Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2006 рік

Номер журналу:
№ 3(7)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 2
Військово-технічні проблеми
3. Метод об’єднання інформації в системах обробки радіолокаційної інформації з врахуванням часу надходження даних від джерел Войтович С. А., Клімов С. Б., Шило С. Г. 3-7
4. Оптимізація структури системи управління розвідкою загальновійськового формування для підвищення ефективності вогневого ураження противника в бою Заліван О. В., Таран І. А. 8-11
5. Математичне формулювання показника ефективності взаємодії тактико-вогневих підрозділів зенітного ракетного полку Урсакій Ю. Ф. 12-14
6. Дослідження моделі САУ нестаціонарними об’єктами управління на основі нечіткого регулятора Кір’янов Д. В., Дружинін С. В. 15-18
7. Формування функціональних структур живучих бортових інформаційно-керуючих систем Бородавка Н. П. 19-29
8. Поліпшення завадозахисту РЛС ЗРК з фазованою антенною решіткою Васильєв В. А., Ковальчук А. О., Таршин В. А. 30-32
9. Біохімічно-стійкі покриття для військової техніки Шевцова О. О., Жадан Т. О. 33-34
10. Аналіз впливу фазових флуктуацій завади на ефективність роботи автокомпенсаторів активних шумових завад при використанні антен з різними розмірами Мінєрвін М. М., Кузнєцов О. Л., Шумейко І. Є. 36-38
11. Особливості формалізації лінгвістичних змінних, які використовуються при описі процесу вибору параметрів запланованого перехвату при призначенні впливів винищувачами на повітряні цілі Королюк Н. О., Тимочко О. І., Коршець О. А. 39-41
12. Компенсація активних прицільних завад у разі використання багаточастотного сигналу Леонов І. Г., Присяжний А. Є. 42-45
13. Метод і алгоритм діагностики і настройки погоджуючих пристроїв в трактах розподільних систем ФАР Лієпінь У. Р., Світенко Н. І. 45-46
14. Можлива організаційна структура підрозділу розвідки в кібернетичному просторі Сідченко С. О., Бєлімов В. В., Хударковський К. І. 47-50
Теоретичні основи розробки систем озброєння
15. Управління розподілом ресурсів ланки широкосмугової цифрової мережі інтегрального обслуговування Стасєв Ю. В., Медведєв В. К., Кучук Г. А. 51-55
16. Структурно-параметрична ідентифікація моделей багатофакторного оцінювання Безкоровайний В. В., Трофименко І. В. 56-58
17. Мінімізація затримки транзакцій при паралельній обробці запитів Двухглавов Д. Е., Гусак Ю. А., Клівець С. І. 59-60
18. Постановка та розв'язання задачі оптимального резервування в класі лишків Деренько М. С., Краснобаєв В. А. 61-65
19. Оптимальний розподіл таблиць об'єктно-реляційної системи управління базами даних Науменко М. І., Стасєва Я. Ю. 66-68
20. Алгебраїчний метод декодування лінійних блокових кодів на алгебраїчних кривих у Р3 Кузнєцов О. О., Пасько І. В. 69-71
21. Формування закону управління кібернетичною системою Черепньов І. А. 72-75
22. Байєсівський класифікатор вимірів параметрів руху космічних об'єктів з ієрархічною попередньою селекцією гіпотез Ветлугін Є. В. 76-79
23. Методика верифікації контурних зображень об'єктів Онищенко В. В. 80-82
24. Особливості розрахунку лінійних дискретних систем з великою кількістю ступенів свободи Юрченко О. О. 83-85
25. Оцінка інтермодуляційних перекручувань випадкових сигналів Дорошенко Т. В. 86-90
26. Метод разнесеного прогнозування для нерезервованих засобів складних технічних систем Дяченко Д. В., Кошель А. В., Поляков А. В. 91-93
27. Коефіцієнти обхвату для композиції випадкових величин, розподілених за законом арксинуса Захаров І. П., Сафарян Г. Г., Сергієнко М. П. 94-96
28. Моделювання самоподібного трафіку синтезом ансамблю стохастичних квазіперіодичних джерел та ON/OFF-моделі Воробйов О. В. 97-104
29. Шляхи удосконалення та розвитку системи інформаційного забезпечення управління технічним станом військових засобів вимірювальної техніки Петунін Ю. Ф., Дубовік О. І., Красинський Ю. В. 105-108
30. Рейковий шлях спеціальних агрегатів з жорсткістю підстави, що змінюється Раковская Н. Х. 109-112
31. Визначення нечіткої множини факторів інформаційного впливу на супротивника в інтересах корегування його стратегічної цілі розвитку озброєння і військової техніки Адаменко А. А. 113-115
32. Реферати 116-121
33. Наші автори 122-123
34. Алфавітний покажчик 124