Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2007 рік

Номер журналу:
№ 3(11)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 149
Проблеми оперативного мистецтва та тактики
3. Концепція планування ситуацій і ситуаційного управління Дробаха Г. А., Ткаченко В. І., Смірнов Є. Б. 2-11
Військово-технічні проблеми
4. Метод реагування на виклики, небезпеки та загрози воєнній безпеці держави Богданович В. Ю., Нечхаєв С. М. 12-14
5. Стан розробки та перспективи виготовлення мобільного комплексу еталонів передавання для Збройних Сил України Гаврилов А. Б., Красинський С. В., Пашкевич І. Д. 15-20
6. Багатофакторне нормування витрат палива повнопривідних автомобілів Грубель М. Г. 21-23
7. Порівняльний аналіз вогневого потенціалу перспективного зенітного комплексу безпосереднього прикриття на основі електродинамічної гармати Гусак Ю. А., Машталир В. В. 24-28
8. Концептуально-методологічний підхід до вдосконалення системи озброєння Збройних Сил держави на основі модернізації озброєння та військової техніки Демідов Б. О., Хмелевська О. О., Науменко М. В. 29-33
9. Комплекс математичних моделей для визначення району блокування незаконних збройних формувань та параметрів системи спостереження рубежем блокування Довбня В. В., Кириченко І. О. 34-40
10. Основні підходи до синтезу адаптивної структури системи зенітного ракетного прикриття Єрмошин М. О. 41-44
11. Метод діагностики стану фазообертачів ФАР Карпенко В. І., Купрій В. М., Головін Г. А. 45-47
12. Оцінка витрат палива на підтримання середньої висоти космічного апарата Козелкова К. С. 48-49
13. Аналіз радіотехнічних систем аерокосмічного моніторингу Землі Красноруцький А. О. 50-53
14. Умови вибору суміщених електричних машин Малиш О. М. 54-55
15. Побудова методики формалізації процесу прийняття рішень з класифікації повітряних суден – загроз здійснення терористичних актів Олізаренко С. А., Шевченко О. В., Бідний С. А. 56-59
16. Методика оцінки електромагнітної сумісності широкосмугових РЛС без використання методів адаптації Орленко В. М. 60-68
17. Формування гальмових та динамічних властивостей модульної техніки для аеродромно-технічного забезпечення польотів авіації Подригало М. А., Краснокутський В. М., Кириченко В. В. 69-72
18. Оцінка якості функціонування наземного автоматизованого комплексу управління в сучасних умовах Присяжний В. І., Мироненко В. В. 73-74
19. Підвищення захищеності обладнання споживачів від перенапруг Рогозін А. С. 75-78
20. Використання кластеризації в РЛС з повним поляризаційним зондуванням простору Ряполов І. Є. 79-81
21. Пізнавальні демаскуючі ознаки іррегулярних формувань Чернавіна О. Є. 82-83
22. Методика побудови математичних моделей транспортних машин і дослідження механічних систем з накопичувально пружно-демпфуючими елементами Черевко Ю. М., Вікович І. А., Черевко М. І. 84-89
23. Аналіз дрейфу метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем Яковлев М. Ю. 90-93
Теоретичні основи розробки систем озброєння
24. Аналіз можливості використання процедури медіанної фільтрації при формуванні карти перешкод Гризо А. А., Зюкін В. Ф., Невмержицький І. М. 94-96
25. Метод формалізації знань про процес оцінки дій повітряного противника Клімов С. Б., Войтович С. А., Стасєва Я. Ю. 97-100
26. Показник ефективності комплектування Збройних Сил України офіцерським складом Крюков М. І. 101-103
27. Математичні моделі динаміки бою і операції двох угрупувань в умовах повної і неповної інформації Кононов В. Б. 104-107
28. Несиметричні криптосистеми на гіпереліптичних кривих над полями парної характеристики Ковтун В. Ю., Кузнецов О. О., Стасєв С. Ю. 108-113
29. Аналіз часу настройки кореляційного автокомпенсатору на подавлення активної завади в умовах флуктуацій фронту її хвилі Кузнєцов О. Л., Таршин В. А., Шумейко І. Є. 114-115
30. Теоретико-кодові схеми з поліпшеними характеристиками Кузнецов О. О., Корольов Р. В., Медведєв Д. О. 116-118
31. Теоретичні питання моделювання і оцінка якості систем забезпечення експлуатації складних технічних комплексів Левченко А. О. 119-123
32. Варіанти реалізації активних технологій на вузлах телекомунікаційних мереж військового призначення Лемешко О. В., Дробот О. А., Добришкін Ю. М. 124-129
33. Оцінка ефективності стиску і якості відновлення зображень при об'єктно-орієнтованому підході до стиску зображень Рубан І. В., Колмиков М. М. 130-132
34. Дослідження залежності часу вирішення задачі призначення від ширини паралельного процесу Толстолузька О. Г. 133-135
Виховання військових фахівців
35. Нові концептуальні підходи до підготовки військового інженера-механіка Повітряних Сил Леонт’єв О. Б., Пічко І. О., Ковтонюк І. Б. 136-138
36. Реферати 139-145
37. Наші автори 146-148
38. Алфавітний покажчик 148