброєння
20. Спеціальне програмне забезпечення аналізу і перетворення текстової інформації Стасєв Ю. В., Сідченко С. О., Залкін С. В. 79-83
21. Еволюційно-компонентна модель інформаційно-керуючих систем Герасименко О. Д., Скляр В. В., Харченко В. С. 84-91
22. Частотно-часові дослідження трафіка телекомунікаційних мереж систем швидкого реагування Тупкало В. М., Кучук Г. А. 92-96
23. Методичні підходи щодо визначення характеристик регіону держави Орлов М. М. 97-102
24. Про необхідність удосконалювання нормативно-правової бази міжнародної миротворчої діяльності України Бейлін М. В., Нємченко С. В. 103-106
25. Оцінка зниження ймовірності правильної локалізації об'єкту кореляційно-екстремальною системою при використанні композитних радіоізотопних покрить Сотніков О. М. 107-111
26. Реферати 112-118
27. Наші автори 119-120
28. Вимоги до оформлення наукової статті 121
29. Алфавітний покажчик авторів 122