Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Рік видання:
2016 рік

Номер журналу:
№ 3(47)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 3-5
Військово-технічні проблеми
3. Методичний підхід до розрахунку запасів авіаційних засобів ураження для забезпечення дій авіації в операціях (бойових діях) військ Бабич А. П., Пічугін І. М., Литовченко Д. М. 5-8
4. Методика формування раціональних значень параметрів сигналу для безпілотних авіаційних комплексів в умовах багатопроменевого розповсюдження радіохвиль Животовський Р. М. 9-13
5. Математичне моделювання коливань спеціалізованого транспортного засобу з дворівневою нелінійною системою підресорювання при переїзді одиничної дорожньої нерівності Кайдалов Р. О., Баштовой В. М., Ларін О. О., Водка О. О., Баркалов В. Г. 14-20
6. Експериментальні методи визначення аеродинамічних коефіцієнтів нормальної сили і перевертаючого моменту Макеєв В. І., Петренко В. М., Житник В. Є., Раскошний А. Ф. 21-25
7. Пропозиції щодо удосконалення засобів вимірювань параметрів магнітних полів перспективного корвету Тимочко О. І., Чуйков Д. В., Булай А. М. 26-29
8. Вплив розсіювання авіаційних засобів ураження на ефективність їх застосування Улещенко О. А., Коршець О. А. 30-32
9. Функционально устойчивое управление угловым движением малогабаритного летательного аппарата Фирсов С. Н., Фомичев К. Ф., Уиссам Будиба, Жежера И. В. 33-37
10. Анализ особенностей влияния спектрально-угловых характеристик радиационного фактора на защитные свойства материалов Чернявский И. Ю., Григорьев А. Н., Билык З. В., Марущенко В. В., Матыкин В. Б., Писарев А. С. 38-43
Теоретичні основи розробки та експлуатації систем озброєння
11. Метод формализации знании в открытой экспертной системе реального времени в автоматизированных системах управления воздушным движением Василенко Д. Е., Обидин Д. Н., Бердник П. Г., Руденко В. Н. 44-49
12. Оценки радиояркостных изображений протяженных источников некогерентного сверхширокополосного радиоизлучения Волосюк В. К., Павликов В. В., Тимощук Е. Н. 50-55
13. Особливості технічних методів зниження уразливості систем телекомунікацій Карлов В. Д., Лукашук О. В., Шолохов С. М. 56-58
14. Оптимальное управление трафиком мультисервисной сети на основе методов последовательного улучшения решений Коваленко А. А., Кучук Г. А. 59-63
15. Екранування електромагнітних полів локальних джерел Коваленко В. В., Тихенко О. М., Левченко Л. О. 64-68
16. Аналіз впливу складних погодних умов на дальність дії лазерних систем сигналізації при виявленні дифузно відбивних об’єктів Кожушко Я. М. 69-71
17. Взаємодія технічних і програмних засобів при управління розподілом трафіка Косенко В. В., Кучук Н. Г. 72-75
18. Методичний підхід до формалізації процесу зміни рівня інформаційної безпеки системи Косогов О. М. 76-78
19. Физическая модель псевдослучайных кодов в многомерном евклидовом пространстве Лавровська Т. В., Рассомахин С. Г. 79-84
20. О формальных свойствах исчисления высказываний Лещинский В. А., Лещинская И. А. 85-87
21. Аналіз інформаційних процесів обміну даними у системі контролю повітряного простору Обод І. І., Стрельницький О. О., Свид І. В., Семенова Е. Ю. 88-90
22. Аналіз світових тенденцій розвитку посадкових локаторів радіолокаційних систем посадки Рисаков М. Д., Тітов І. В., Кулик О. П., Карєв В. Г., Симоненко О. В. 91-95
23. Моделювання оперативної діяльності підрозділів оперативно-рятувальної служби Рогозін А. С., Малежик Р. С. 96-99
24. Класифікація методів виявлення аномалій в інформаційних системах Рубан І. В., Мартовицький В. О., Партика С. О. 100-105
25. Багатокритеріальна оптимізація компоновок шпиндельних вузлів металорізальних верстатів на опорах кочення Струтинський В. Б., Чуприна В. М. 106-111
26. Управление процессом разработки программной системы с использованием методологии P-Modeling Framework и обратной семантической трассировки Бабич А. В. 112-115
27. Мультиагентний метод сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження Худов В. Г. 116-119
28. Математична модель планування роботи універсальних виїзних метрологічних груп Шевяков Ю. І. 120-122
Загальні питання
29. Основні аспекти воєнно-економічної безпеки України та можливі шляхи її забезпечення на середньострокову перспективу (2016 – 2020 рр.) Семененко О. М., Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Кострач В. В., Бердочник А. Д. 123-129
30. Модель розрахунку імовірності своєчасного отримання грошових коштів для покриття обмеженого фінансування діяльності військових частин Національної гвардії України Городнов В. П., Павленко С. О., Овчаренко В. В. 129-132
31. Функціональний стан людини-оператора в системі управління охороною праці Лис Ю. С., Солдатов О. В. 133-126
32. Системний підхід до математичного моделювання вентиляційних систем Сукач С. В. 137-143
33. Наші автори 144-145
34. Алфавітний покажчик 146