Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2007 рік

Номер журналу:
№ 4(12)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 123-124
Військово-технічні проблеми
3. Аналіз можливості використання двомірної моделі повітряного об’єкту при оцінюванні можливості його виявлення засобом радіолокації Батуринський М. П. 2-3
4. Напрямки застосування інформації космічних систем в інтересах Повітряних Сил Збройних Сил України Голкін Д. В., Худов Г. В., Карлов Д. В. 4-6
5. Застосування геоінформаційних і космічних навігаційних систем для підвищення ефективності дій зенітних ракетних підрозділів Єрмошин М. О., Ткаченко В. І., Макаров А. Ф. 7-9
6. Аналіз структури сигналів з виходу фазового детектора когерентно-імпульсної РЛС для визначення характеру руху людини Іванов В. К., Пащенко Р. Е., Вовк О. І. 10-14
7. Оптимізація керування енергетичним ресурсом багатофункціональної РЛС зенітного ракетного комплексу в режимі наведення зенітних керованих ракет Мегельбей Г. В. 15-18
8. Обґрунтування структури зенітної ракетної батареї ППО Сухопутних військ з удосконаленими системами керування вогневими засобами з метою підвищення бойової ефективності підрозділу Новосьолов В. В. 19-21
9. Наземний амплітудний вимірник кутів місця повітряних цілей Порошин С. М., Бахвалов В. Б., Леонов І. Г. 22-24
10. Підвищення ефективності виявлення і перехоплення повітряних цілей у передню полусферу атаки на основі застосування авіаційних імпульсно-доплерівських РЛПК Севостьянов Ю. В., Волосюк В. К., Глущенко П. О. 25-29
11. Методика розрахунку небезпечних відстаней при осколочній дії вибуху Сидоренко В. Л., Азаров С. І. 30-32
12. Способи взаємодії підрозділів спеціального призначення з авіацією в ході виконання пошукових завдань Сутюшев Т. А., Тепан М. В., Афанасьєв В. В., Павлов Д. В. 33-38
13. Математична модель погрішності визначення азимутальної орієнтації об'єкта в просторі Тишко С. О., Васюк В. Н., Сорокін И. А. 39-41
14. Первинне визначення параметрів руху низькоорбітальних космічних об’єктів за даними вимірювань оптичних засобів контролю космічного простору в режимі „beam-park” Ткаченко А. О. 42-43
15. Оцінка ефективності поляризаційно-просторової обробки в радіолокаційних станціях з повним поляризаційним зондуванням Флоров О. Д., Волювач С. А., Гребенюк О. П. 44-47
16. Пружній удар незакріпленого вантажу при його транспортуванні Черевко Ю. М., Вікович І. А., Лозовий І. С. 48-53
Теоретичні основи розробки систем озброєння
17. Визначення оптимальної стратегії інформаційного впливу на супротивну сторону з метою корегування його стратегічної цілі розвитку озброєння і військової техніки Адаменко А. А. 54-56
18. Зниження часу цифрової обробки зображень Баранник В. В., Сідченко С. О. 57-60
19. Математична модель каналу курсу автономної системи траєкторного управління посадкою літаків на необладнані аеродроми Баришев І. В., Поляков В. В., Висоцький О. В. 61-63
20. Аналіз основних обмежень задачі створення підмережі, що управляє мережою передачі даних Болюбаш О. О. 64-65
21. Модель експлуатації перспективних засобів вимірювальної техніки Герасимов С. В., Калашник Д. М. 66-68
22. Оптимальний розподіл фрагментів даних інформаційних систем Гриб Д. А., Бурковський С. І., Савченко С. М. 69-71
23. Метод розпізнавання зображень об'єктів засобами видової розвідки Гриньов Д. В. 72-74
24. Системні моделі інтеграції проектування, технологічної підготовки та виробництва у разі застосування наскрізного паралельного циклу створення виробу Дружинін Є. А., Смаль С. М. 75-79
25. Особливості інтервальної математичної моделі задачі упакування кругів з урахуванням похибок Євсеєва Л. Г. 80-84
26. Технічна реалізація алгоритмів стиску і відновлення зображень на основі дискретного перетворення Хартлі для базових комплексів повітряної розвідки Колмиков М. М. 85-87
27. Оцінка якості матеріалів дистанційного зондування при JPEG-компрессії Коренков Р. В. 88-90
28. Універсальний метод порозрядної обробки позиційних чисел в умовах гауссова шуму Рассомахін С. Г. 91-94
29. Модель процесу затримки в комутаційних вузлах комп’ютерних мереж Рубан І. В., Долгий Ю. С., Осієвський С. В. 95-97
30. Метод знаходження оптимальної множини маршрутів у багатопролітній мережі системи зв'язку стандарту ЗG Семенов С. Г. 98-101
31. Визначення погрішності вимірювання температури яркісними пірометрами випромінювання Скорик Б. І., Скорик А. Б., Дзимина О. І. 102-103
32. Розрахунок фрактальних характеристик трафікових процесів у системах з повторними запитами Стасєв Ю. В., Кучук Г. А., Можаєв О. О. 104-111
33. Динамічне планування запитів у клієнт-серверних системах реального часу, які реалізують технологію «OLE for Process Control» Туркін І. Б., Соколова Є. В., Нікітіна Т. С. 111-114
34. Реферати 115-119
35. Наші автори 120-122
36. Алфавітний покажчик 122