Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2014 рік

Номер журналу:
№ 2(38)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 170-171
Військово-технічні проблеми
3. Інтенсифікація відновлення зношених деталей озброєння та військової техніки електролітичними сплавами феруму Каракуркчі Г. В., Щокін В. М., Єрмоленко І. Ю., Ведь М. В., Сахненко М. Д. 2-5
4. Методика оперативної оцінки зон виявлення цілей літаком дальнього радіолокаційного виявлення і управління за високої частоти повторення зондувальних імпульсів Климченко В. Й., Тютюнник В. О. 6-12
5. Методика обґрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування виробів артилерійського озброєння Ліцман А. М. 13-15
6. Спосіб визначення установок для стрільби реактивними системами залпового вогню Макеєв В. І., Раскошний А. Ф., Петренко В. М. 16-19
7. Прогнозирование отказов авиационной радиоэлектронной аппаратуры как системы в целом Севостьянов Ю. В., Каратеев С. М., Кремешный А. И., Корниенко А. П., Чернявский В. Н. 20-24
8. Джерела інфрачервоного випромінювання бронеоб'єкту Стаховський О. В. 25-28
9. Обґрунтування тактико-технічних вимог до амфібійного транспортного засобу розвідувально-пошукових груп Сутюшев Т. А., Павіцький В. О., Авілов А. І. 28-32
10. Диагностика типовых повреждений агрегатов авиационной техники Трошин О. Н., Стадниченко В. Н., Андрух А. А., Золотарь А. Ю. 33-35
11. Аналіз можливостей космічної та повітряної розвідки збройних сил провідних держав світу щодо виявлення ЗРК С-300П як на бойових позиціях, так і при здійсненні ними маршу Харитонов О. Л., Харитонов А. О. 36-38
12. Дослідження впливу уражаючих факторів підриву мінно-вибухових пристроїв на організм людини Чернозубенко О. В., Купріненко О. М., Бісик С. П. 39-44
13. Моделювання сумісного руху реактивного снаряда та мобільної пускової установки РСЗВ Шийко О. М. 44-60
14. Энергетические требования к средствам функционального поражения Ясечко М. Н., Садовый К. В., Ковальчук А. А., Тесленко О. В. 60-62
Теоретичні основи розробки систем озброєння
15. Методика визначення оптимальної періодичності проведення метрологічного обслуговування перспективної пересувної лабораторії вимірювальної техніки Борисенко М. В. 63-66
16. Оценка скрытности функционирования радиотехнических систем передачи информации военного назначения при помощи BDS-статистики Васюта К. С., Озеров С. В., Королюк А. Н., Комин Д. С. 67-69
17. Ймовірнісний метод прогнозування перевантажень в мультисервісних мережах Воробйов О. В. 70-72
18. Перспективи розвитку пульсуючих детонаційних двигунів. Труднощі їх реалізації Галак О. В. 73-76
19. Адаптивний метод синтезу оптимальної системи управління Герасимов С. В. 77-81
20. Перспективи розвитку засобів ураження майбутнього Демидко Л. С., Пушкарьов Ю. І., Воронько В. В. 82-86
21. Методический подход к обоснованию, оцениванию и прогнозированию боевых возможностей и технического состояния образцов вооружения и военной техники Демидов Б. А., Науменко М. В. 86-92
22. Методический подход к формированию облика авиационных ракет на этапе предпроектных исследований Демидов Б. А., Хмелевский С. И., Хмелевская О. А. 93-98
23. Собственные фазовые шумы цифровых вычислительных синтезаторов сигналов Кандырин Н. П. 99-102
24. Способ стабилизации уровня ложных тревог при обнаружении сигналов на фоне нестационарного шума на основе применения вейвлет-разложения Кобзев А. В., Мурзин М. В. 102-105
25. Анализ эффективности использования экспертной системы технической диагностики с традиционной структурой Коваленко А. С., Смирнов А. А., Коваленко А. В., Смирнов С. А. 106-108
26. Застосування рекурсивної схеми черезперіодного автокомпенсатора пасивних завад для радіовисотоміра ПРВ-13 Кріль Д. О., Базилевський О. В., Яровий С. В. 109-112
27. Пути оптимизации параметрических рядов мощностей автономных средств электроснабжения Лагутин Г. И., Матёрка В. В., Приходько Ю. Н. 113
28. Чисельне дослідження впливу розташування двигуна на аеродинамічні характеристики літака Лебедь В. Г., Сушко А. Л. 117-121
29. Классификационные признаки поколений самолетов-истребителей Логинов В. В., Украинец Е. А., Еланский А. В. 121-130
30. Шикування автомобільних колон за інтегральним критерієм динамічності Подригало М. А., Абрамов Д. В., Соколовський С. А., Нікорчук А. І. 130-136
31. РЛС автосопровождения посадки самолета с расширением угловой зоны действия, суммарно-разностной обработкой и доплеровской фильтрацией отражений Рысаков Н. Д., Куценко В. В., Титов И. В., Рот С. Н., Карев В. Г. 137-142
32. Поглощающие свойства базовой модели композитного материала с радиоизотопными включениями в условиях переменного магнитного поля Сидоренко Р. Г., Лупандин В. А., Резниченко А. И. 143-145
33. До питання вимірювання дальності до маловисотної цілі, яка локується над морем Шейгас О. К. 146-148
Загальні питання
34. Концептуальні положення щодо створення автоматизованої системи управління оперативним командуванням Кучеренко Ю. Ф. 149-152
35. Вдосконалення методики побудови карт антропогенних змін природного середовища на основі використання космічних знімків Пашков Д. П. 153-157
36. Методичні підходи щодо розпізнавання цілей і замислу операції (бойових дій) противника з використанням розвідувальних даних Смірнов Є. Б., Таран І. А., Тристан А. В. 158-160
37. Онтологічне моделювання єдиного інформаційно-бойового простору Ярош С. П. 161-166
38. Наші автори
39. Алфавітний покажчик 169