Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2013 рік

Номер журналу:
№ 2(34)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
Військово-технічні проблеми
2. Основні вимоги та завдання полігонного випробувального комплексу Бархударян М. В., Кулагін К. К., Мішуков О. М., Чумак Б. О. 2-5
3. Пропозиції по зниженню інфрачервоної помітності вертольоту Башинський В. Г. 6-9
4. Пропозиції з удосконалення системи метрологічного забезпечення військових підрозділів в умовах реформування Борисенко М. В., Герасимов С. В. 10-14
5. Обґрунтування шляхів розширення застосування коаксіальних кабелів в зразках озброєння та військової техніки Власик С. М. 15-18
6. Шляхи оцінки життєвого циклу двигуна силової установки в системі літального апарату військового призначення Войтенко В. В., Логінов В. В. 19-24
7. Математична модель обертально-поступального руху некерованих осколково-фугасних бойових елементів після розкриття касетної бойової частини Журавльов О. О., Іванець М. Г. 25-27
8. Обґрунтування шляху озброєння авіації ПС ЗС України безпілотними авіаційними комплексами Клюшников І. М., Єрилкін А. Г., Джус Р. М., Крук Б. М. 28-31
9. Ідентифікація повітряних суден інформаційно-управляючими системами розвідки Ляшенко І. О., Цвєтков Є. В., Безкровний Д. В. 31-33
10. Визначення установок для стрільби на основі рішення системи диференційних рівнянь руху літальних апаратів Макеєв В. І., Петренко В. М., Житник В. Є., Грідін В. І. 34-37
11. Математична модель руху безпілотних літальних апаратів двохвертолітної комбінації з V-образною та роликовою підвісками Тішков С. Ю., Васильєв Д. Г., Федоряка С. В. 38-42
12. Распознавание морских целей на основе секторно-кругового кодирования контуров их видеоизображений Чабаненко П. П., Назаркин А. А. 43-47
Теоретичні основи розробки систем озброєння
13. Анализ когерентных изображений и их статистических характеристик в зоне Фраунгофера Аксёнов Е. А., Шматко А. А., Зворский В. И. 48-52
14. База данных для этапа концептуального проектирования объектов авиационной техники Анипко О. Б., Приймак А. В. 53-58
15. Інтелектуалізація поліергатичних систем навігації та управління рухом морськими танкерами газовозами Баранов Г. Л., Тихонов І. В., Джиджула Г. О., Міронова В. Л. 59-63
16. Математична модель керованого руху літака для дослідження процесів аеронавігаційного обслуговування польотів Васильєв Д. В. 63-67
17. Статистический синтез и анализ алгоритмов построения радиометрических изображений в сканирующих радиометрах с нулевым приемом Волосюк В. К., Павликов В. В., Жила С. С. 68-71
18. Системно-концептуальные основы построения единой автоматизированной системы управления вооруженными силами государства Демидов Б. А., Кучеренко Ю. Ф., Науменко М. В. 72-76
19. Обґрунтування показників безпеки приземлення особового складу при парашутному десантуванні Дмитрієв В. А. 77-80
20. Аналіз підходів щодо вибору показників та критеріїв оцінки якості прикриття важливих державних об’єктів Жарик О. М. 81-84
21. К вопросу об оптимизации измерения угла Фарадеевского вращения плоскости поляризации Карлов В. Д., Черный А. Н., Карлов Д. В., Бесова О. В. 85-88
22. Гидродинамика на торцевых поверхностях решетки профилей соплового аппарата турбины при интенсивных вторичных течениях Кащенко А. А. 88-93
23. Анализ процесса формирования вихревых следов за летательными аппаратами Кобрин В. Н., Соловьев О. В., Чмовж В. В. 93-98
24. Оцінка якості стиснення зображень на основі дискретного перетворення Хартлі Коваленко О. В., Доренський О. П., Дрєєв О. М. 99-102
25. Підвищення точності при визначенні ступеня нерівномірності частоти обертання вала дизеля Кононов Б. Т., Бачу Р. І., Українець О. А. 103-106
26. Разработка метода адаптивного оптимального управления в системах с распределенными параметрами Кривенко Н. В., Кучерук С. М. 107-110
27. Створення бази геопросторових даних об’єктів розвідки з використанням даних дистанційного зондування Землі та геоінформаційних систем Кухарський І. А., Подліпаєв В. О., Атрасевич О. В., Шумейко В. О. 111-113
28. Метод синтезу структури зв’язного фрагменту інформаційно-телекомунікаційної мережі Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами України Кучук Г. А. 114-119
29. Методи оцінки технічного стану дизельного двигуна пересувної електростанції 5И57А Лагутін Г. І., Толстунов М. Ю., Лисенко В. М. 119-121
30. Анализ работы цифровых устройств с помощью пространственно-временных K-значных моделей Леонов С. Ю. 122-127
31. Модель підсистеми підтримки прийняття рішень з управління рухом транспорту на регульованих перехрестях на базі апарату нечіткої логіки Молодецька К. В., Сугоняк І. І., Шевчук М. М. 128-131
32. Використання моделі Хата для оцінки швидкості передавання даних по каналах антенних систем МІМО всередині приміщень Одарченко Р. С. 132-138
33. Методика учета взаимодействия сигнала и помехи в приемных устройствах наземных радиосистем Пашков Д. П. 138-140
34. Удосконалення методу авторизації та автентифікації безпроводового доступу для підвищення безпеки телекомунікаційних систем та мереж Прокопович-Ткаченко Д. І. 141-145
35. Аналіз функцій спеціалізованого програмного забезпечення для моделювання характеристик антен Терещенко Д. І., Буйновський С. А. 145-149
36. Протоколи та методи маршрутизації потоків даних в перспективних мобільних радіомережах з динамічною топологією Уманець Я. Л. 150-159
37. Методический подход к исследованию альтернативных вариантов технических обликов перспективных образцов вооружения и военной техники Хмелевская О. А. 160-163
Загальні питання
38. Підхід щодо оцінювання стану бойового потенціалу збройних сил на основі оцінок рівнів фінансування його складових Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Гусак Ю. А., Семененко О. М., Чернишова І. М. 164-168
39. Методи формування фінансового фонду ризику при підготовці державних програм розвитку озброєння та військової техніки та державного оборонного замовлення Одноралов І. В., Демченко Є. Я., Дмитрієв А. Г., Хижняк А. С. 169-181
40. Наші автори 182-184
41. Алфавітний покажчик 185
42. Зміст 186-187
43. Вихідні дані 188