Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2012 рік

Номер журналу:
№ 3(31)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
Військово-технічні проблеми
2. Аналитическая марковская модель функционирования комплекса вооружения танка Анипко О. Б., Бусяк Ю. М., Бирюков И. Ю. 2-5
3. Оцінка точності методів приведення та нормалізації виміряної швидкості польоту снаряда Грабчак В. І., Прокопенко В. В. 6-13
4. Перспективи інформаційного забезпечення роботи органів управління радіотехнічних військ з питань експлуатації радіоелектронної техніки Гриб Д. А., Колеснік О. М., Дончак Д. А. 14-18
5. Розробка оптимальних алгоритмів підвищення спостереження повітряних цілей групового складу Дружинін В. А., Гордієвський О. Т., Васильєв Д. Г. 19-21
6. Метод визначення оптимального сполучення потрібних точності пусків та потужності бойового заряду ракети, що проектується Журавльов О. О., Герасимов С. В. 22-25
7. Анализ требований к временным и энергетическим характеристикам пачки сверхширокополосных сигналов при создании средства функционального поражения воздушного базирования Ирха А. В., Ермаков Г. В., Ясечко М. Н. 26-30
8. Аналіз можливостей використання радіовипромінювання сонця для зняття діаграм направленості антен сучасних РЛС розвідки повітряних цілей Климченко В. Й., Камалтинов Г. Г., Бєлавін О. В. 30-35
9. Приближенные соотношения для определения сопутствующего момента рыскания при отклонении органов управления креном маневренного самолета Ковтонюк И. Б. 36-38
10. Методы определения коэффициентов важности боевых средств Кононов В. Б., Кушнерук Ю. И., Коваль А. В. 39-41
11. Аналіз та синтез систем автоматичної точної синхронізації синхронних генераторів дизельної електростанції 5И57А Лагутін Г. І., Тарасова А. І. 42-44
12. Метод керування розподілом енергетичних (часових) ресурсів багатофункціональної РЛС зенітного ракетного комплексу при наведенні зенітних керованих ракет на цілі Мегельбей Г. В. 45-47
13. Методика синтезу алгоритмів оптимального траєкторного управління керованими авіаційними бомбами для забезпечення заданих кінцевих умов наведення Нікітченко В. І. 48-52
14. Метод визначення максимального сектору прикриття важливих державних об’єктів підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України Новіченко С. В., Єрдяков В. Г., Савельєв А. М. 53-55
15. Використання антенних решіток із обробкою сигналів у РЛС ближньої дії для якісного функціонування у складній завадовій обстановці Опанасюк І. І. 56-58
16. Особливості інформаційного забезпечення мобільних місій за допомогою використання космічних апаратів подвійного призначення Пічугін М. Ф., Карлов Д. В., Клімішен О. О., Чернявський О. Ю., Кухарський І. А. 59-62
17. Важность определения наивыгоднейшей центровки беспилотного летательного аппарата для определения максимальной дальности полета Плахотнюк Е. С. 63-66
18. Удосконалена методика визначення варіанту бойового застосування угруповання радіотехнічних військ Пуховий О. В. 66-70
19. Пути повышения износостойкости подвижных сопряжений из алюминиевых сплавов, применяемых в вооружении и военной технике Стадниченко Н. Г., Джус Р. Н., Рогозин И. В. 71-74
20. Оцінювання параметрів радіолінії при функціональному уражені радіокерованих вибухових пристроїв. Технічні можливості протидії Стаховський О. В. 75-78
21. Удосконалена методика оцінювання ефективності часткових показників складних систем військового призначення Сурков О. О. 79-83
22. Дослідження щодо компонування двигунів на літальному апараті Сушак М. Б., Чигрин Р. М., Скляр О. І. 84-89
23. Обоснование выбора формы заряда взрывчатого вещества с учетом его влияния на элементы кирпичных конструкций Убайдуллаев Ю. Н., Стецюк Е. И., Смирнов О. Н. 90-93
24. Анализ электромагнитной обстановки в группировке войск при использовании сверхширокополосных сигналов Ченыкаев А. В., Ермаков Г. В. 93-97
25. Модернізація електроприводів бойових машин реактивних систем залпового вогню Чумакевич В. О., Сокульський О. Є., Зелений І. І., Кремешний О. І. 98-102
26. Методика управління параметрами mc-cdma-сигналу військових засобів радіозв’язку в залежності від стану каналу Яковлев М. Ю., Бортнік Л. Л. 103-106
Теоретичні основи розробки систем озброєння
27. Интегральный показатель для летальных аппаратов транспортного назначения Анипко О. Б., Приймак А. В., Миргород Ю. И., Котов А. Б. 107-110
28. Методи визначення координат об’єктів в системах пасивної локації Арнаутов О. А., Момот Р. В., Худов Г. В. 111-113
29. Математичне моделювання вибору раціонального розміру блоків інформаційної системи, що підлягають захисту Бойченко О. В., Пампуха І. В., Берназ Н. М. 114-116
