Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2015 рік

Номер журналу:
№ 4(44)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 137-138
Військово-технічні проблеми
3. Шляхи підвищення точності пусків реактивних снарядів комплексів повітряного та наземного базування Агафонов Ю. М., Грічанюк О. М., Журавльов О. О., Ткаченко Ю. А. 3-6
4. Устойчивость и инвариантность линейных систем стабилизации объектов военного назначения Александрова Т. Е., Лазаренко А. А. 6-9
5. Обґрунтування раціональних значень технічних характеристик кінетичної зброї з обмеженою відстанню дії для сил безпеки Біленко О. І. 10-14
6. Методический подход к обоснованию допустимой погрешности определения координат объекта поражения при проектировании разведывательно-ударного комплекса Журавлев А. А., Орлов С. В. 15-17
7. Автоматизація процесу вибору стартових позицій в заданому позиційному районі Ізюмський М. П., Агафонов Ю. М., Звиглянич С. М. 18-20
8. Особенности обоснования характеристик и показателей образцов электротехнических средств систем электроснабжения комплексов вооружения и военной техники Лагутин Г. И. 21-23
9. Методика визначення параметрів виходу виробу з транспортно-пускового контейнера при проведенні контрольних льотних випробувань Ланецький Б. М., Кобзєв В. В., Васильєв В. А., Лук’янчук В. В., Фоменко Д. В. 24-27
10. Принципи побудови адаптивного алгоритму управління роботою багатофункціональної РЛС при суміщенні режимів виявлення (допошуку), супроводження повітряних цілей та наведення ракет Мегельбей В. В. 28-31
11. Проблемні питання та перспективні напрямки боротьби з малорозмірними надлегкими БЛА у внутрішньому збройному конфлікті Соколовський В. В., Самсонов Ю. В. 32-35
12. Класифікаційний аналіз застосування різних типів рушіїв в комплексах озброєння та військової техніки наземного базування Стукота С. А., Васьківський М. І., Міщенко Я. С. 36-39
13. Розрахунок радіолокаційних характеристик моделі тактичного винищувача F-15 Сухаревський О. І., Василець В. О., Белевщук Я. О., Криховецький Г. Я. 40-43
14. Удосконалення обсягів та порядку утримання запасів пально-мастильних матеріалів Тарасов О. В. 44-47
15. Визначення оптимального варіанта використання різних видів транспорту під час забезпечення військ матеріально-технічними засобами з урахуванням обмеження у часі на підвезення цих матеріальних засобів Трегубенко С. С. 48-50
16. Закономірність впливу сумарної витрати пального на зміну технічного стану автобронетанкової техніки Шаша І. К., Іванченко О. В., Іванченко А. О., Темніков В. О., Цебрюк І. В. 51-55
Теоретичні основи розробки систем озброєння
17. Метод фрактального обнаружения аварийных признаков в информационном пространстве технологического процесса Буданов П. Ф., Бровко К. Ю. 56-60
18. Аналіз способів подавлення сигналів супутникових радіонавігаційних систем навмисними перешкодами Герасименко К. В. 61-63
19. Методичний підхід до формалізації процесу допуску авіаційного диспетчера до самостійної роботи Григорецький В. О. 64-67
20. Основні положення методу обґрунтування раціонального складу сил та засобів маскування військових об’єктів від технічних засобів повітряної розвідки противника в умовах ресурсних обмежень Загорка О. М., Коваль В. В. 68-70
21. Методики для определения скорости и пределов горения металлизированных конденсированных систем в различных условиях эксплуатации Заика П. И., Кириченко О. В., Дядюшенко А. А. 71-73
22. Использование дифракционного механизма распространения радиоволн над морем для увеличения дальности локации маловысотных целей Карлов Д. В. 74-76
23. Тенденції розвитку систем навігації безпілотних летальних апаратів Кашаєв І. О., Смик С. І. 77-79
24. Построение моделей неравновесных состояний электронов в полупроводниковой плазме для сверхпроводящей защиты радиотехнических средств ВСУ Кучер Д. Б., Фык А. И. 80-82
25. Система моделирования цифровых устройств на основе k-значного дифференциального исчисления и многозначных алфавитов Леонов С. Ю. 83-87
26. Аналіз методик розрахунку вищих гармонійних складових Олійник Ю. С. 88-91
27. Воздействие токов короткого замыкания в сети с гибкими проводниками с учетом нелинейности системы Пантелеева И. В. 92-95
28. Аналіз методів визначення енергетично оптимальних параметрів управління транспортних засобів Петренко О. М., Любарський Б. Г. 96-100
29. Принципи формування оптимальної якості поверхні різального інструменту з урахуванням конкретних умов його роботи при обробці композиційних матеріалів Радько О. В., Скуратовський А. К., Кремешний О. І. 101-104
30. Метод покращення двовимірних радіолокаційних зображень літаків на основі часово-частотних перетворень Габора та Вігнера-Вілля Сачук І. І. 105-107
31. Дослідження ризиків моніторингу технічного стану об’єктів авіації Семенов С. Г., Зиков І. С., Давидов В. В. 108-110
32. Информационная технология разработки и выбора гарантоспособных сервис-ориентированных архитектур Фурманов А. А. 111-115
Загальні питання
33. Прогнозування величини втрат озброєння та військової техніки під час операцій (бойових дій) Павловський О. В. 116-118
34. Аналіз досвіду застосування диверсійно-розвідувальних сил у локальних війнах та збройних конфліктах Панченко В. Ю., Башкатов Є. Г. 119-122
Історичні питання
35. Аналитический обзор состояния радиоразведки в начале ХХ века и боевого применения в первую мировую войну Черепнев И. А., Фесенко Г. В., Ляшенко Г. А., Полянова Н. В., Макогон О. А. 123-133
36. Наші автори 134-136
37. Алфавітний покажчик 136