Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2007 рік

Номер журналу:
№ 2(10)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 142-143
Військово-технічні проблеми
3. Шляхи формалізації процесів багатокритеріальної оцінки в системі підтримки прийняття рішень Дробаха Г. А., Ткаченко В. І., Смірнов Є. Б. 2-7
4. Експериментальне дослідження можливості підвищення якості виявлення сигналів в оптико-електронних системах при обробці слабоконтрастних ТВ-кадрів Стрелков О. І., Стрєлкова Т. О., Лісовенко С. О. 8-10
5. Методика аналізу впливу поляризаційних характеристик антен на відмінності параметрів областей локалізації поляризаційних векторів сигналів та завад Мартинчук О. О., Флоров О. Д., Гребенюк О. П., Волювач С. А. 11-14
6. Динамічна стабілізація курсового кута при пробігу літака Подригало М. А., Соловйов О. В., Краснокутський В. М. 15-17
7. Алгоритм ідентифікації космічних апаратів по неконтрольованих випромінюваннях бортової апаратури Поляков О. Л., Богдановський О. М., Моргун О. О. 18-20
8. Удосконалення методики визначення потреби у матеріальних засобах на основі моделювання бойових дій військ Абрашин В. О. 21-24
9. Параметрична оптимізація багаторівневого алгоритму суміщення зображень у кореляційно-екстремальних системах навігації літальних апаратів Антюфєєв В. І., Биков В. М., Ковтуненко О. П., Чміль В. В. 25-28
10. Метод визначення впливу основних фізико-географічних факторів на формування доцільних структур та складу об’єднаних сил швидкого реагування з метою вирішення оперативних завдань в операційному районі Дзеверін І. Г., Ковальчук В. С. 29-32
11. Аналіз можливостей виявлення сильнодіючих отруйних речовин квантово-оптичними засобами за спектрами випромінювання Буданов М. П., Демідов Б. О., Шендрик В. І. 33-38
12. Методологія системного підходу при розробці моделі організації метрологічного забезпечення Збройних Сил України в умовах реформування і на перспективу Гаврилов А. Б., Ніколенко В. В., Рондін Ю. П. 39-42
13. Оцінка достовірності результатів розрахунку поправок на запізнення систем повітряних сигналів Бурсала О. Л. 43-44
14. Шляхи оцінки впливу іоносфери землі на завадостійкість прийому сигналів в радіотехнічних комплексах космічних навігаційних систем Ломоносов С. Є. 45-46
15. Визначення оптимального ресурсу РЕТ до ремонту та списання Пасхін С. О., Гриб Д. А., Невмержицький І. М., Коваленко П. А. 47-49
16. Обґрунтування необхідності та перспектив створення безпілотних літальних апаратів для використання в Україні Хрупенко А. М. 50-52
17. Оцінка метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем на етапі проектування Яковлев М. Ю., Волобуєв А. П. 53-554
Теоретичні основи розробки систем озброєння
18. Метод підвищення точності визначення місцеположення літальних апаратів за допомогою контрольно-корегуючих станцій у складній електромагнітній обстановці Гуменюк В. О. 55-58
19. Оцінка відстані між об’єктами, при якій їх електромагнітною взаємодією можна зневажити, проведена методом інтегральних рівнянь Залевський Г. С. 59-63
20. Аналитические модели оценки качества обслуживания в телекоммуникационной сети военного назначения Могилевич Д. І., Дружинін С. В., Климович О. К. 64-68
21. Вплив помилки прогнозування характеристик трафіка на ефективність транспортного протоколу мережі Стасєв Ю. В., Кучук Г. А., Можаєв О. О. 69-74
22. Використання комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень для моніторингу потенційно небезпечних об’єктів та ліквідації аварій підрозділами МНС України Адаменко М. І., Клівець С. І. 75-77
23. Застосування перекисних сполук в рецептурах дегазації та дезінфекції хімічних і біологічних агентів, токсичних речовин (огляд літератури) Шевцова О. О., Жадан Т. О., Грек А. М., Коваленко С. М. 78-80
24. Динамічне керування параметрами протоколу ТСР Vegas Коваленко А. А. 81-86
25. Пристрій спряження прийомо-передавальної апаратури з персональною електронно-обчислювальною машиною Коломійцев О. В., Ворошилов С. В., Страшний І. Л., Толстолузька О. Г. 87-89
26. Визначення максимальних швидкостей вітру з урахуванням поривів вітру при обмеженні імовірності їхнього виникнення Олейник Ю. А., Бородавка В. А., Слободянюк В. Ф. 90-92
27. Визначення границь допуску при аналізі надлишкової інформації Клюшников І. М. 93-94
28. Якість передачі послідовності складних сигналів при обмеженні смуги пропускання каналу передачі даних Рассомахін С. Г., Линник М. Ф. 95-97
29. Функціонування формально-логічних засобів при обробці моделі проблемної області в системах підтримки прийняття рішень в складних організаційних ієрархічних системах Любченко Н. Ю. 98-100
30. Визначення функції зрілості процесів захисту інформації Потій О. В. 101-103
31. Дослідження стійкості алгоритму стиснення зображень Wavelet до впливу завад випадкового характеру Стрелков О. І., Барсов В. І., Соломко Є. О. 104-106
32. Розробка процедури адаптації маршрутизації до динамічних змін трафіку в телекомунікаційній мережі Бохан К. О., Стасєв С. Ю., Бусигін Ю. Г. 107-109
33. Підвищення якості виявлення і перехоплення повітряних цілей на основі застосування авіаційних імпульсно-доплерівських РЛПК з двоканальним прийманням ехо-сигналів та поляризаційним розв’язанням Севостьянов Ю. В. 110-113
34. Визначення параметрів руху супутника з використанням рентгенівського випромінювання астрономічних об’єктів Подліпаєв В. О. 114-117
35. Математична модель коливань кварцового п'єзоелемента з міжелектродним зазором і однобічним масонавантаженням Хуторненко С. В., Савченко В. М. 118-120
36. Методика оцінки максимальної пропускної здатності схем безквадратурної аналогової N-OFDM сигналів Слюсар В. І., Третяченко С. О. 121-122
37. Аналіз математичного забезпечення існуючих систем підтримки прийняття рішень Краснобаєв В. А., Стасєва Я. Ю., Луцаєвський О. С. 123-125
Підготовка військових фахівців
38. «Паблик релейшнз» як специфічна функція військового менеджменту Бабич А. П. 126-127
39. Cпеціальне програмне забезпечення з розробки професіограм та виявлення професійно-важливих якостей для первинних офіцерських посад Сідченко С. О., Хударковський К. І., Бєлімов В. В. 128-131
40. Аналіз передумов створення моделі управління кар’єрою військового інженера-механіка Калкаманов С. А., Пічко І. А., Матушевська В. Є. 132-134
41. Реферати 135-139
42. Наші автори 140-143
43. Алфавітний покажчик 144