Системи озброєння і військова техніка

Науково-технічний журнал

Костенко Павло Юрійович – заступник головного редактора наукового журналу "Системи озброєння та військова техніка " – доктор технічних наук, професор, професор кафедри авіаційних радіотехнічних систем навігації та посадки факультету автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба.

Очолює наукову школу з проблем обробки сигналів та зображень у інформаційних та вимірювальних системах, що використовують досягнення хаотичної динаміки та нетрадиційні статистичні методи обробки спостережень.

Основні напрями наукової діяльності пов’язані із дослідженнями у галузі розробки нових інформаційних технологій, яки використовують у системах військового та цивільного призначення при забезпеченні скритності сигналів та конфіденційності інформації в умовах дефіциту вимірювальної та апріорної інформації про сигнально-завадову обстановку при функціонуванні радіонавігаційних, радіолокаційних та інформаційних радіотехнічних систем. У його роботах находять подальший розвиток методи нелінійного аналізу часових послідовностей, їх непараметричного виявлення у шумах, оптимальні оцінки параметрів хаотичних процесів та фільтрація повідомлення підмішаного у хаотичну несучу. Досліджуються способи кодування повідомлень у системах передачі інформації з хаотичною несучою що підвищують її скритність. Працює в наукових напрямках конструювання сигналів з покращеними властивостями функції невизначеності, спектрального аналізу сигналів та придушення шумів на зображеннях з використанням технології сурогатних даних.

За особисті досягнення в галузі науки, вагомий внесок у вирішення науково-технічних та соціально-економічних проблем нагороджений дипломом стипендіата в галузі науки імені Георгія Федоровича Проскури (з технічних наук).

Підготував десять кандидатів наук та двох докторів наук. Автор понад 140 наукових праць та трьох монографій, 121 статей, винаходів та патентів на корисну модель. Є членом спеціалізованих вчених рад щодо захисту дисертацій (ХУПС, та ХНАУ), членом редколегії наукового журналу "Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника" (м. Київ).

ORCID ID: 0000-0002-3382-0684

Scopus Author ID: 12797854200

Web of Science: V-5462-2017