30. Метод диверсификации оценок безопасности критических инфраструктур в условиях неопределенности Брежнев Е. В. 116-120
31. Розробка методу розрахунку опору електролітичного заземлення Буданов П. Ф., Чернюк А. М. 121-125
32. Синтез методов комплексного анализа данных мониторинга экосистем в условиях информационной неопределенности Бутенко О. С. 126-128
33. Методика оценки точности измерений при испытаниях технических средств на электромагнитную совместимость Власик С. Н. 129-132
34. Кластеризація потоків даних в телекомунікаційних мережах АСУ підрозділів за факторними ознаками Воротніков В. В. 133-138
35. Контроль технічного стану підсистеми електроживлення тренажних систем з підвищеними техніко-економічними показниками Гунченко Ю. О., Лєнков С. В., Шворов С. А., Шкуліпа П. А. 139-145
36. Уточнение числовых значений параметров законов распределений ошибок в процессе измерения координат при разностно-дальномерном методе пассивной локации Ермаков Г. В., Куценко В. В., Телюков С. Н. 145-148
37. Системи SEAK Energetics при створенні енергоекономічної освітлювальної установки Єгорова О. Ю., Губарєв С. О. 148-151
38. Формування зон вільного польоту в 4-х вимірному повітряному просторі Живицький М. Г. 152-155
39. Структурний синтез цифрових слідкувальних систем з диференційним зв’язком Зімчук І. В. 156-159
40. Функциональная модель процесса проектирования авиационной техники в едином информационном пространстве Каратанов О. В. 160-165
41. Оцінювання технічного стану дизель-генераторів шляхом визначення ступеня нерівномірності частоти обертання валу двигуна Кононов Б. Т., Бачу Р. І. 165-167
42. Аспекты создания эффективной силовой установки c воздухозаборником утопленного типа с внешними вихрегенераторами Корнев А. В. 167-180
43. Визначення методів повірки (калібрування) радіотехнічних величин перетворювача напруги Котляр С. С. 180-183
44. Математична модель впливу просторової структури псевдосупутникової радіонавігаційної системи на точність визначення вектора стану споживача Лаврінчук О. В. 183-186
45. Електромеханічні перехідні процеси в дизель-інерційних установках гарантованого живлення Лупандін Є. С., Уваров В. М. 186-188
46. Порівняння результатів розрахунку електромагнітного поля в тропосферному хвилеводі з експериментальними даними Меленті Є. О. 189-192
47. Анализ тенденций в развитии систем аутентификации пользователей вычислительных систем и сетей Невлюдов И. Ш., Пшеничных С. В., Пастушенко О. Н. 193-196
48. Проблема забезпечення функціональної стійкості процесів навігації та управління рухом літальних апаратів Обідін Д. М., Неділько С. М. 197-200
49. Науково-методична база забезпечення реалізації держаних цільових оборонних програм розвитку озброєння та військової техніки Одноралов І. В., Горський О. М., Дмитрієв А. Г. 200-205
50. Статистический синтез радиометрических систем модуляционного типа с нестационарной передаточной характеристикой входного тракта Павликов В. В. 206-211
51. Алгоритми визначення місць пошкоджень на високовольтних лініях електропередач Рикун В. Г., Головинов Я. В. 211-213
52. Установка гарантированного питания с преобразователем частоты на базе совмещенной электрической машины Ручка А. Е., Обливальный Д. Р. 213-215
53. Особенности оценки прочности сцепления детонационных покрытий Ряховский А. В., Косенко В. В., Власенко В. Н. 215-217
54. Анализ перспективных направлений в совершенствовании радиосистем управления и связи с организацией множественного доступа Смирнов А. А., Сай В. Н., Коваленко А. В. 218-226
55. Контроль рівня надійності елементів складних технічних систем при нестабільних умовах спостережень Соловйов В. І., Павленко А. Г., Момот Р. А., Барбашин В. В. 226-230
56. Теоретическая и экспериментальная оценка отношения сигнал-шум в радиометрических каналах приема с подсветкой Сотников А. М., Барсов В. И., Самсонов Ю. В. 231-234
57. Метод перестановки часових інтервалів шляхом поетапного перебору Степаненко Ю. Г., Жученко С. С., Чигрин Д. С. 235-238
58. Приоритетні завдання, проблемні питання застосування авіації у внутрішньому збройному конфлікті Сутюшев Т. А. 238-240
59. Аварійні режими роботи дизель-інерційних установок гарантованого живлення Філіпський О. О., Уваров В. М. 240-242
60. Виявлення асинхронного режиму в системах електропостачання Щека В. М., Ніколайчук І. О. 243-244
Загальні питання
61. Щодо воєнно-економічного обґрунтування перспективної чисельності Збройних Сил України Бойко Р. В., Семененко О. М., Добровольський Ю. Б., Слюсаренко М. О., Кремешний О. І. 245-249
62. Наші автори 250-253
63. Алфавітний покажчик 253
64. Зміст 254-256
65. Вихідні дані 256